SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 68 4041 (68 4041)

Dátum vydania: 30.03.1979

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Všeobecné smernice na vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4041/a (68 4041)

Dátum vydania: 01.09.1986

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Všeobecné smernice na vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4042 (68 4042)

Dátum vydania: 26.09.1980

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Všeobecné pokyny pre balenie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 4042/a (68 4042)

Dátum vydania: 01.07.1986

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Všeobecné pokyny pre balenie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4042/b (68 4042)

Dátum vydania: 01.02.1992

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Všeobecné pokyny pre balenie a označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4050 (68 4050)

Dátum vydania: 30.03.1979

Čisté chemikálie a činidlá. Všeobecné smernice na vykonávanie skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4060 (68 4060)

Dátum vydania: 30.03.1979

Čisté chemikálie a činidlá. Príprava roztokov pre kolorimetriu a nefelometriu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4061 (68 4061)

Dátum vydania: 12.10.1987

Čisté chemikálie a činidlá. Príprava pomocných činidiel a roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4062 (68 4062)

Dátum vydania: 13.04.1979

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Chemické indikátory. Príprava roztokov indikátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4063 (68 4063)

Dátum vydania: 09.03.1982

Čisté chemikálie a činidlá. Voda destilovaná

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4064 (68 4064)

Dátum vydania: 31.03.1979

Čisté chemikálie a zvlášť čisté látky. Príprava tlmivých roztokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4065 (68 4065)

Dátum vydania: 06.10.1983

Čisté chemikálie. Príprava odmerných roztokov pre acidobázické titrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4066 (68 4066)

Dátum vydania: 16.09.1983

Čisté chemikálie. Príprava odmerných roztokov pre redukčno-oxidačné titrácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4067 (68 4067)

Dátum vydania: 16.09.1983

Čisté chemikálie. Príprava odmerných roztokov pre zrážacie a bezvodé titrácie a iné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4070 (68 4070) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí arzénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4071 (68 4071)

Dátum vydania: 13.05.1978

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie zvyšku po žíhaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4073 (68 4073) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1978

CISTE CHEMIKALIE A CINIDLA. STANOVENI NETEKAVEHO ZBYTKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4074 (68 4074)

Dátum vydania: 07.12.1983

Čisté chemikálie. Metódy stanovenia obsahu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4075 (68 4075) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1983

Čisté chemikálie. Metóda stanovenia mernej otáčavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4081 (68 4081) zrušená

Dátum vydania: 22.02.1991

Čisté chemikálie. Metóda stanovenia merného povrchu chromatografických materiálov termodesorpciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 3696 (68 4051)

Dátum vydania: 01.02.2000

Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 3696:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 3696/Z1 (68 4051)

Dátum vydania: 01.02.2000

Kvalita vody na analytické účely. Špecifikácia a skúšobné metódy (ISO 3696:1987)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 759 (68 4073)

Dátum vydania: 01.03.1993

Prchavé organické kvapaliny na priemyselné účely. Stanovenie suchého zvyšku po odparení vo vodnom kúpeli. Všeobecná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac