SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 68 4120 (68 4120) zrušená

Dátum vydania: 31.03.1979

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí medi kolorimetrickými metódami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4121 (68 4121) zrušená

Dátum vydania: 31.03.1979

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí ťažkých kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4122 (68 4122)

Dátum vydania: 17.06.1980

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Chelatometrická metóda stanovenia obsahu hlavnej látky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4123 (68 4123) zrušená

Dátum vydania: 06.05.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí amónia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 4123/a (68 4123) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1990

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí amónia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4124 (68 4124)

Dátum vydania: 18.02.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí celkového dusíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4125 (68 4125)

Dátum vydania: 06.05.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí dusičnanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 68 4125/a (68 4125)

Dátum vydania: 01.07.1986

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí dusičnanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4126 (68 4126)

Dátum vydania: 06.05.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí fosforečnanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4127 (68 4127)

Dátum vydania: 15.05.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4127/a (68 4127)

Dátum vydania: 01.03.1989

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4128 (68 4128)

Dátum vydania: 04.06.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí kyseliny kremičitej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4129 (68 4129)

Dátum vydania: 15.05.1980

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4129/a (68 4129)

Dátum vydania: 01.03.1989

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí síranov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4130 (68 4130)

Dátum vydania: 04.05.1981

Čisté chemikálie a činidlá. Kolorimetrická metóda stanovenia obsahu prímesí železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4130/a (68 4130)

Dátum vydania: 01.03.1989

Čisté chemikálie a činidlá. Kolorimetrická metóda stanovenia obsahu prímesí železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4131 (68 4131)

Dátum vydania: 20.05.1981

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie sfarbenia kvapalných čistých chemikálií a roztokov čistých chemikálií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4131/a (68 4131)

Dátum vydania: 01.03.1989

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie sfarbenia kvapalných čistých chemikálií a roztokov čistých chemikálií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4132 (68 4132) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí dusitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4133 (68 4133) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Čisté chemikálie a činidlá. Stanovenie obsahu prímesí sodíka, draslíka, vápnika a stroncia plameňovou fotometriou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4134 (68 4134)

Dátum vydania: 23.11.1987

Čisté chemikálie a veľmi čisté látky. Stanovenie obsahu prímesí chemických prvkov metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4135 (68 4135) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Čisté chemikálie. Metóda stanovenia obsahu prímesí uhličitanov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4140 (68 4140) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1989

Čisté chemikálie. Papierová chromatografia. Všeobecné pokyny na vykonávanie skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4141 (68 4141) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1989

Čisté chemikálie. Chromatografia na tenkej vrstve. Všeobecné pokyny na vykonávanie skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 4150 (68 4150) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Zvlášť čisté látky. Metóda stanovenia obsahu látok redukujúcich manganistan draselný

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 4151 (68 4151) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Zvlášť čisté látky. Koncentrovanie mikroprímesí metódou odparovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4152 (68 4152) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Zvlášť čisté látky. Stanovenie obsahu prímesí chemických prvkov v kvapalných látkach metódou atómovej emisnej spektroskopie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 4153 (68 4153) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Zvlášť čisté látky. Koncentrovanie mikroprímesí extrakčnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 4154 (68 4154) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1989

Zvlášť čisté látky. Koncentrovanie mikroprímesí metódou výmeny iónov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 68 4155 (68 4155) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1989

Zvlášť čisté látky. Koncentrovanie mikroprímesí koagulačnou a koprecipitačnou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4160 (68 4160) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1991

Čisté chemikálie. Metóda stanovenia peroxidov v organických rozpúšťadlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 68 4161 (68 4161) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Čisté chemikálie. Metódy stanovenia prímesí celkovej síry v organických rozpúšťadlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac