SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 06 1401 (06 1401) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 06 1401 (06 1401) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1401 (06 1401) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1977

LOKALNI~SPOTREBICE NA PLYNNA~PALIVA. ZAKLADNI~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1401/A (06 1401) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1979

LOKALNI~SPOTREBICE NA PLYNNA~PALIVA. ZAKLADNI~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1401/Z1 (06 1401) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1992

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1410 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Spotrebiče na tepelnú úpravu pokrmov. Technické požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 06 1411 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

LOKALNI SPOTREBICE NA PLYNNA PALIVA. OHRIVACE VODY.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1412 (06 1412) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Vykurovacie telesá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 06 1412 (06 1412) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Konvekčné kachle na plynné palivá s atmosférickým horákom a zapaľovacím horákom s neprerušovanou činnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 06 1412/O1 (06 1412) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Konvekčné kachle na plynné palivá s atmosférickým horákom a zapaľovacím horákom s neprerušovanou činnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1416 (06 1416) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1976

Ohrievacie systémy pre práčky na tuhé, kvapalné a plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1417 (06 1417) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1984

Ohrievacie systémy na plynné palivá pre žehliče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1431 (06 1431) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Kužeľové kohúty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1441 (06 1441) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Lokálne spotrebiče na plynné palivá. Poistky plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 06 1460 HD 1003 (06 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Povrchová teplota pri dotyku čelného povrchu kuchynských spotrebičov pre domácnosť na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1106 (06 1431) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1106 (06 1431)

Dátum vydania: 01.12.2010

Ručne ovládané armatúry pre spotrebiče na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1106 (06 1432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Manuálne ovládané kohúty po užívané na plynové horáky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1196 (06 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Plynové ohrievače vzduchu na vykurovanie domácností a nebytových objektov. Doplnkové požiadavky na kondenzačné ohrievače vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1196 (06 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Plynové ohrievače vzduchu na vykurovanie domácností a nebytových objektov. Doplnkové požiadavky na kondenzačné ohrievače vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12244-1 (06 1418) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom najviac 20 kW. Časť 1: Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12244-2 (06 1418) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Práčky s priamym ohrevom na plynné palivá s menovitým tepelným príkonom najviac 20 kW. Časť 2: Hospodárne využívanie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 125 (06 1435) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Zariadenia na sledovanie plameňa plynových spotrebičov. Termoelektrická poistka plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 125 (06 1435) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 125 (06 1435) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Zariadenia na sledovanie plameňa plynových spotrebičov. Termoelektrická poistka plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 125 (06 1435) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 125/A1 (06 1435) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 125+A1 (06 1435)

Dátum vydania: 01.04.2016

Zariadenia na istenie plameňa plynových spotrebičov. Zariadenia s termoelektrickou poistkou plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12752-1 (06 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B, s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 1: Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12752-2 (06 1419) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B, s menovitým tepelným príkonom najviac do 20 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14543 (06 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Terasové ohrievače v tvare tienidla. Sálavé ohrievače bez pripojenia na dymovod určené do vonkajšieho prostredia alebo do prostredia s dostatočným vetraním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14543 (06 1460)

Dátum vydania: 01.01.2018

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené ropné plyny. Terasové ohrievače v tvare tienidla. Sálavé ohrievače bez pripojenia na dymovod určené do vonkajšieho prostredia alebo do prostredia s dostatočným vetraním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14543+A1 (06 1460) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Terasové ohrievače v tvare tienidla. Sálavé ohrievače bez pripojenia na dymovod určené do vonkajšieho prostredia alebo do prostredia s dostatočným vetraním (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1458-1 (06 1420)

Dátum vydania: 01.04.2012

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B22D a B23D, s menovitým tepelným príkonom do 6 kW. Časť 1: Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1458-1 (06 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B22D a B23D, s menovitým tepelným príkonom najviac do 6 kW. Časť 1: Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1458-2 (06 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B22D a B23D, s menovitým tepelným príkonom do 6 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1458-2 (06 1420)

Dátum vydania: 01.04.2012

Bubnové sušiče s priamym ohrevom na plynné palivá pre domácnosť, v zhotovení B22D a B23D, s menovitým tepelným príkonom do 6 kW. Časť 2: Racionálne využitie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14800 (06 1408)

Dátum vydania: 01.10.2007

Bezpečnostné zostavy vlnovcovitých kovových hadíc na pripojenie domácich spotrebičov spaľujúcich plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14829 (06 1457) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Samostatné ohrievače vzduchu na plynné palivá bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 6 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14829 (06 1457)

Dátum vydania: 01.06.2008

Samostatné ohrievače vzduchu na plynné palivá bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 6 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15033 (06 1462)

Dátum vydania: 01.03.2007

Zásobníkové ohrievače vody s uzatvorenou spaľovacou komorou na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) určené na prípravu úžitkovej teplej vody vo vozidlách a lodiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15033/AC (06 1462)

Dátum vydania: 01.07.2009

Zásobníkové ohrievače vody s uzatvorenou spaľovacou komorou na spaľovanie skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) určené na prípravu úžitkovej teplej vody vo vozidlách a lodiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15181 (06 1402) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Metódy merania spotreby energie rúr na pečenie na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15181 (06 1402) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Metóda merania spotreby energie plynom vyhrievaných spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15181 (06 1402) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Metódy merania spotreby energie plynových rúr na pečenie na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15181+A1 (06 1402)

Dátum vydania: 01.11.2020

Metóda merania spotreby energie plynových rúr na pečenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1596 (06 1456)

Dátum vydania: 01.08.2000

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1596/A1 (06 1456) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1596/A1 (06 1456)

Dátum vydania: 01.12.2004

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Mobilné a prenosné ohrievače vzduchu nebytových priestorov s nútenou konvekciou s priamym ohrevom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16647 (06 1470)

Dátum vydania: 01.02.2016

Kozuby na kvapalné palivá. Dekoratívne spotrebiče vytvárajúce plameň použitím paliva na základe alkoholu alebo želatíny. Použitie v domácnostiach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 26 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Plynové prietokové ohrievače vody na výrobu teplej úžitkovej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26 (06 1411)

Dátum vydania: 01.12.2016

Plynové prietokové ohrievače na ohrev úžitkovej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN EN 26 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1992

Prietokové ohrievače vody na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26+AC (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26+AC/A1 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 26+AC/A1 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26+AC/A2 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26+AC/A3 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26+AC/O1 (06 1411) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Prietokové ohrievače vody s atmosférickými horákmi na plynné palivá na ohrev úžitkovej (pitnej) vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-1 (06 1410)

Dátum vydania: 01.03.2022

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A1/A2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-1+A1/A2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A1/A3 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A1/AC (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-1+A2/AC (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-1+A3 (06 1410)

Dátum vydania: 01.09.2013

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-1: Bezpečnosť. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-2: Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-2 (06 1410)

Dátum vydania: 01.01.2013

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-2: Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 30-1-2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-2: Bezpečnosť. Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-3 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-3: Bezpečnosť. Spotrebiče so sklokeramickou varnou platňou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-3 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-3: Bezpečnosť. Spotrebiče so sklokeramickou varnou doskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-3+A1 (06 1410)

Dátum vydania: 01.05.2007

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-3: Bezpečnosť. Spotrebiče so sklokeramickou varnou doskou. (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-4 (06 1410)

Dátum vydania: 01.01.2013

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Bezpečnosť. Časť 1-4: Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-1-4 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť.Bezpečnosť. Časť 1-4: Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-4 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-4: Bezpečnosť. Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-1-4/A1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 1-4: Bezpečnosť. Spotrebiče s jedným alebo viac horákmi vybavenými automatikou horáka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-2-1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-2-1 (06 1410)

Dátum vydania: 01.11.2015

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 30-2-1/A1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-2-1/A1 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 30-2-1/A2 (06 1410) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-1: Racionálne využívanie energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 30-2-2 (06 1410)

Dátum vydania: 01.12.2001

Varné spotrebiče na plynné palivá pre domácnosť. Časť 2-2: Racionálne využívanie energie. Spotrebiče s rúrami na pečenie a/alebo ražňami s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 449 (06 1451) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače na vykurovanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane ohrievačov s difúznym katalytickým spaľovaním)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 449+A1 (06 1451)

Dátum vydania: 01.07.2008

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače na vykurovanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane ohrievačov s difúznym katalytickým spaľovaním) (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 449+AC (06 1451) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Spotrebiče spaľujúce skvapalnené uhľovodíkové plyny. Spotrebiče na vykurovanie domácností bez pripojenia na dymovod (vrátane spotrebičov s difúznym katalytickým spaľovaním)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 461 (06 1458)

Dátum vydania: 01.11.2001

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 461/A1 (06 1458) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 461/A1 (06 1458)

Dátum vydania: 01.11.2004

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ohrievače vzduchu bez odvodu spalín s tepelným príkonom najviac 10 kW

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 484 (06 1452) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Samostatné varné jednotky vrátane varných jednotiek s ražňom na vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 484 (06 1452)

Dátum vydania: 01.11.2019

Požiadavky na vyhradené plynové spotrebiče spaľujúce LPG. Samostatné kachle vrátane kachlí so zabudovaným grilom na vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 484/AC (06 1452)

Dátum vydania: 01.02.2021

Požiadavky na vyhradené plynové spotrebiče spaľujúce LPG. Samostatné kachle vrátane kachlí so zabudovaným grilom na vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 497 (06 1453)

Dátum vydania: 01.09.2022

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Viacfunkčné varné horáky na vonkajšie používanie. Nádoby na varenie s priemerom väčším ako 300 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 497 (06 1453)

Dátum vydania: 01.08.2000

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Viacfunkčné varné horáky na vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 498 (06 1454) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na vonkajšie používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 498 (06 1454)

Dátum vydania: 01.06.2012

Požiadavky na spotrebiče na skvapalnené uhľovodíkové plyny. Ražne na vonkajšie používanie vrátane kontaktných ražňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 509 (06 1461)

Dátum vydania: 01.12.2001

Dekoračné kozuby na plynné palivá na tepelné pohodlie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>