Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 1048 (69 6320) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Výmenníky tepla. Kvapalinové chladiče chladené vzduchom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1048 (69 6328)

Dátum vydania: 01.02.2015

Výmenníky tepla. Kvapalinové chladiče chladené vzduchom. Skúšobné metódy na stanovenie výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1117 (69 6317)

Dátum vydania: 01.01.2001

Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiva chladené kvapalinou. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1117/A1 (69 6317)

Dátum vydania: 01.10.2003

Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiva chladené kvapalinou. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1118 (69 6319)

Dátum vydania: 01.02.2001

Výmenníky tepla. Kvapalinové chladiče ochladzované chladivom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1118/A1 (69 6319)

Dátum vydania: 01.10.2003

Výmenníky tepla. Kvapalinové chladiče ochladzované chladivom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1148 (69 6318)

Dátum vydania: 01.01.2001

Výmenníky tepla. Výmenníky tepla voda/voda na diaľkové vykurovanie. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1148/A1 (69 6318)

Dátum vydania: 01.11.2005

Výmenníky tepla. Výmenníky tepla voda/voda na diaľkové vykurovanie. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1216 (69 6329)

Dátum vydania: 01.04.2001

Výmenníky tepla. Chladiče a ohrievače vzduchu s núteným obehom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1216/A1 (69 6329)

Dátum vydania: 01.10.2003

Výmenníky tepla. Chladiče a ohrievače vzduchu s núteným obehom. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13487 (69 6330) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiacich zariadení s núteným prúdením vzduchu a suché chladiče. Meranie hluku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13487 (69 6330)

Dátum vydania: 01.12.2019

Výmenníky tepla. Kondenzátory chladiacich zariadení s núteným prúdením vzduchu a suché chladiče. Meranie hluku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1397 (69 6321)

Dátum vydania: 01.01.2022

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové konvektory. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1397 (69 6321) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové výmenníkové jednotky. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1397 (69 6321) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové výmenníkové jednotky. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1397/AC (69 6321) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové výmenníkové jednotky. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14705 (69 6331)

Dátum vydania: 01.11.2005

Výmenníky tepla. Metóda merania a hodnotenia tepelného výkonu mokrých chladiacich veží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16583 (69 6322) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové konvektory. Určenie hladiny akustického výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16583 (69 6322)

Dátum vydania: 01.11.2022

Výmenníky tepla. Vodné izbové ventilátorové konvektory. Určenie hladiny akustického výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 305 (69 6305)

Dátum vydania: 01.07.2000

Výmenníky tepla. Definície výkonu výmenníkov tepla a všeobecné skúšky pracovných postupov na stanovenie výkonu všetkých výmenníkov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 306 (69 6306)

Dátum vydania: 01.02.2001

Výmenníky tepla. Metódy merania parametrov potrebných na určovanie výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 307 (69 6307)

Dátum vydania: 01.01.2001

Výmenníky tepla. Návod na prípravu inštalačných, prevádzkových a údržbárskych inštrukcií, ktoré sa vyžadujú na udržanie výkonu všetkých typov výmenníkov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 308 (69 6308) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Výmenníky tepla. Skúšky pracovných postupov na stanovenie výkonu zariadení na regeneráciu tepla vzduch - vzduch a vzduch - spaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 308 (69 6308)

Dátum vydania: 01.06.2022

Výmenníky tepla. Skúšky pracovných postupov na stanovenie výkonu zariadení na regeneráciu tepla vzduch – vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 327 (69 6327)

Dátum vydania: 01.02.2015

Výmenníky tepla. Kondenzátory na skvapalňovanie chladiva chladené ventilátorom. Skúšobné metódy na stanovenie výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 327 (69 6327) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Výmenníky tepla. Ventilátorom chladené kondenzátory na skvapalňovanie chladiva. Skúšobné metódy na stanovenie výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 327/A1 (69 6327) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Výmenníky tepla. Ventilátorom chladené kondenzátory na skvapalňovanie chladiva. Skúšobné metódy na stanovenie výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 328 (69 6328) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Výmenníky tepla. Skúšobné postupy stanovenia výkonu ventilátorových chladičov s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 328 (69 6328)

Dátum vydania: 01.02.2015

Výmenníky tepla. Ventilátorové chladiče s nútenou konvekciou. Skúšobné postupy stanovenia výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 328/A1 (69 6328) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Výmenníky tepla. Skúšobné postupy stanovenia výkonu ventilátorových chladičov s nútenou konvekciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 305 (69 6305) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Výmenníky tepla. Definovanie výkonnosti výmenníkov tepla a všeobecné skúšobné metódy na stanovenie výkonnosti výmenníkov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 306 (69 6306) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Výmenníky tepla. Metódy merania parametrov potrebných na stanovenie výkonnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 307 (69 6307) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Výmenníky tepla. Návody na spracovanie inštrukcií na inštalovanie, obsluhu a údržbu, na udržanie výkonnosti všetkých typov výmenníkov tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 308 (69 6308) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Výmenníky tepla. Metódy skúšok na overenie výkonnosti zariadení na regeneráciu tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 327 (69 6327) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Výmenníky tepla. Skúšobné metódy na stanovenie výkonnosti ventilátorom chladených kondenzátorov na skvapalňovanie chladiva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac