SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 06 1901 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 23.11.1987

Spotrebiče na plynné palivá pre podniky spoločného stravovania. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1910 (06 1910) zrušená

Dátum vydania: 23.09.1988

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Varné kotly. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1911 (06 1911) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1988

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Sporáky, variče a skrine na pečenie. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1912 (06 1912) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Vodné, parné a vzdušné kúpele. ohrievacie skrine a teplé stoly. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1915 (06 1915) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1991

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Zariadenia na opekanie a vyprážanie. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1950 (06 1950)

Dátum vydania: 10.05.1991

Priemyselné tepelné zariadenia na plynné palivá. Technické predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 06 1980 (06 1980) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1989

Prenosné prístroje na plynné palivá na ohrev, opaľovanie a spájkovanie. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1020 (06 1911) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1020 (06 1911) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1020/A1 (06 1911) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou, vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1266 (06 1908)

Dátum vydania: 01.10.2003

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1266/A1 (06 1908)

Dátum vydania: 01.02.2006

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá vybavené ventilátorom na prívod spaľovacieho vzduchu a/alebo odvod spalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12669 (06 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Ohrievače vzduchu s priamym ohrevom a ventilátorom na plynné palivá na použitie v skleníkoch a na dodatočný ohrev nebytových priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1319 (06 1915) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1319+A2 (06 1915) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť (Obsahuje Zmenu A2:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1319+A2/A1 (06 1915) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou vybavené horákom s pomocným ventilátorom, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť (Obsahuje Zmenu A2:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13278 (06 1922) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou komorou otvorenou vpredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13278 (06 1922)

Dátum vydania: 01.09.2014

Samostatné konvekčné ohrievače priestoru na plynné palivá so spaľovacou komorou otvorenou vpredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14438 (06 1905)

Dátum vydania: 01.07.2007

Zabudované kachle na plynné palivá na vykurovanie viac ako jednej miestnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17082 (06 1910)

Dátum vydania: 01.04.2020

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom nepresahujúcim 300 kW na vykurovanie bytových a nebytových priestorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2022

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2015

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1/AC (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1+A1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1+A1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1+AC (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1998

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1+AC/A1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-1+AC/A2 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 203-1+AC/A2 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1+AC/O1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-1+AC/Z1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky (obsahuje AC:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2: Hospodárne využitie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2/Z1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2: Hospodárne využitie energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horáky s otvoreným plameňom a vokové horáky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horáky s otvoreným plameňom a vokové horáky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-1 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2022

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horáky s otvoreným plameňom a vokové horáky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-1 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-1: Osobitné požiadavky. Horák s otvoreným plameňom a vokový horák

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-10 (06 1901)

Dátum vydania: 01.11.2007

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-10: Osobitné požiadavky. Grily (ražne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-11 (06 1901)

Dátum vydania: 01.12.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-11: Osobitné požiadavky. Variče cestovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-2 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-2 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2022

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-2: Osobitné požiadavky. Rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-3 (06 1901)

Dátum vydania: 01.06.2015

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Varné kotly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-3 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-3: Osobitné požiadavky. Varné kotly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-4 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2022

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Fritézy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-4 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-4: Osobitné požiadavky. Fritézy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-6 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-6: Osobitné požiadavky. Ohrievače vody na prípravu nápojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-7 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-7: Osobitné požiadavky. Opekače salamander a otočné grily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 203-2-7 (06 1901)

Dátum vydania: 01.09.2014

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-7: Osobitné požiadavky. Ohrievače a otočné grily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-8 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-8: Osobitné požiadavky. Smažiaca panvica a paellový varič

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-2-9 (06 1901)

Dátum vydania: 01.03.2006

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 2-9: Osobitné požiadavky. Žeraviaca varná platňa, ohrievacia platňa a opekacia platňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 203-3 (06 1901) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 3: Materiály a časti určené na styk s potravinami a iné hygienické aspekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 525 (06 1910) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom najviac 300 kW na vykurovanie nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 525 (06 1910) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s priamym ohrevom a nútenou konvekciou s menovitým tepelným príkonom najviac 300 kW, na vykurovanie nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 613 (06 1909) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Konvekčné kachle na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 613 (06 1909) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Samostatné konvekčné ohrievače na plyn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 613 (06 1909) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 613 (06 1909)

Dátum vydania: 01.03.2022

Samostatné spredu uzavreté ohrievače na plynné palivá typu B11, C11, C31 a C91

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 613/A1 (06 1909) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 621 (06 1912) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 621 (06 1912) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 621 (06 1912) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 621/A1 (06 1912) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou bez ventilátora na prívod spaľovacieho vzduchu alebo odvod spalín, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 300 kW, na vykurovanie priestorov nebytových objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 778 (06 1913) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 778 (06 1913) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinnkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 778 (06 1913) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 778/A1 (06 1913) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ohrievače vzduchu na plynné palivá s nútenou konvekciou s prívodom spaľovacieho vzduchu alebo s odvodom spalín účinkom prirodzeného ťahu, s menovitým tepelným príkonom vypočítaným z výhrevnosti najviac 70 kW, určené pre domácnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac