Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12213 (69 7213)

Dátum vydania: 01.07.2002

Kryogénne nádoby. Metódy hodnotenia účinnosti tepelnej izolácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12300 (69 7200) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Kryogénne nádoby. Čistota v kryogénnej prevádzke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12300/A1 (69 7200) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Kryogénne nádoby. Čistota v kryogénnej prevádzke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1251-1 (69 7251)

Dátum vydania: 01.06.2002

Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 1: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1251-2 (69 7251)

Dátum vydania: 01.06.2002

Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 2: Konštrukcia, výroba, kontrola a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1251-2/AC (69 7251)

Dátum vydania: 01.11.2006

Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 2: Konštrukcia, výroba, kontrola a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1251-3 (69 7251) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1252-1+AC (69 7252) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 1: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách pod -80 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1252-2 (69 7252) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na húževnatosť pri teplotách od -80 °C do -20 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1252-2 (69 7252) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Kryogénne nádoby. Materiály. Časť 2: Požiadavky na pevnosť nádob pri teplotách od -80 °C do -20 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13275 (69 7275) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Kryogénne nádoby. Čerpadlá na kryogénnu prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1626 (69 7226)

Dátum vydania: 01.05.2009

Kryogénne nádoby. Ventily na kryogénnu prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1626 (69 7226) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Kryogénne nádoby. Ventily pre kryogénnu prevádzku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17127 (69 7210) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2019

Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17127 (69 7210)

Dátum vydania: 01.05.2021

Vonkajšie vodíkové čerpacie stanice na výdaj plynného vodíka obsahujúce plniace protokoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17533 (69 7220)

Dátum vydania: 01.12.2020

Plynný vodík. Fľaše a tuby pre stacionárne sklady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17268 (69 7230)

Dátum vydania: 01.08.2020

Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel (ISO 17268: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17268 (69 7230) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Pripájacie zariadenia na tankovanie plynného vodíka do pozemných vozidiel (ISO 17268: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20088-1 (69 7205)

Dátum vydania: 01.03.2017

Určenie odolnosti izolačných materiálov proti kryogénnemu prenikaniu. Časť 1: Tekuté zložky (ISO 20088-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20088-2 (69 7205)

Dátum vydania: 01.10.2020

Určenie odolnosti izolačných materiálov proti kryogénnemu prenikaniu. Časť 2: Vystavenie parám (ISO 20088-2: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20088-3 (69 7205)

Dátum vydania: 01.04.2020

Určenie odolnosti izolačných materiálov proti kryogénnemu prenikaniu. Časť 3: Prúdové uvoľnenie (ISO 20088-3: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21028-1 (69 7252)

Dátum vydania: 01.04.2017

Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 1: Teploty pod -80 °C (ISO 21028-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21028-2 (69 7252) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2018

Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 21028-2 (69 7252)

Dátum vydania: 01.06.2019

Kryogénne nádoby. Požiadavky na húževnatosť materiálu pri nízkych teplotách. Časť 2: Teploty medzi -80 °C a -20 °C (ISO 21028-2: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21029-2 (69 7251)

Dátum vydania: 01.02.2016

Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1 000 litrov vrátane. Časť 2: Prevádzkové požiadavky (ISO 21029-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23208 (69 7200)

Dátum vydania: 01.11.2019

Kryogénne nádoby. Čistota v kryogénnej prevádzke (ISO 23208: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 23208/A1 (69 7200)

Dátum vydania: 01.01.2021

Kryogénne nádoby. Čistota v kryogénnej prevádzke (ISO 23208: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24490 (69 7275)

Dátum vydania: 01.08.2016

Kryogénne nádoby. Čerpadlá na kryogénnu prevádzku (ISO 24490: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac