SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 69 8004 (69 8004)

Dátum vydania: 20.04.1984

Sklené lamináty. Nádoby beztlakové. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 69 8041 (69 8041)

Dátum vydania: 21.05.1984

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové stojaté. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 69 8042 (69 8042)

Dátum vydania: 21.05.1984

Nádoby zo sklených laminátov beztlakové valcové ležaté. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12285-1 (69 8047) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 1: Horizontálne valcové jednostenné a dvojstenné nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12285-1 (69 8047) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 1: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12285-1 (69 8047) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 1: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu, ktoré neslúžia na vykurovanie a chladenie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12285-1 (69 8047)

Dátum vydania: 01.08.2019

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 1: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu, ktoré neslúžia na vykurovanie a chladenie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12285-2 (69 8047)

Dátum vydania: 01.12.2005

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 2: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na nadzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12285-3 (69 8047)

Dátum vydania: 01.11.2019

Dielensky vyrábané oceľové nádrže. Časť 3: Horizontálne valcové jednoplášťové a dvojplášťové nádrže na podzemné uskladňovanie horľavých a nehorľavých kvapalín znečisťujúcich vodu, ktoré slúžia na vykurovanie a chladenie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12573-1 (69 8045)

Dátum vydania: 01.09.2001

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 1: Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12573-2 (69 8045)

Dátum vydania: 01.09.2001

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 2: Výpočet vertikálnych valcových nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12573-3 (69 8045)

Dátum vydania: 01.09.2001

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 3: Konštrukcia a výpočet hranatých nádrží s jednoduchou stenou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12573-4 (69 8045)

Dátum vydania: 01.09.2001

Zvárané stabilné beztlakové termoplastové nádrže. Časť 4: Konštrukcia a výpočet prírubových spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13308 (69 8044)

Dátum vydania: 01.12.2003

Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Obslužné vybavenie nádrží. Beztlakový podlahový vyrovnávací ventil

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13316 (69 8046)

Dátum vydania: 01.12.2003

Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Obslužné vybavenie nádrží. Tlakový podlahový vyrovnávací ventil

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13341 (69 8050) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Termoplastové stabilné nádrže na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou. Nádrže vyfukované z polyetylénu, rotačne formovaného polyetylénu a polyamidu 6 získaného aniónovou polymerizáciou. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13341+A1 (69 8050)

Dátum vydania: 01.05.2011

Termoplastové stabilné nádrže na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou. Nádrže vyfukované z polyetylénu, rotačne formovaného polyetylénu a polyamidu 6 získaného aniónovou polymerizáciou. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13575 (69 8049)

Dátum vydania: 01.08.2012

Statické termoplastové nádrže na skladovanie chemikálií nad zemou. Nádrže vyrobené z polyetylénu rotačným tvárnením alebo vyfukovaním. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13575 (69 8049) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Termoplastové nádrže vyrábané z polyetylénu rotačným tvárnením alebo vyfukovaním. Nádrže na skladovanie chemikálií nad zemou. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13923 (69 8048)

Dátum vydania: 01.06.2006

Tlakové nádoby z plastov vystužených navinutými vláknami. Materiály, navrhovanie, výroba a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14015 (69 8048)

Dátum vydania: 01.05.2005

Požiadavky na navrhovanie a výrobu na mieste zhotovených nadzemných vertikálnych valcových zváraných nádrží s plochým dnom na skladovanie kvapalín pri teplote okolia a vyššej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 976-1 (69 8043)

Dátum vydania: 01.06.2000

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy pre nádrže s jednoduchou stenou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 976-2 (69 8043)

Dátum vydania: 01.11.2001

Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných palív. Časť 2: Doprava, manipulácia, skladovanie a inštalácia nádrží s jednoduchou stenou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac