SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 69 8119-1 (69 8119) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Nadzemné zvárané oceľové nádrže s plochým dnom na skladovanie ropy a kvapalných ropných produktov. Časť 1: Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 69 8119-2 (69 8119) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Nadzemné zvárané oceľové nádrže s plochým dnom na skladovanie ropy a kvapalných ropných produktov. Časť 2: Aplikačné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-1 (69 8120) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

GPR nádrže a nádoby na použitie nad zemou. Časť 1: Suroviny. Špecifické podmienky a prijateľné podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13121-1 (69 8120)

Dátum vydania: 01.11.2004

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 1: Suroviny. Technické podmienky a podmienky prijateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-2 (69 8120) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Nadzemné sklolaminátové nádrže a nádoby. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13121-2 (69 8120)

Dátum vydania: 01.11.2004

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 2: Kompozitné materiály. Chemická odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-3 (69 8120) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-3 (69 8120)

Dátum vydania: 01.09.2016

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-3+A1 (69 8120) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13121-3+A1/AC (69 8120) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 3: Navrhovanie a výroba (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13121-4 (69 8120)

Dátum vydania: 01.10.2005

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 4: Dodávka, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13121-4/AC (69 8120)

Dátum vydania: 01.06.2007

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 4: Dodávka, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14620-1 (69 8118)

Dátum vydania: 01.02.2007

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14620-2 (69 8118)

Dátum vydania: 01.02.2007

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 2: Kovové komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14620-3 (69 8118)

Dátum vydania: 01.02.2007

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 3: Betónové komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14620-4 (69 8118)

Dátum vydania: 01.02.2007

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 4: Vstrekovacie komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14620-5 (69 8118)

Dátum vydania: 01.02.2007

Navrhovanie a výroba na mieste stavaných vertikálnych valcových oceľových nádrží s plochým dnom na skladovanie schladených skvapalnených plynov s prevádzkovými teplotami medzi 0 °C a -165 °C. Časť 5: Skúšanie, sušenie, čistenie a ochladzovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 13121-5 (69 8120)

Dátum vydania: 01.10.2017

GRP (sklolaminátové) nádrže a nádoby na používanie nad zemou. Časť 5: Príklad výpočtu sklolaminátovej nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac