SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 13160-1 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-1 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-2 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia tlakových a vákuových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-2 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 2: Tlakové a vákuové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-3 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Kvapalinový systém pre nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-3 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia kvapalinových systémov nádrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-4 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia systémov zisťovania netesností založených na senzoroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-4 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 4: Kvapalné a/alebo parné senzorové systémy na používanie v netesnostiach alebo v medzipriestore

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-5 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Meracie systémy netesností v nádrži

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-5 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia meracích systémov v nádrži a tlakových potrubných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-5/AC (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Systémy zisťovania netesností. Časť 5: Meracie systémy netesností v nádrži

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-6 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-6 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Systémy zisťovania netesností. Časť 6: Senzory v monitorovacích sondách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-7 (69 8979) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre medzipriestor. Ochrana proti netesnostiam pomocou vnútorných obložení (poťahom) a ochrannými plášťami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13160-7 (69 8979)

Dátum vydania: 01.01.2017

Systémy zisťovania netesností. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy/metódy hodnotenia medzipriestorov, ochranných povlakov a ochranných plášťov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 977 (69 8977)

Dátum vydania: 01.09.2001

Podzemné sklolaminátové nádrže. Metóda pre jednostranné pôsobenie tekutiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 978 (69 8978)

Dátum vydania: 01.09.2001

Podzemné sklolaminátové nádrže. Stanovenie súčiniteľov alfa a beta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac