SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 70 0511 (70 0511) zrušená

Dátum vydania: 24.02.1976

ZKUSEBNI METODY.~STANOVENI~STREDNIHO SOUCINITELE~DELKOVE TEPLOTNI~ROZTAZNOSTI SKLA, SKELNE KRYSTALICKYCH LATEK A KOVOKERAMIK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0512 (70 0512) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1980

KREMICITE~SKLO.~METODA STANOVENI TRANSFORMACNI~TEPLOTY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0513 (70 0513)

Dátum vydania: 24.10.1981

Sklo. Metóda stanovenia hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0524 (70 0524)

Dátum vydania: 23.10.1980

Boritokremičité sklo 3,3. Metóda stanovenia rýchlosti rastu kryštálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0525 (70 0525)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metóda stanovenia zmeny hodnoty pH roztoku pri 121 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-1 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-2 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu boritého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-3 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu sodného a draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-4 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu železitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-5 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu olovnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-6 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu vápenatého a horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0527-7 (70 0527)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metódy kvantitatívneho rozboru výluhu z povrchu sklených výrobkov. Stanovenie oxidu arzenitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0529 (70 0529) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metóda stanovenia odolnosti proti vode pri 121 st. C. Povrchová skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0530 (70 0530) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

KREMICITE SKLO. METODA STANOVENI~ODOLNOSTI PROTI VODE PRI 121|GRAD|C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0531 (70 0531) zrušená

Dátum vydania: 06.11.1980

KREMICITE~SKLO.~METODA~STANOVENI~ODOLNOSTI PROTI~VODE PRI 98|GRAD|C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0532-1 (70 0532)

Dátum vydania: 08.12.1986

Skúšobné metódy skla. Kremičité sklo. Metóda stanovenia odolnosti proti kyseline chlorovodíkovej pri 100 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0532-2 (70 0532)

Dátum vydania: 01.10.1992

Sklo. Stanovenie odolnosti proti kyseline. Časť 2: Vážková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0533 (70 0533) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Kremičité sklo. Metóda stanovenia odolnosti proti zásadám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0534 (70 0534)

Dátum vydania: 24.10.1981

Sklo. Metóda kontroly vnútorného napätia v sklených výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0536 (70 0536) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Výrobky zo skla. Metóda stanovenia tepelnej odolnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0537 (70 0537)

Dátum vydania: 24.11.1981

Sklo. Metóda určenia merného objemového elektrického odporu pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0545 (70 0545)

Dátum vydania: 07.03.1986

Sklo. Stanovenie indexu lomu Pulfrichovým refraktometrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0550 (70 0550)

Dátum vydania: 29.03.1961

Skúšanie obalového skla. Stanovenie veľkosti bublín a kamienkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0553 (70 0553)

Dátum vydania: 24.10.1981

Stanovenie hmotnosti a objemu sklených obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0558 (70 0558) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

STANOVENI ODOLNOSTI OBALOVEHO SKLA PROTI VNITRNIMU PRETLAKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0559 (70 0559) zrušená

Dátum vydania: 09.08.1972

STANOVENI~ODOLNOSTI~OBALOVEHO SKLA PROTI~ZMENAM TEPLOTY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0561 (70 0561) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1981

Stanovenie odchýlok tvaru sklených obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0562 (70 0562)

Dátum vydania: 24.10.1981

Stanovenie rozmerov sklených obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0575 (70 0575) zrušená

Dátum vydania: 02.11.1981

SKLO. METODA~STANOVENI~LITTLETONOVA~BODU~MEKNUTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0577 (70 0577)

Dátum vydania: 03.05.1982

Sklo. Skúšanie netesnosti sklených vákuových zábrusov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0590 (70 0590)

Dátum vydania: 09.03.1962

Skúšanie bezpečnostných vlastností skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 0590/a (70 0590)

Dátum vydania: 01.09.1980

Skúšanie bezpečnostných vlastností skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0591 (70 0591) zrušená

Dátum vydania: 21.02.1980

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie optických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0591/a (70 0591) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1988

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie optických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0592 (70 0592)

Dátum vydania: 21.02.1980

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie mechanických vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 0593 (70 0593)

Dátum vydania: 21.02.1980

Bezpečnostné sklo pre automobily, traktory a poľnohospodárske stroje. Stanovenie stálosti na svetle, odolnosti proti teplote a vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1063 (70 0594)

Dátum vydania: 01.11.2001

Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti strelám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1183 (70 0543)

Dátum vydania: 01.02.2001

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Odolnosť proti náhlym zmenám teploty a výdrž pri náhlych zmenách teploty. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1183/Z1 (70 0543)

Dátum vydania: 01.07.2001

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Odolnosť proti náhlym zmenám teploty a výdrž pri náhlych zmenách teploty. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1288-1 (70 0580)

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 1: Zásady skúšania skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1288-1 (70 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 1: Zásady skúšania skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1288-2 (70 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 2: Skúška dvojitým súosovým prstencom na rovinných skúšobných telesách s veľkými skúšobnými plochami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1288-2 (70 0580)

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 2: Skúška dvojitým súosovým prstencom na rovinných skúšobných telesách s veľkými skúšobnými plochami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1288-3 (70 0580)

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 3: Skúška so skúšobnými vzorkami podopieranými v dvoch bodoch (štvorbodové ohýbanie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1288-3 (70 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 3: Skúška so skúšobnými vzorkami podopieranými v dvoch bodoch (štvorbodové ohýbanie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1288-4 (70 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 4: Skúšanie profilovaného skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1288-4 (70 0580)

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 4: Skúšanie profilovaného skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1288-5 (70 0580)

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 5: Skúška dvojitým súosovým prstencom na rovinných skúšobných telesách s malými skúšobnými plochami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1288-5 (70 0580) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla pri ohybe. Časť 5: Skúška dvojitým súosovým prstencom na rovinných skúšobných telesách s malými skúšobnými plochami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14634 (70 0570) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Sklené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 180. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14634 (70 0570) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Sklené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 180. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14635 (70 0569) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Sklené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 126. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14635 (70 0569) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Sklené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 126. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17177 (70 0571)

Dátum vydania: 01.07.2019

Sklenené obaly. Korunkový uzáver. Stredná hĺbka korunkového uzáveru 26 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 29008 (70 0564)

Dátum vydania: 01.06.2003

Sklené fľaše. Odklon od zvislej osi. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29009 (70 0567)

Dátum vydania: 01.06.2003

Obalové sklo. Výška a nerovnobežnosť roviny ústia vzhľadom na dno nádoby. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 29885 (70 0563)

Dátum vydania: 01.06.2003

Sklené nádoby so širokým hrdlom. Nerovinnosť dosadacej plochy ústia. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 356 (70 0595)

Dátum vydania: 01.11.2001

Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti ručnému útoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12821 (70 0570)

Dátum vydania: 01.03.2020

Sklenené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 180. Rozmery (ISO 12821: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12821 (70 0570) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Sklenené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 180. Rozmery (ISO 12821: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12822 (70 0569)

Dátum vydania: 01.07.2020

Sklenené obaly. Ústia fliaš na korunkové uzávery 26 H 126. Rozmery (ISO 12822: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7458 (70 0558)

Dátum vydania: 01.11.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti vnútornému tlaku. Skúšobné metódy (ISO 7458: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7458 (70 0558) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti vnútornému tlaku. Skúšobné metódy (ISO 7458: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 7459 (70 0559) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti náhlej zmene teploty a výdrž pri náhlej zmene teploty. Skúšobné metódy (ISO 7459: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7459 (70 0559)

Dátum vydania: 01.11.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti náhlej zmene teploty a výdrž pri náhlej zmene teploty. Skúšobné metódy (ISO 7459: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8106 (70 0565)

Dátum vydania: 01.05.2005

Sklené obaly. Stanovenie objemu gravimetrickou metódou. Skúšobná metóda (ISO 8106: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8113 (70 0557)

Dátum vydania: 01.11.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti zvislému zaťaženiu. Skúšobná metóda (ISO 8113: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8113 (70 0557) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Sklené obaly. Odolnosť proti zvislému zaťaženiu. Skúšobná metóda (ISO 8113: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-1 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 1: Všeobecne (ISO 9100-1: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-10 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 10: 77 symetrické (ISO 9100-10: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-11 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 11: 82 symetrické (ISO 9100-11: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-12 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 12: 89 symetrické (ISO 9100-12: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-13 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 13: 100 symetrické (ISO 9100-13: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-14 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 14: 110 symetrické (ISO 9100-14: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-14/AC (70 0568)

Dátum vydania: 01.12.2009

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 14: 110 symetrické (ISO 9100-14: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-2 (70 0568)

Dátum vydania: 01.08.2006

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 2: 33 stredné (ISO 9100-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-2/AC (70 0568)

Dátum vydania: 01.04.2010

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 2: 33 stredné (ISO 9100-2: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-3 (70 0568)

Dátum vydania: 01.08.2006

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 3: 38 symetrické (ISO 9100-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-3/AC (70 0568)

Dátum vydania: 01.04.2010

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 3: 38 symetrické (ISO 9100-3: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-4 (70 0568)

Dátum vydania: 01.08.2006

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 4: 38 stredné (ISO 9100-4: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-4/AC (70 0568)

Dátum vydania: 01.04.2010

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 4: 38 stredné (ISO 9100-4: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-5 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 5: 43 a 48 symetrické (ISO 9100-5: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-6 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 6: 53 a 58 symetrické (ISO 9100-6: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-7 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 7: 58 hlboké (ISO 9100-7: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-8 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 8: 63, 66 a 70 symetrické (ISO 9100-8: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9100-9 (70 0568)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklené obaly. Ústia na vákuové uzávery. Časť 9: 63, 66 a 70 hlboké (ISO 9100-9: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4802-1 (70 0529) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Odolnosť vnútorných povrchov sklenených nádob proti vode. 1. časť: Stanovenie titračnou metódou a zaradenie do tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4802-2 (70 0529) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Odolnosť vnútorných povrchov sklenených nádob proti vode. 2. časť: Stanovenie metódou plameňovej spektrometrie a zaradenie do tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 695 (70 0528) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Sklo. Odolnosť proti narušeniu vriacimi vodnými roztokmi alkalických zmesí. Skúšobná metóda a klasifikácia *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 695 (70 0533)

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Odolnosť proti účinku vriaceho vodného roztoku alkálií. Metóda skúšania a rozdelenie do tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 718 (70 0536)

Dátum vydania: 01.09.1995

Laboratórne sklo. Odolnosť proti náhlej zmene teploty a výdrž pri náhlej zmene teploty. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 719 (70 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Sklo. Odolnosť sklenej drviny proti vode pri 98 °C. Metóda skúšania a rozdelenia do tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 720 (70 0530) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Sklo. Odolnosť sklenej drviny proti vode pri 121 °C. Metóda skúšania a rozdelenia do tried

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7458 (70 0558) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Sklené obaly. Odolnosť proti vnútornému tlaku. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7459 (70 0559) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1992

Sklené obaly. Odolnosť proti náhlej zmene teploty a výdržnosť pri náhlej zmene teploty. Metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7884-1 (70 0510)

Dátum vydania: 01.10.1992

Sklo. Viskozita a vzťažné body viskozity. Časť 1: Zásady stanovenia viskozity a vzťažných bodov viskozity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7884-2 (70 0510)

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Viskozita a vzťažné body viskozity. 2. časť: Stanovenie viskozity rotačným viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7884-3 (70 0510)

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Viskozita a vzťažné body viskozity. 3. časť: Stanovenie viskozity viskozimetrom s preťahovaným vláknom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7884-4 (70 0510)

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Viskozita a vzťažné body viskozity. 4. časť: Stanovenie viskozity priehybom trámika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7884-5 (70 0510)

Dátum vydania: 01.09.1995

Sklo. Viskozita a vzťažné body viskozity. 5. časť: Stanovenie pracovnej teploty viskozimetrom s klesajúcou tyčinkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>