SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 70 1601 (70 1601) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1983

Sklené duté tvárnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 1602 (70 1602) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Sklené duté tvárnice. Typy, rozmery a parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 1602/a (70 1602) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Sklené duté tvárnice. Typy, rozmery a parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 70 1602/b (70 1602) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1991

Sklené duté tvárnice. Typy, rozmery a parametre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 1609 (70 1609)

Dátum vydania: 13.01.1983

Stavebné sklo profilované (U profil)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 70 1620 (70 1620)

Dátum vydania: 01.10.2002

Sklená nízkogramážna rohož. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 1621 (70 1621) zrušená

Dátum vydania: 03.01.1989

Izolačné sklá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 70 1621 (70 1621)

Dátum vydania: 01.12.2010

Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 70 1680 (70 1680) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1982

Penové sklo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1036 (70 1611) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Sklo v stavebníctve. Zrkadlá z postriebreného floatového skla na vnútorné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1036-1 (70 1607)

Dátum vydania: 01.07.2008

Sklo v stavebníctve. Postriebrené zrkadlá z floatového skla na vnútorné použitie. Časť 1: Definície, požiadavky a metódy skúšania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1036-2 (70 1607)

Dátum vydania: 01.08.2008

Sklo v stavebníctve. Postriebrené zrkadlá z floatového skla na vnútorné použitie. Časť 2: Posudzovanie zhody, norma na výrobok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1051-1 (70 1601)

Dátum vydania: 01.01.2004

Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1051-2 (70 1603)

Dátum vydania: 01.12.2008

Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1051-2 (70 1603) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Evaluácia zhody, norma na výrobok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1096-1 (70 1612)

Dátum vydania: 01.07.2012

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 1: Definície a zatriedenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1096-1 (70 1612) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 1: Definície a zatriedenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-2 (70 1612) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 2: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy A, B a S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-2 (70 1612)

Dátum vydania: 01.07.2012

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 2: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy A, B a S

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-3 (70 1612)

Dátum vydania: 01.07.2012

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 3: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy C a D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-3 (70 1612) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 3: Požiadavky a skúšobné postupy pre triedy C a D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1096-4 (70 1612) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-4 (70 1612) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1096-4 (70 1612)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1096-5 (70 1612)

Dátum vydania: 01.06.2016

Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 5: Skúšobná metóda a zatriedenie povrchov zo skla s povlakom (pokovovaného skla) so samočistiacim účinkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12150-1 (70 1618) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12150-1 (70 1618) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12150-1+A1 (70 1618)

Dátum vydania: 01.10.2019

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12150-2 (70 1618)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12337-1 (70 1619)

Dátum vydania: 01.02.2002

Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12337-2 (70 1619)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12488 (70 1646) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2016

Sklo v stavebníctve. Požiadavky na zasklievanie. Pravidlá na montovanie vertikálneho zasklenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12488 (70 1646)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Požiadavky na zasklievanie. Pravidlá na montovanie vertikálneho zasklenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12600 (70 1638)

Dátum vydania: 01.08.2003

Sklo v stavebníctve. Kyvadlová skúška. Skúšanie plochého skla nárazom a súhrn požiadaviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12603 (70 1639)

Dátum vydania: 01.08.2003

Sklo v stavebníctve. Stanovenie pevnosti skla. Spôsob stanovenia intervalov spoľahlivosti pre súbor dát s Weibullovým rozdelením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12654-1 (70 1651)

Dátum vydania: 01.04.2001

Sklené textílie. Nite. Časť 1: Označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12654-2 (70 1651)

Dátum vydania: 01.04.2001

Sklené textílie. Nite. Časť 2: Skúšobné metódy a všeobecné špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12654-3 (70 1651)

Dátum vydania: 01.04.2001

Sklené textílie. Nite. Časť 3: Všeobecné požiadavky pre všeobecné aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12758 (70 1635) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku a stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12758 (70 1635) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku a stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12758 (70 1635) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku a stanovenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12758 (70 1635)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku, stanovenie vlastností a pravidlá rozšírenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-1 (70 1622)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, opísanie systému, pravidlá nahradenia, tolerancie a vizuálnej kontroly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-1 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-1 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-2 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na prenikanie vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-2 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na prenikanie vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-2 (70 1622)

Dátum vydania: 01.09.2020

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na prenikanie vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-3 (70 1622)

Dátum vydania: 01.08.2020

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 3: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na rýchlosť unikania plynu a na tolerancie na koncentráciu plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-3 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 3: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na rýchlosť unikania plynu a na tolerancie koncentrácie plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-3 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 3: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na rýchlosť unikania plynu a na tolerancie koncentrácie plynu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-4 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 4: Metódy skúšania fyzikálnych vlastností utesnenia hrán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-4 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 4: Metódy skúšania fyzikálnych vlastností utesnenia hrán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-4 (70 1622)

Dátum vydania: 01.12.2020

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 4: Metódy skúšania fyzikálnych vlastností utesnenia hrán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-5 (70 1622)

Dátum vydania: 01.01.2021

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-5 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-5 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-5+A1 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-5+A2 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1279-6 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Vnútropodniková kontrola výroby a periodické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-6 (70 1622) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Vnútropodniková kontrola výroby a periodické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1279-6 (70 1622)

Dátum vydania: 01.02.2021

Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Riadenie výroby a periodické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12898 (70 1617) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Sklo v stavebníctve. Stanovenie emisivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12898 (70 1617)

Dátum vydania: 01.07.2019

Sklo v stavebníctve. Stanovenie emisivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-1 (70 1640)

Dátum vydania: 01.11.2014

Sklo v stavebníctve. Konštrukčne lepené zasklenia. Časť 1: Výrobky zo skla na systémy konštrukčne lepeného zasklenia v podopretých a nepodopretých monolitných a viacnásobných zaskleniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-1 (70 1640) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Sklo v stavebníctve. Štrukturálne utesnené zasklenia. Časť 1: Výrobky zo skla na systémy štrukturálne utesneného zasklenia v podopretých a nepodopretých monolitických a viacnásobných zaskleniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-1+A1 (70 1640) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Sklo v stavebníctve. Konštrukčne utesnené zasklenia. Časť 1: Výrobky zo skla na systémy konštrukčne utesneného zasklenia v podopretých a nepodopretých monolitných a viacnásobných zaskleniach (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-2 (70 1640) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Sklo v stavebníctve. Štrukturálne utesnené zasklenia. Časť 2: Montážne pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-2 (70 1640)

Dátum vydania: 01.11.2014

Sklo v stavebníctve. Konštrukčne lepené zasklenia. Časť 2: Montážne pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13022-2+A1 (70 1640) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Sklo v stavebníctve. Konštrukčne utesnené zasklenia. Časť 2: Montážne pravidlá (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13024-1 (70 1620)

Dátum vydania: 01.05.2012

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bórokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13024-1 (70 1620) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bórokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13024-2 (70 1620)

Dátum vydania: 01.07.2005

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené borokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13541 (70 1616) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti tlaku pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13541 (70 1616)

Dátum vydania: 01.06.2012

Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti tlaku pri výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14178-1 (70 1615)

Dátum vydania: 01.05.2005

Sklo v stavebníctve. Základné výrobky z alkalicko-kremičitého skla. Časť 1: Floatové sklo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14178-2 (70 1615)

Dátum vydania: 01.04.2005

Sklo v stavebníctve. Základné výrobky z alkalicko-kremičitého skla. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14179-1 (70 1623) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14179-1 (70 1623)

Dátum vydania: 01.01.2017

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14179-2 (70 1623)

Dátum vydania: 01.12.2005

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14321-1 (70 1624)

Dátum vydania: 01.01.2006

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo z alkalickej zeminy. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14321-2 (70 1624)

Dátum vydania: 01.05.2006

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo z alkalickej zeminy. Časť 2: Hodnotenie zhody. Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14449 (70 1625)

Dátum vydania: 01.01.2006

Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody/ Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14449/AC (70 1625)

Dátum vydania: 01.04.2006

Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody/ Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15434 (70 1641) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Sklo v stavebníctve. Štrukturálne tesniace materiály a/alebo tesniace materiály odolné UV žiareniu (na použitie v štrukturálnych zaskleniach a/alebo v izolačných sklách s nechráneným utesnením). Norma na výrobok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15434+A1 (70 1641)

Dátum vydania: 01.11.2010

Sklo v stavebníctve. Konštrukčné tesniace materiály a/alebo tesniace materiály odolné UV žiareniu (na použitie v konštrukčných zaskleniach a/alebo v izolačných sklách s nechráneným utesnením). Norma na výrobok (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15681-1 (70 1627)

Dátum vydania: 01.06.2016

Sklo v stavebníctve. Základné hlinitokremičité výrobky zo skla. Časť 1: Definície a všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15681-2 (70 1627)

Dátum vydania: 01.08.2017

Sklo v stavebníctve. Základné hlinitokremičité výrobky zo skla. Časť 2: Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15682-1 (70 1643)

Dátum vydania: 01.01.2014

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené kremičité bezpečnostné sklo z alkalických zemín. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15682-2 (70 1643)

Dátum vydania: 01.01.2014

Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené kremičité bezpečnostné sklo z alkalických zemín. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15683-1 (70 1642)

Dátum vydania: 01.01.2014

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité profilované bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15683-2 (70 1642)

Dátum vydania: 01.05.2014

Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité profilované bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15752-1 (70 1644)

Dátum vydania: 01.02.2015

Sklo v stavebníctve. Samolepiaca polymérna fólia. Časť 1: Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15755-1 (70 1645)

Dátum vydania: 01.02.2015

Sklo v stavebníctve. Sklo so samolepiacou polymérnou fóliou. Časť 1: Definície a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16477-1 (70 1647)

Dátum vydania: 01.06.2017

Sklo v stavebníctve. Farbené sklo na vnútorné použitie. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16612 (70 1604)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Stanovenie odolnosti tabuľového skla proti bočnému zaťaženiu pomocou výpočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16613 (70 1605)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Stanovenie mechanických vlastností medzivrstiev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16759 (70 1690)

Dátum vydania: 01.01.2022

Lepené zasklenie pre dvere, okná a závesné steny. Overenie mechanických vlastností lepeného spoja na hliníkových a oceľových povrchoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17074 (70 1604)

Dátum vydania: 01.02.2020

Sklo v stavebníctve. Environmentálne vyhlásenie o výrobku. Pravidlá pre skupinu výrobkov z plochého skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17416 (70 1648)

Dátum vydania: 01.08.2021

Sklo v stavebníctve. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia zo sklených výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>