SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 0000 (72 0000)

Dátum vydania: 22.06.1987

Keramické názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 0000/Z1 (72 0000)

Dátum vydania: 01.08.1993

Keramické názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16516 (72 0016) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16516+A1 (72 0016)

Dátum vydania: 01.12.2020

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16687 (72 0018)

Dátum vydania: 01.09.2015

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17087 (72 0029)

Dátum vydania: 01.08.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Príprava skúšobných dielov z laboratórnej vzorky pre skúšanie uvoľňovania a analýzu obsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17160 (72 0030) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2019

Pravidlá pre skupinu výrobkov na obkladové prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 822 (72 0001) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie dĺžky a šírky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 822 (72 0001)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dĺžky a šírky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 823 (72 0002)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 823 (72 0002) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 824 (72 0003) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie pravouhlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 824 (72 0003)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie pravouhlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 825 (72 0004)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie rovinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 825 (72 0004) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie rovinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 825/O1 (72 0004) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie rovinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 826 (72 0005) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 826 (72 0005)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16516 (72 0016) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do vnútorného ovzdušia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16637-1 (72 0018) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Časť 1: Návod na stanovenie vylúhovacích skúšok a dodatočných skúšobných krokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16637-1 (72 0018)

Dátum vydania: 01.02.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Časť 1: Návod na stanovenie vylúhovacích skúšok a dodatočných skúšobných krokov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16637-2 (72 0018)

Dátum vydania: 01.12.2014

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Časť 2: Horizontálna dynamická povrchová vylúhovacia skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16637-3 (72 0018)

Dátum vydania: 01.02.2017

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Časť 3: Všeobecná skúška s vyluhovaním smerom nahor

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17195 (72 0022)

Dátum vydania: 01.11.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v eluátoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17196 (72 0023)

Dátum vydania: 01.11.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Mineralizácia lúčavkou kráľovskou na následnú analýzu anorganických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17197 (72 0024) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17197+AC (72 0024)

Dátum vydania: 01.05.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17200 (72 0025) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17200+AC (72 0025)

Dátum vydania: 01.05.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza anorganických látok v digestoch a eluátoch. Analýza hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17201 (72 0026) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah anorganických látok. Metódy analýz digestov po mineralizácii lúčavkou kráľovskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17201+AC (72 0026)

Dátum vydania: 01.05.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah anorganických látok. Metódy analýz digestov po mineralizácii lúčavkou kráľovskou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17216 (72 0028)

Dátum vydania: 01.08.2019

Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie koncentrácie aktivity rádia-226, tória-232 a draslíka-40 v stavebných výrobkoch využívajúcich polovodičovú gama spektrometriu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17331 (72 0031)

Dátum vydania: 01.01.2020

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah organických látok. Metódy na extrakciu a analýzu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17332 (72 0032)

Dátum vydania: 01.01.2020

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Analýza organických látok vo výluhoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15855 (72 0010)

Dátum vydania: 01.06.2009

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Prekážky obchodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15858 (72 0011)

Dátum vydania: 01.06.2009

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania regulovaných nebezpečných látok zo stavebných výrobkov založené na postupoch bez skúšania (WT), bez ďalšieho skúšania(WFT/FT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16045 (72 0012)

Dátum vydania: 01.02.2011

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Obsah regulovaných nebezpečných látok. Výber analytických metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16098 (72 0013)

Dátum vydania: 01.02.2011

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Koncept horizontálnych skúšobných postupov na podporu požiadaviek smernice o stavebných výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16220 (72 0014)

Dátum vydania: 01.12.2011

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Doplnok k odoberaniu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16410 (72 0015)

Dátum vydania: 01.01.2013

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Prekážky v používaní. Rozšírenie predmetu CEN/TR 15855 Prekážky obchodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16496 (72 0017)

Dátum vydania: 01.01.2014

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Používanie harmonizovaných horizontálnych metód na posudzovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16639 (72 0009)

Dátum vydania: 01.04.2015

Použitie koncepcie k-hodnoty, koncepcie ekvivalentných vlastností betónu a kombinovanej koncepcie ekvivalentných vlastností betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16797-1 (72 0019)

Dátum vydania: 01.04.2016

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 1: Zásady a pravidlá používania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16797-2 (72 0019)

Dátum vydania: 01.04.2016

Stavebné výrobky. Hodnotenie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny na štatistické hodnotenie stanovených hodnôt. Časť 2: Technický a štatistický základ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17105 (72 0020)

Dátum vydania: 01.10.2017

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Pokyny pre používanie testov ekotoxicity aplikovaných na stavebné výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17113 (72 0021)

Dátum vydania: 01.02.2018

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Žiarenie zo stavebných výrobkov. Posúdenie dávky emitovaného gama žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17304 (72 0027)

Dátum vydania: 01.03.2019

Stavebné výrobky. Posudzovanie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií amoniaku z celulózovej izolácie vo vnútornom ovzduší pri 90% relatívnej vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CWA 17316 (72 0006)

Dátum vydania: 01.01.2019

Inteligentné označovanie CE stavebných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac