SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 1000 (72 1000) zrušená

Dátum vydania: 24.11.1986

Keramické suroviny. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1001 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 26.06.1989

Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1001 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 19.03.1969

POJMENOVANI A~POPIS~HORNIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1001 (72 1001)

Dátum vydania: 01.04.2010

Klasifikácia zemín a skalných hornín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1001/A (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1972

POJMENOVANI A~POPIS~HORNIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1001/O1 (72 1001)

Dátum vydania: 01.08.2011

Klasifikácia zemín a skalných hornín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1001/Z1 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Pomenovanie a opis hornín v inžinierskej geológii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1002 (72 1002) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1971

Klasifikácia zemín pre cestné komunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1002 (72 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1995

Klasifikácia zemín pre dopravné stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1002/A (72 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

Klasifikácia zemín pre cestné komunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1004 (72 1004) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1990

Presiometrická skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1006 (72 1006) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1995

Kontrola zhutnenia zemín a sypanín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1006 (72 1006) zrušená

Dátum vydania: 04.09.1985

Kontrola zhutnenia zemín a sypanín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1007 (72 1007)

Dátum vydania: 25.03.1975

Meranie priehybu vozoviek pákovým priehybomerom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1008 (72 1008)

Dátum vydania: 20.11.1980

Keramické suroviny a granulované hmoty. Spoločné ustanovenia o skúškach a skúšobných vzorkách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1008/Z1 (72 1008)

Dátum vydania: 24.08.1995

Keramické suroviny a granulované hmoty. Spoločné ustanovenia o skúškach a skúšobných vzorkách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1009 (72 1009)

Dátum vydania: 08.09.1981

Príprava konečnej vzorky pre chemické a fyzikálne skúšky keramických výrobkov a surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1010 (72 1010)

Dátum vydania: 06.04.1989

Stanovenie objemovej hmotnosti zemín. Laboratórne a poľné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1010 (72 1010) zrušená

Dátum vydania: 04.08.1981

STANOVENI~OBJEMOVE~HMOTNOSTI~ZEMIN. LABORATORNI A POLNI~METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1011 (72 1011)

Dátum vydania: 26.09.1980

Laboratórne stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1011/a (72 1011)

Dátum vydania: 01.04.1982

Laboratórne stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1012 (72 1012) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1013 (72 1013) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

Laboratórne stanovenie medze plasticity zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1014 (72 1014) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1014 (72 1014)

Dátum vydania: 01.02.2013

Laboratórne stanovenie medze tekutosti zemín Casagrandeho metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1015 (72 1015) zrušená

Dátum vydania: 18.12.1968

LABORATORNI~STANOVENI~ZHUTNITELNOSTI~ZEMIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1015 (72 1015)

Dátum vydania: 21.11.1988

Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1016 (72 1016)

Dátum vydania: 01.12.1992

Laboratórne stanovenie pomeru únosnosti zemín (CBR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1016 (72 1016) zrušená

Dátum vydania: 18.12.1968

LABORATORNI~STANOVENI~POMERU~UNOSNOSTI~ZEMIN (CBR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1016/A (72 1016) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1972

LABORATORNI~STANOVENI~POMERU~UNOSNOSTI~ZEMIN (CBR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1018 (72 1018)

Dátum vydania: 03.04.1970

Laboratórne stanovenie relatívnej uľahlosti nesúdržných zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1019 (72 1019)

Dátum vydania: 09.06.1989

Laboratórne stanovenie zmršťovania zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1019 (72 1019) zrušená

Dátum vydania: 03.04.1970

LABORATORNI~STANOVENI~POMERNEHO~LINEARNIHO~SMRSTENI~ZEMIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1020 (72 1020) zrušená

Dátum vydania: 07.05.1970

LABORATORNE~STANOVENIE~PRIEPUSTNOSTI~ZEMIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1020 (72 1020)

Dátum vydania: 14.05.1990

Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1021 (72 1021)

Dátum vydania: 03.04.1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1022 (72 1022)

Dátum vydania: 03.04.1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1022/a (72 1022)

Dátum vydania: 01.09.1986

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1025 (72 1025)

Dátum vydania: 01.12.1992

Laboratórne stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1025 (72 1025) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1971

LABORATORNI~STANOVENI~SMYKOVE~PEVNOSTI~ZEMIN~ZKOUSKOU V PROSTEM TLAKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1026 (72 1026) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1971

LABORATORNI~STANOVENI~SMYKOVE~PEVNOSTI~ZEMIN VRTULKOVOU~ZKOUSKOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1026 (72 1026)

Dátum vydania: 01.12.1992

Laboratórne stanovenie šmykovej pevnosti zemín vrtuľkovou skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1027 (72 1027)

Dátum vydania: 26.08.1983

Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín v edometri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1028 (72 1028) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1974

Stanovenie tvrdosti keramických a stavebných hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1029 (72 1029)

Dátum vydania: 08.02.1974

Stanovenie adsorpcie vody podľa Enslina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1030 (72 1030)

Dátum vydania: 12.10.1987

Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín krabicovým prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1031 (72 1031)

Dátum vydania: 26.10.1987

Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín triaxiálnym prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1031/a (72 1031)

Dátum vydania: 01.09.1989

Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín triaxiálnym prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1032 (72 1032) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1997

Dynamická penetračná skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1033 (72 1033) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1998

Statická penetračná skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1049 (72 1049) zrušená

Dátum vydania: 07.05.1970

VZORKOVANI,~FYZIKALNI A~CHEMICKY~ROZBOR~KAZIVCE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1049/A (72 1049) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1972

VZORKOVANI,~FYZIKALNI A~CHEMICKY~ROZBOR~KAZIVCE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1068 (72 1068)

Dátum vydania: 31.10.1977

Stanovenie obsahu Cu, Mn, Fe a CaO vo výluhu plaveného kaolínu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1070 (72 1070) zrušená

Dátum vydania: 03.06.1970

Stanovenie pH keramických surovín a hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1070/a (72 1070) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie pH keramických surovín a hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1072 (72 1072) zrušená

Dátum vydania: 29.07.1970

Stanovenie slinavosti keramických surovín a hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1073 (72 1073)

Dátum vydania: 22.09.1971

Stanovenie dĺžkových zmien keramických surovín sušením a pálením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1074 (72 1074)

Dátum vydania: 03.05.1984

Stanovenie optimálnej a pracovnej vlhkosti keramických ciest Pfefferkornovým prístrojom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1076 (72 1076) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Stanovenie výmennej kapacity a výmenných katiónov ílovitých zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1077 (72 1077) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1984

Stanovenie hlavných technologických vlastností zlievarenských ílových spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1077/a (72 1077) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1992

Stanovenie hlavných technologických vlastností zlievarenských ílových spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1078 (72 1078)

Dátum vydania: 07.05.1970

Stanovenie vyplaviteľných látok zlievarenských pieskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1078/a (72 1078)

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie vyplaviteľných látok zlievarenských pieskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1078/b (72 1078)

Dátum vydania: 01.03.1981

Stanovenie vyplaviteľných látok zlievarenských pieskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1079 (72 1079)

Dátum vydania: 29.06.1990

Stanovenie pevnosti v ohybe plavených kaolínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1079 (72 1079) zrušená

Dátum vydania: 16.07.1979

STANOVENI~PEVNOSTI V OHYBU KERAMICKYCH~LATEK PO~VYSUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1079/A (72 1079) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1982

STANOVENI~PEVNOSTI V OHYBU KERAMICKYCH~LATEK PO~VYSUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1080 (72 1080) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1983

Stanovenie vlhkosti a hygroskopickosti keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1080/Z1 (72 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1993

Stanovenie vlhkosti a hygroskopickosti keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1081 (72 1081) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Stanovenie kašovitosti keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1082 (72 1082) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1986

Vypaľovacie skúšky keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1083 (72 1083) zrušená

Dátum vydania: 02.08.1972

Termické rozbory keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1083/a (72 1083) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1986

Termické rozbory keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1085 (72 1085)

Dátum vydania: 25.10.1972

Stanovenie meliteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1085/a (72 1085)

Dátum vydania: 01.05.1986

Stanovenie meliteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1086 (72 1086) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1986

Stanovenie drviteľnosti keramických a stavebných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1088 (72 1088) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1983

Stanovenie doby prietoku suspenzie prietokovým viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1089 (72 1089) zrušená

Dátum vydania: 23.05.1979

Stanovenie absolútnej belosti keramických surovín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1090 (72 1090) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1981

Stanovenie abrazivity plaveného kaolínu podľa Einlehnera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-1 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14688-1 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2018

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-1 (72 1003)

Dátum vydania: 01.02.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-1/A1 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14688-1: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14688-2 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2018

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-2 (72 1003)

Dátum vydania: 01.02.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-2 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14688-2/A1 (72 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia zemín. Časť 2: Princípy klasifikácie (ISO 14688-2: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14689 (72 1001)

Dátum vydania: 01.02.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín (ISO 14689: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14689 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2018

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14689-1 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14689-1:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14689-1/O1 (72 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Geotechnický prieskum a skúšky. Pomenovanie a klasifikácia skalných hornín. Časť 1: Pomenovanie a opis (ISO 14689-1:2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14720-1 (72 1075)

Dátum vydania: 01.07.2013

Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Stanovenie síry v práškoch a granulách v neoxidických keramických surovinách a v základných materiáloch. Časť 1: Metódy merania v infračervenom spektre (ISO 14720-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14720-2 (72 1075)

Dátum vydania: 01.07.2013

Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Stanovenie síry v práškoch a granulách v neoxidických keramických surovinách a v základných materiáloch. Časť 2: Atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP/AES) alebo iónovou chromatografiou (IC) po spálení v prúde kyslíka (ISO 14720-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-1 (72 1049)

Dátum vydania: 01.05.2015

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 1: Stanovenie vlhkosti (ISO 17892-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-1/A1 (72 1049)

Dátum vydania: 01.10.2022

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 1: Stanovenie vlhkosti (ISO 17892-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-10 (72 1049)

Dátum vydania: 01.05.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 10: Priama šmyková skúška (ISO 17892-10: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-11 (72 1049)

Dátum vydania: 01.07.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 11: Skúšky priepustnosti (ISO 17892-11: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 17892-12 (72 1049)

Dátum vydania: 01.08.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 12: Určenie medze tekutosti a medze plasticity (ISO 17892-12: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-12 (72 1049) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 12: Stanovenie medze tekutosti a medze plasticity zemín (ISO 17892-12: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17892-12/A1 (72 1049) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2022

Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšanie zemín. Časť 12: Určenie medze tekutosti a medze plasticity (ISO 17892-12: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>