SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 1104 (72 1104)

Dátum vydania: 29.09.1955

Obsah hygroskopickej vody v zeminách. Laboratórne stanovenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1105 (72 1105) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1990

Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1120 (72 1120)

Dátum vydania: 28.07.1957

Kyslé hydraulické prísady (puzolánové hmoty). Spôsoby stanovenia aktívnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1120/a (72 1120)

Dátum vydania: 01.11.1969

Kyslé hydraulické prísady (puzolánové hmoty). Spôsoby stanovenia aktívnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1120/b (72 1120)

Dátum vydania: 01.10.1978

Kyslé hydraulické prísady (puzolánové hmoty). Spôsoby stanovenia aktívnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1127 (72 1127) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Stanovenie zrnitosti keramických látok sedimentáciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1127/a (72 1127) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

Stanovenie zrnitosti keramických látok sedimentáciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1134 (72 1134)

Dátum vydania: 23.03.1966

Stanovenie väznosti keramických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1134/a (72 1134)

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie väznosti keramických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1134/b (72 1134)

Dátum vydania: 01.01.1989

Stanovenie väznosti keramických látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1151 (72 1151) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Skúšanie prírodného stavebného kameňa. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1152 (72 1152) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Odber vzoriek prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1153 (72 1153) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Petrografický rozbor prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1154 (72 1154) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie mernej a objemovej hmotnosti, hutnosti a pórovitosti prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1155 (72 1155) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie nasiakavosti a zdanlivej pórovitosti prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1156 (72 1156) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1158 (72 1158) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie obrusnosti prírodného stavebného kameňa podľa Böhma

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1159 (72 1159) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti poveternostným vplyvom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1160 (72 1160)

Dátum vydania: 13.12.1977

Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1162 (72 1162)

Dátum vydania: 24.10.1981

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1163 (72 1163) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie pevnosti v tlaku prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1163/a (72 1163) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Stanovenie pevnosti v tlaku prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1164 (72 1164) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie pevnosti v ťahu a ohybe prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1165 (72 1165) zrušená

Dátum vydania: 06.01.1983

Stanovenie statického modulu pružnosti v tlaku prírodného stavebného kameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1166 (72 1166) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1983

Stanovenie rýchlosti šírenia ultrazvukových vĺn v prírodnom stavebnom kameni

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1167 (72 1167) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1983

Stanovenie tvrdosti prírodného stavebného kameňa podľa Vickersa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1170 (72 1170) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Skúšanie kameniva na stavebné účely. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1170/Z1 (72 1170) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1996

Skúšanie kameniva na stavebné účely. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1171 (72 1171) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie hmotnosti, pórovitosti a medzerovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1171 (72 1171)

Dátum vydania: 01.09.2011

Stanovenie mernej hmotnosti, sypnej hmotnosti a medzerovitosti straseného kameniva a pórovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1171/a (72 1171) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1969

Stanovenie hmotnosti, pórovitosti a medzerovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1171/b (72 1171) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1978

Stanovenie hmotnosti, pórovitosti a medzerovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1171/Z3 (72 1171) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Stanovenie hmotnosti, pórovitosti a medzerovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1171/Z4 (72 1171) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Stanovenie hmotnosti, pórovitosti a medzerovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1172 (72 1172) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie zrnitosti a určenie tvaru zŕn kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1172/a (72 1172) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1969

Stanovenie zrnitosti a určenie tvaru zŕn kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1172/b (72 1172) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Stanovenie zrnitosti a určenie tvaru zŕn kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1172/Z3 (72 1172) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Stanovenie zrnitosti a určenie tvaru zŕn kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1173 (72 1173)

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie odplaviteľných častíc a hlinených hrudiek v kamenive

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1173/Z1 (72 1173)

Dátum vydania: 01.02.1996

Stanovenie odplaviteľných častíc a hlinených hrudiek v kamenive

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1173/Z2 (72 1173)

Dátum vydania: 01.04.2002

Stanovenie odplaviteľných častíc a hlinených hrudiek v kamenive

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1174 (72 1174) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie vlhkosti a nasiakavosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1174/Z1 (72 1174) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Stanovenie vlhkosti a nasiakavosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1174/Z2 (72 1174) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Stanovenie vlhkosti a nasiakavosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1175 (72 1175) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

STANOVENI~MECHANICKYCH~VLASTNOSTI~KAMENIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1175 (72 1175) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1989

Stanovenie mechanických vlastností kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1175/A (72 1175) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1978

STANOVENI~MECHANICKYCH~VLASTNOSTI~KAMENIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1175/Z1 (72 1175) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Stanovenie mechanických vlastností kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1176 (72 1176) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Skúška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1176/a (72 1176) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1969

Skúška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1177 (72 1177) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Skúška humusovitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1178 (72 1178) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Chemický rozbor kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1179 (72 1179) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie reaktívnosti kameniva s alkáliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1179 (72 1179)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie a hodnotenie alkalickej rozpínavosti kameniva (alkalicko-kremičitá reakcia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1180 (72 1180) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie odlišných častíc kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1181 (72 1181) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1967

Stanovenie zŕn rôznej objemovej hmotnosti v kamenive

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1182 (72 1182) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1975

Skúška zrýchlenej ohladiteľnosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1183 (72 1183) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1989

Stanovenie zrnitosti kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1185 (72 1185) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Skúšania kameniva na stavebné účely. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1185/Z1 (72 1185) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšania kameniva na stavebné účely. Všeobecné požiadavky na odber a prípravu vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1191 (72 1191)

Dátum vydania: 05.12.1988

Skúšanie miery namŕzavosti zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1191 (72 1191) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1981

ZKOUSENI MIRY~NAMRZAVOSTI~ZEMIN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (mikro-Deval)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-1 (72 1187)

Dátum vydania: 01.06.2011

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti proti obrusovaniu (mikro-Deval)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-1/A1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 1: Stanovenie odolnosti voči obrusovaniu (mikro-Deval)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-10 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 10: Výška nasávania vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-10 (72 1187)

Dátum vydania: 01.11.2014

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 10: Výška nasávania vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-11 (72 1187)

Dátum vydania: 01.12.2013

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 11: Stanovenie stlačiteľnosti a kontrolovanej pevnosti v tlaku ľahkého kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-2 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-2 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-2 (72 1187)

Dátum vydania: 01.04.2021

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-2 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-2/A1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-2/O1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 2: Metódy na stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-3 (72 1187)

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 3: Stanovenie sypnej hmotnosti a medzerovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-4 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 4: Stanovenie medzerovitosti kamennej múčky zhutnenej za sucha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-4 (72 1187)

Dátum vydania: 01.12.2008

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 4: Stanovenie medzerovitosti kamennej múčky zhutnenej za sucha

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-5 (72 1187)

Dátum vydania: 01.12.2008

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie obsahu vody sušením vo vetranej sušiarni

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-5 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 5: Stanovenie obsahu vody sušením vo vetranej sušiarni

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-6 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-6 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti a nasiakavosti zŕn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-6 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-6 (72 1187)

Dátum vydania: 01.06.2022

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-6/A1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-6/O1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 6: Stanovenie objemovej hmotnosti zŕn a nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-7 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie objemovej hmotnosti kamennej múčky. Pyknometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-7 (72 1187)

Dátum vydania: 01.12.2008

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 7: Stanovenie objemovej hmotnosti kamennej múčky. Pyknometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-8 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-8 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-8 (72 1187)

Dátum vydania: 01.06.2021

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-8 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 8: Stanovenie súčiniteľa urýchleného vyhladzovania kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-9 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 9: Metódy na stanovenie odolnosti proti obrusu opotrebovaním pneumatikami s hrotmi. Škandinávska skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1097-9 (72 1187)

Dátum vydania: 01.06.2014

Skúšky na stanovenie tepelných vlastností a odolnosti kameniva proti klimatickým účinkom. Časť 9: Metódy na stanovenie odolnosti proti obrusu opotrebovaním pneumatikami s hrotmi. Škandinávska skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1097-9/A1 (72 1187) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Skúšky na stanovenie mechanických a fyzikálnych vlastností kameniva. Časť 9: Metódy na stanovenie odolnosti proti obrusu opotrebovaním pneumatikami s hrotmi. Škandinávska skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12370 (72 1161) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti kryštalizácii solí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12370 (72 1161) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti kryštalizácii solí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12370 (72 1161)

Dátum vydania: 01.02.2021

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie odolnosti proti kryštalizácii solí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12371 (72 1156)

Dátum vydania: 01.09.2010

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie mrazuvzdornosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12371 (72 1156) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie mrazuvzdornosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12372 (72 1164) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Skúšky prírodného kameňa. Stanovenie pevnosti v ohybe pod sústredeným zaťažením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>