Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 72 1475 (72 1475) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1974

Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 1475/a (72 1475) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1975

Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 1475/b (72 1475) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1988

Dolomitové kamenivo do betónu. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12440 (72 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Prírodný kameň. Kritériá na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12440 (72 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Prírodný kameň. Kritériá na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12440 (72 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2018

Prírodný kameň. Kritériá na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12440 (72 1400)

Dátum vydania: 01.06.2019

Prírodný kameň. Kritériá na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14618 (72 1450)

Dátum vydania: 01.01.2010

Konglomerovaný kameň. Terminológia a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14618 (72 1450) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Konglomerovaný kameň. Terminológia a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15285 (72 1460)

Dátum vydania: 01.09.2008

Konglomerovaný kameň. Štandardné dlaždice a obkladačky na podlahy a schody (v interiéri a exteriéri)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15286 (72 1462)

Dátum vydania: 01.12.2013

Konglomerovaný kameň. Dosky a dlaždice na obklady stien (vnútorné a vonkajšie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15388 (72 1461) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Konglomerovaný kameň. Dosky a na mieru rezané výrobky na sanitárne účely a pracovné plochy v kuchyniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15388 (72 1461)

Dátum vydania: 01.08.2020

Konglomerovaný kameň. Dosky a na mieru rezané výrobky na sanitárne účely a pracovné plochy v kuchyniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17024 (72 1440)

Dátum vydania: 01.06.2017

Prírodný kameň. Predpisy na používanie prírodných kameňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac