SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 1911 (72 1911)

Dátum vydania: 27.10.1954

Baryt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1921 (72 1921)

Dátum vydania: 01.08.1992

Kazivec - všetky druhy. Stanovenie fluoridu vápenatého. Chelatometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 1922 (72 1922)

Dátum vydania: 01.08.1992

Kazivec - všetky druhy. Stanovenie nefluoridových zlúčenín vápnika. Chelatometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3703 (72 1940)

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej. Stanovenie flotačných látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4282 (72 1940)

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej. Stanovenie straty hmotnosti pri 105 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4283 (72 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Kazivec – všetky druhy. Stanovenie uhličitanu. Titračná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 4284 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej a na keramické účely. Stanovenie sulfidu. Jodometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5437 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej a na keramické účely. Stanovenie síranu barnatého. Vážková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5438 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej a na keramické účely. Stanovenie oxidu kremičitého. Molybdátokremičitanová spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6676 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej. Stanovenie fosforu. Molybdátofosforečnanová spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8868 (72 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec. Vzorkovanie a príprava vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8875 (72 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec. Stanovenie vlhkosti v dávke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8876 (72 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec. Stanovenie granulometrického zloženia sitovým rozborom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9061 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej a na keramické účely. Stanovenie železa. Spektrofotometrická metóda s 1,10-fenantrolínom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9062 (72 1940) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec na výrobu kyseliny fluorovodíkovej a na keramické účely. Stanovenie mangánu. Jodistanová spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9438 (72 1930) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec pre metalurgiu. Stanovenie fosforu. Molybdátofosforečnanová spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9501 (72 1930) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Kazivec pre metalurgiu. Stanovenie síry. Jodometrická metóda po spálení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9502 (72 1930) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Kazivec pre metalurgiu. Stanovenie oxidu kremičitého. Molybdátokremičitanová spektrofotometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9504 (72 1930) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec pre metalurgiu. Stanovenie antimónu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie po extrakcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9505 (72 1920) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Kazivec – všetky druhy. Stanovenie arzénu. Spektrofotometrická metóda s dietylditiokarbamidanom strieborným

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 9779 (72 1930) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Kazivec pre metalurgiu. Stanovenie olova. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie po extrakcii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac