SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 2009 (72 2009)

Dátum vydania: 14.03.1973

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2009/a (72 2009)

Dátum vydania: 01.06.1976

Troska vysokopecná granulovaná. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2014 (72 2014)

Dátum vydania: 01.08.1996

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2014/Z1 (72 2014) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2014/Z2 (72 2014)

Dátum vydania: 01.06.2004

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2014/Z3 (72 2014) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2015 (72 2015)

Dátum vydania: 01.09.2001

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky pre cestné staviteľstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2015/Z1 (72 2015) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky pre cestné staviteľstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2015/Z2 (72 2015)

Dátum vydania: 01.06.2004

Kamenivo na stavebné účely. Umelé hutné kamenivo z trosky pre cestné staviteľstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2030 (72 2030) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~VSEOBECNA USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-1 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-10 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie celkovej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-11 (72 2030)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu titaničitého, kadmia a olova metódami atómovej absorpčnej spektrometrie z jednej navážky vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-12 (72 2030)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu titaničitého, zinku, kadmia, olova, oxidu sodného a oxidu draselného metódami atómovej absorpčnej spektrometrie z jednej navážky vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-13 (72 2030)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie chrómu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-14 (72 2030)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie arzénu metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-15 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie arzénu spektrofotometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-2 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-3 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-4 (72 2030)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu barnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-5 (72 2030)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu vápenatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-6 (72 2030)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-7 (72 2030)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu manganatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-8 (72 2030)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie celkového železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2030-9 (72 2030)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor vysokopecnej trosky. Stanovenie oxidu fosforečného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2031 (72 2031) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~KREMICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2032 (72 2032) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~HLINITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2033 (72 2033) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~BARNATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2034 (72 2034) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~VAPENATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2035-1 (72 2035) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU HORECNATEHO. (METODA ROZHODCI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2035-2 (72 2035) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU HORECNATEHO. (METODA ALTERNATIVNI)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2036 (72 2036) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~MANGANATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2037 (72 2037) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI~CELKOVEHO~ZELEZA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2038 (72 2038) zrušená

Dátum vydania: 27.11.1974

CHEMICKY~ROZBOR VYSOKOPECNI~STRUSKY.~STANOVENI KYSLICNIKU~FOSFORECNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-1 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR~OCELARSKE~STRUSKY. VSEOBECNA~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-1 (72 2041)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-10 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 10: Stanovenie celkového železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-10 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI CELKOVEHO~ZELEZA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-11 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~ZELEZNATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-11 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 11: Stanovenie celkového železa bez použitia ortuťnatých solí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-12 (72 2041)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 12: Stanovenie oxidu železnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-12 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~FOSFORECNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-13 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~FOSFORECNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-13 (72 2041)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 13: Stanovenie fluoridu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-14 (72 2041)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 14: Stanovenie oxidu fosforečného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-14 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~CHROMITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-15 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~CHROMITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-15 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 15: Stanovenie oxidu fosforečného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-16 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 16: Stanovenie oxidu chromitého a oxidu vanadičného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-16 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~CELKOVE~SIRY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-17 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~TITANICITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-17 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 17: Stanovenie oxidu chromitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-18 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 18: Stanovenie celkovej síry vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-18 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~VANADICNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-19 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 19: Stanovenie celkovej síry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-2 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 2: Stanovenie oxidu kremičitého vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-2 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU KREMICITEHO VAZKOVOU~METODOU PO~ROZKLADU VZORKU KYSELINOU CHLOROVODIKOVOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-20 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 20: Stanovenie oxidu titaničitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-21 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 21: Stanovenie arzénu metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-22 (72 2041)

Dátum vydania: 01.07.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 22: Stanovenie arzénu spektrofotometrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-23 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 23: Stanovenie kadmia a olova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-24 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 24: Stanovenie zinku, oxidu sodného a oxidu draselného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-3 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 3: Stanovenie oxidu kremičitého vo vzorkách obsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-3 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU KREMICITEHO VAZKOVOU~METODOU PO~ROZKLADU VZORKU KYSELINOU CHLORISTOU A DUSICNOU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-4 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU KREMICITEHO~METODOU VAZKOVOU PO~ROZKLADU VZORKU TAVENIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-4 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 4: Stanovenie oxidu hlinitého vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-5 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 5: Stanovenie oxidu vápenatého vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-5 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~HLINITEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-6 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~VAPENATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-6 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 6: Stanovenie oxidu horečnatého vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-7 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 7: Stanovenie oxidu manganatého vo vzorkách neobsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-7 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~HORECNATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-8 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~MANGANATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-8 (72 2041)

Dátum vydania: 01.08.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 8: Stanovenie oxidu hlinitého, oxidu vápenatého, oxidu horečnatého a oxidu manganatého vo vzorkách obsahujúcich fluór

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2041-9 (72 2041)

Dátum vydania: 01.06.1992

Chemický rozbor oceliarskej trosky. Časť 9: Stanovenie kovového železa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2041-9 (72 2041) zrušená

Dátum vydania: 12.07.1976

CHEMICKY~ROZBOR OCELARSKE STRUSKY.~STANOVENI~KYSLICNIKU~MANGANATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2050 (72 2050) zrušená

Dátum vydania: 14.01.1960

Škvary pre škvarový betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2050/a (72 2050) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1968

Škvary pre škvarový betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2050/b (72 2050) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1969

Škvary pre škvarový betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2060 (72 2060)

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček na stavebné účely. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2060/a (72 2060)

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček na stavebné účely. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2060/Z2 (72 2060)

Dátum vydania: 01.06.2004

Popolček na stavebné účely. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2061 (72 2061)

Dátum vydania: 16.11.1985

Skúšanie popolčeka na stavebné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2061/Z1 (72 2061)

Dátum vydania: 01.09.1997

Skúšanie popolčeka na stavebné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2062 (72 2062)

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček ako aktívna zložka maltovín. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2062/a (72 2062)

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček ako aktívna zložka maltovín. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2063 (72 2063) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček na výrobu mált. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2063/a (72 2063) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček na výrobu mált. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2064 (72 2064) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček ako aktívna zložka do betónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2064/a (72 2064) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček ako aktívna zložka do betónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2065 (72 2065) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček ako neaktívna zložka do betónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2065/a (72 2065) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček ako neaktívna zložka do betónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2066 (72 2066)

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček na výrobu tehliarskych pálených výrobkov. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2066/a (72 2066)

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček na výrobu tehliarskych pálených výrobkov. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2067 (72 2067) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček na výrobu pórobetónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2067/a (72 2067) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček na výrobu pórobetónu. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2068 (72 2068) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Popolček na výrobu umelého kameniva spekaním. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2068/a (72 2068) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Popolček na výrobu umelého kameniva spekaním. Materiálový list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2070 (72 2070)

Dátum vydania: 02.04.1976

Popolček na podkladné vrstvy vozoviek spevnených cementom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12970 (72 2020)

Dátum vydania: 01.12.2001

Liaty asfalt a asfaltový mastix na vodotesné úpravy. Definície, požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>