SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 2103 (72 2103) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Cement síranovzdorný. Zloženie, špecifikácie a kritériá preukazovania zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2110 (72 2110) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

Cement. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2110/a (72 2110) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1974

Cement. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2110/b (72 2110) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1980

Cement. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2110/Z3 (72 2110) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Cement. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2113 (72 2113)

Dátum vydania: 17.12.1987

Stanovenie mernej hmotnosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2113/Z1 (72 2113)

Dátum vydania: 15.07.1993

Stanovenie mernej hmotnosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2116 (72 2116) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1970

Stanovenie objemovej stálosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2116/a (72 2116) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1974

Stanovenie objemovej stálosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2116/b (72 2116) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

Stanovenie objemovej stálosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2116/c (72 2116) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

Stanovenie objemovej stálosti cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2118 (72 2118) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1987

Stanovenie hydratačného tepla cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2118/a (72 2118) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1991

Stanovenie hydratačného tepla cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 2118/Z2 (72 2118) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Stanovenie hydratačného tepla cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2121 (72 2121) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2121/A (72 2121) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1974

PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2121/B (72 2121) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2121/C (72 2121) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2122 (72 2122) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

STRUSKOPORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2122/A (72 2122) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

STRUSKOPORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2122/B (72 2122) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

STRUSKOPORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2123 (72 2123) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

VYSOKOPECNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2123/A (72 2123) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

VYSOKOPECNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2123/B (72 2123) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

VYSOKOPECNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2124 (72 2124) zrušená

Dátum vydania: 02.08.1972

SILNICNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2124/A (72 2124) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1974

SILNICNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2124/B (72 2124) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

SILNICNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2124/C (72 2124) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

SILNICNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2124/D (72 2124) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

SILNICNI CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 2125 (72 2125) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

SIRANOVZDORNY PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2125/A (72 2125) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1974

SIRANOVZDORNY PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2125/B (72 2125) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1976

SIRANOVZDORNY PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2125/C (72 2125) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1976

SIRANOVZDORNY PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2125/D (72 2125) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1980

SIRANOVZDORNY PORTLANDSKY CEMENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 2132 (72 2132) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

CEMENT PORTLANDSKY BILY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13282-1 (72 2120)

Dátum vydania: 01.10.2013

Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13282-2 (72 2120)

Dátum vydania: 01.08.2015

Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13282-3 (72 2120)

Dátum vydania: 01.08.2015

Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 3: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13282-3 (72 2120) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 3: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14216 (72 2102) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody špeciálnych cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14216 (72 2102)

Dátum vydania: 01.11.2015

Cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody špeciálnych cementov s veľmi nízkym hydratačným teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14647 (72 2104)

Dátum vydania: 01.06.2006

Hlinitanový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14647/AC (72 2104)

Dátum vydania: 01.06.2007

Hlinitanový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15743 (72 2130) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15743 (72 2130) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15743+A1 (72 2130)

Dátum vydania: 01.08.2015

Vysokopecný síranový cement. Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16908 (72 2103) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúcich EN 15804

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16908 (72 2103) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2019

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúce EN 15804

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16908+A1 (72 2103)

Dátum vydania: 01.07.2022

Cement a stavebné vápno. Environmentálne vyhlásenia o produktoch. Pravidlá pre skupinu výrobkov dopĺňajúcich EN 15804

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-1 (72 2100)

Dátum vydania: 01.08.2019

Metódy skúšania cementu. Časť 1: Stanovenie pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-1 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2016

Metódy skúšania cementu. Časť 1: Stanovenie pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-1 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Metódy skúšania cementu. Časť 1: Stanovenie pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-1 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Stanovenie pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-1 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Metódy skúšania cementu. 1. časť: Stanovenie pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-10 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Metódy skúšania cementu. Časť 10: Stanovenie obsahu vo vode rozpustného šesťmocného chrómu (VI) v cemente

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-10 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2016

Metódy skúšania cementu. Časť 10: Stanovenie obsahu vo vode rozpustného šesťmocného chrómu (VI) v cemente

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-10 (72 2100)

Dátum vydania: 01.08.2019

Metódy skúšania cementu. Časť 10: Stanovenie obsahu vo vode rozpustného šesťmocného chrómu (CrVI) v cemente

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-11 (72 2100)

Dátum vydania: 01.01.2020

Metódy skúšania cementu. Časť 11: Stanovenie hydratačného tepla. Izotermická vodivostná kalorimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-11 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Metódy skúšania cementu. Časť 11: Stanovenie hydratačného tepla. Izotermická vodivostná kalorimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-2 (72 2100)

Dátum vydania: 01.12.2013

Metódy skúšania cementu. Časť 2: Chemický rozbor cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-2 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Chemický rozbor cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-2 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Metódy skúšania cementu. Časť 2: Chemický rozbor cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-2 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Metódy skúšania cementu. 2. časť: Chemický rozbor cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-2/O1 (72 2100)

Dátum vydania: 01.08.2022

Metódy skúšania cementu. Časť 2: Chemický rozbor cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-21 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Stanovenie chloridov, oxidu uhličitého a alkálií v cemente

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-3 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Metódy skúšania cementu. 3. časť: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-3 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Metódy skúšania cementu. Časť 3: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-3 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Stanovenie doby tuhnutia a objemovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-3 (72 2100)

Dátum vydania: 01.02.2020

Metódy skúšania cementu. Časť 3: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-3 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2017

Metódy skúšania cementu. Časť 3: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-3+A1 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Metódy skúšania cementu. Časť 3: Stanovenie času tuhnutia a objemovej stálosti (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-5 (72 2100)

Dátum vydania: 01.08.2011

Metódy skúšania cementu. Časť 5: Skúška puzolanity puzolánových cementov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-5 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Skúška puzolanity puzolánových cementov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-5 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Metódy skúšania cementu. Časť 5: Skúška puzolanity puzolánových cementov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-5 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Metódy skúšania cementu. 5. časť: Skúška puzolanity puzolánových cementov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-6 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Stanovenie jemnosti mletia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-6 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Metódy skúšania cementu. Časť 6: Stanovenie jemnosti mletia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-6 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Metódy skúšania cementu. Časť 6: Stanovenie jemnosti mletia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-6 (72 2100)

Dátum vydania: 01.03.2020

Metódy skúšania cementu. Časť 6: Stanovenie jemnosti mletia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-7 (72 2100)

Dátum vydania: 01.06.2008

Metódy skúšania cementu. Časť 7: Postupy na odber a úpravu vzoriek cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 196-7 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1993

Metódy skúšania cementu. Postupy na odber a úpravu vzoriek cementu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-8 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Metódy skúšania cementu. Časť 8: Stanovenie hydratačného tepla. Rozpúšťacia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-8 (72 2100)

Dátum vydania: 01.11.2010

Metódy skúšania cementu. Časť 8: Stanovenie hydratačného tepla. Rozpúšťacia metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 196-9 (72 2100)

Dátum vydania: 01.11.2010

Metódy skúšania cementu. Časť 9: Stanovenie hydratačného tepla. Semiadiabatická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 196-9 (72 2100) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Metódy skúšania cementu. Časť 9: Stanovenie hydratačného tepla. Semiadiabatická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 197-1 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-1 (72 2101)

Dátum vydania: 01.04.2012

Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-1/A1 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-1/A3 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Cement. Časť 1: Zloženie, špecifikácie a kritériá na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 197-2 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2014

Cement. Časť 2: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 197-2 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Cement. Časť 2: Preukazovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-2 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2016

Cement. Časť 2: Hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 197-2 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2020

Cement. Časť 2: Preukazovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-2 (72 2101)

Dátum vydania: 01.01.2021

Cement. Časť 2: Posudzovanie a overovanie stálosti úžitkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-4 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Cement. Časť 4: Zloženie, špecifikácie a kritériá zhody vysokopecných cementov s nízkou začiatočnou pevnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 197-5 (72 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2021

Cement. Časť 5: Portlandský kompozitný cement CEM II/C-M a kompozitný cement CEM VI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 197-5 (72 2101)

Dátum vydania: 01.01.2022

Cement. Časť 5: Portlandský kompozitný cement CEM II/C-M a kompozitný cement CEM VI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 413-1 (72 2119) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 413-1 (72 2119)

Dátum vydania: 01.12.2011

Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 1: Zloženie, požiadavky a kritériá zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 413-2 (72 2119) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Cement do mált na murovanie a omietky. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>