SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 13658-1 (72 2706)

Dátum vydania: 01.02.2006

Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Vnútorné omietky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13658-2 (72 2706)

Dátum vydania: 01.02.2006

Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-1 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-1 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Špecifikácia na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzolky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-1 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony stien, ťahadlá, závesy a konzoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-1+A1 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony, ťahadlá, závesy a konzoly (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-1+A1 (72 2710)

Dátum vydania: 01.01.2017

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 1: Spony stien, ťahadlá, závesy a konzoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-2 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-2 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Špecifikácia na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 2: Preklady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-2 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-2+A1 (72 2710)

Dátum vydania: 01.01.2017

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 2: Preklady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-3 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-3 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-3 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Špecifikácia na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 3: Oceľová výstuž do ložných škár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 845-3+A1 (72 2710) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 845-3+A1 (72 2710)

Dátum vydania: 01.01.2017

Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-10 (72 2711)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 10: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení konzoliek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 846-11 (72 2711)

Dátum vydania: 01.12.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 11: Stanovenie rozmerov a prevýšenia prekladov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-13 (72 2711)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 13: Stanovenie odolnosti organických povlakov proti nárazu, obrusu a korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-14 (72 2711)

Dátum vydania: 01.02.2013

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 14: Stanovenie počiatočnej šmykovej pevnosti medzi prefabrikovanou časťou spriahnutého prekladu a muriva nad ním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-2 (72 2711)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 2: Stanovenie súdržnosti vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-3 (72 2711)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 3: Stanovenie únosnosti v šmyku zváraných spojov vopred zhotovenej výstuže do ložných škár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-4 (72 2711)

Dátum vydania: 01.10.2002

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 4: Stanovenie únosnosti a pretvorenia kotviacich prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-4/A1 (72 2711)

Dátum vydania: 01.04.2005

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 4: Stanovenie únosnosti a pretvorenia kotviacich prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-5 (72 2711) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 5: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn. (Skúška dvojprvkových telies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-5 (72 2711)

Dátum vydania: 01.02.2013

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 5: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (skúška dvojprvkových telies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-6 (72 2711)

Dátum vydania: 01.02.2013

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 6: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn (jednostranná skúška)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-6 (72 2711) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 6: Stanovenie únosnosti v ťahu a tlaku a závislosti deformácie na zaťažení stenových spôn. (Jednostranná skúška)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-7 (72 2711) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 7: Stanovenie únosnosti v šmyku a závislosti deformácie na zaťažení šmykových a klzných spôn. (Skúška dvojprvkových telies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-7 (72 2711)

Dátum vydania: 01.02.2013

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 7: Stanovenie únosnosti v šmyku a závislosti deformácie na zaťažení šmykových a klzných spôn (skúška dvojprvkových telies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-8 (72 2711)

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 8: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení strmeňov stropníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 846-8/A1 (72 2711)

Dátum vydania: 01.11.2006

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 8: Stanovenie únosnosti a závislosti deformácie na zaťažení strmeňov stropníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 846-9 (72 2711) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 9: Stanovenie únosnosti prekladov pri ohybe a v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 846-9 (72 2711)

Dátum vydania: 01.01.2017

Skúšobné metódy na doplnkové stavebné dielce do muriva. Časť 9: Stanovenie únosnosti prekladov pri ohybe a v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac