SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 5200 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1991

Kanalizačná kamenina. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5200 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1978

KANALIZACNI~KAMENINA. JAKOST, TVARY A ROZMERY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5200/A (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

KANALIZACNI~KAMENINA. JAKOST, TVARY A ROZMERY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5200/B (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1987

KANALIZACNI~KAMENINA. JAKOST, TVARY A ROZMERY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5220 (72 5220) zrušená

Dátum vydania: 02.05.1973

Hospodárska kamenina. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5250 (72 5250) zrušená

Dátum vydania: 28.05.1975

Chemicky odolná stavebná kamenina. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5253 (72 5253) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1978

Chemicky odolné kameninové rúry a tvarovky. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5253/a (72 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

Chemicky odolné kameninové rúry a tvarovky. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5253/b (72 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1987

Chemicky odolné kameninové rúry a tvarovky. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5253/Z3 (72 5253) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1992

Chemicky odolné kameninové rúry a tvarovky. Kvalita, tvary a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16397-1 (72 5220)

Dátum vydania: 01.04.2015

Pružné spojky. Časť 1: Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16397-2 (72 5220)

Dátum vydania: 01.04.2015

Pružné spojky. Časť 2: Materiály a rozmery pružných spojok s kovovým pásom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-1 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 1: Požiadavky na rúry, tvarovky a spoje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-1 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-1/A1+A2 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-1/A3 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 1. časť: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-10 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. Časť 10: Funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-2 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 2: Hodnotenie zhody a vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-2 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 2. časť: Kontrola kvality a vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-2/A1 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 2. časť: Kontrola kvality a vzorkovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-3 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1997

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 3. časť: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-3 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2012

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 3: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-3/A1+AC1 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 3. časť: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-4 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 4. časť: Požiadavky na špeciálne tvarovky, priechody a kompatibilné príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-4 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 4: Požiadavky na adaptéry, pripájacie kusy a pružné spojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-4/AC (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 4. časť: Požiadavky na špeciálne tvarovky, priechody a kompatibilné príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 295-5 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 5: Požiadavky na perforované rúry a tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-5 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 5. časť: Požiadavky na perforované kameninové rúry a tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-5/A1 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 5. časť: Požiadavky na perforované kameninové rúry a tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-6 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 6. časť: Požiadavky na kameninové šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-6 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 6: Požiadavky na súčasti vstupných šácht a revíznych komôr

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 295-7 (72 5200)

Dátum vydania: 01.10.2013

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Časť 7: Požiadavky na rúry a spoje rúr na pretláčanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 295-7 (72 5200) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Rúry, tvarovky a spoje kameninových potrubí pre drenáže a stoky. 7. časť: Požiadavky na kameninové rúry a spoje rúr na pretláčanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16626 (72 5201)

Dátum vydania: 01.06.2014

Kameninové potrubné systémy pre kanalizačné potrubia a stoky. Odporúčania na postupy dobrovoľnej certifikácie treťou stranou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac