SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 5500 (72 5500)

Dátum vydania: 16.06.1969

Názvoslovie úžitkového ozdobného a figurálneho porcelánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5500/a (72 5500)

Dátum vydania: 01.02.1980

Názvoslovie úžitkového ozdobného a figurálneho porcelánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5505 (72 5505) zrušená

Dátum vydania: 15.06.1976

Stanovenie zdraviu škodlivých prvkov vo výrobkoch jemnej keramiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 5505/Z1 (72 5505) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Stanovenie zdraviu škodlivých prvkov vo výrobkoch jemnej keramiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5510 (72 5510) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1989

Úžitkový a ozdobný porcelán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5510/a (72 5510) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Úžitkový a ozdobný porcelán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 5510/b (72 5510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1990

Úžitkový a ozdobný porcelán

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5520 (72 5520)

Dátum vydania: 11.02.1983

Úžitkový porcelán. Stanovenie uvoľňovania olova a kadmia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5521 (72 5521) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Úžitkový porcelán. Stanovenie odolnosti proti zmenám teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5522 (72 5522) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Úžitkový porcelán. Stanovenie priesvitnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5523 (72 5523) zrušená

Dátum vydania: 31.10.1984

Úžitkový porcelán. Stanovenie kyselinovzdornosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5560 (72 5560)

Dátum vydania: 15.02.1988

Úžitková a ozdobná keramika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 5560/Z1 (72 5560) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Úžitková a ozdobná keramika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 5560/Z2 (72 5560)

Dátum vydania: 01.07.2001

Úžitková a ozdobná keramika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 5575 (72 5575) zrušená

Dátum vydania: 03.06.1970

Hrnčiarske výrobky úžitkové a záhradné

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1184 (72 5567)

Dátum vydania: 01.03.2002

Materiály a predmety prichádzajúce do styku s požívatinami. Priesvitnosť keramických predmetov. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1217 (72 5565)

Dátum vydania: 01.03.2002

Materiály a predmety prichádzajúce do styku s požívatinami. Nasiakavosť keramických výrobkov vodou. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13258 (72 5569)

Dátum vydania: 01.12.2003

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Odolnosť keramických predmetov proti popraskaniu. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1388-1 (72 5530)

Dátum vydania: 01.01.2001

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Kremičitanové povrchy. Časť 1: Stanovenie uvoľňovania olova a kadmia z keramických výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1388-2 (72 5530)

Dátum vydania: 01.01.2001

Materiály a predmety v styku s požívatinami. Kremičitanové povrchy. Časť 2: Stanovenie uvoľňovania olova a kadmia z kremičitanových povrchov s výnimkou keramických výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac