SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 72 6001 (72 6001) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1987

Netvarové upravené žiaruvzdorné materiály. Klasifikácia, označovanie, technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6002 (72 6002) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1993

Žiaruvzdorné výrobky tvarové izolačné. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6002 (72 6002) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1987

LEHKE ZAROVZDORNE TVAROVE VYROBKY. KLASIFIKACE, OZNACOVANI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6005 (72 6005) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

Žiaruvzdorné materiály a výrobky. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6006 (72 6006)

Dátum vydania: 17.02.1975

Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a doprava zásaditých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6009 (72 6009)

Dátum vydania: 03.08.1988

Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balenie, skladovanie a preprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6013 (72 6013) zrušená

Dátum vydania: 26.09.1980

Stanovenie pevnosti v tlaku keramických výrobkov. Stanovenie medze rozdrvenia tuhových zátok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6013/a (72 6013) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1983

Stanovenie pevnosti v tlaku keramických výrobkov. Stanovenie medze rozdrvenia tuhových zátok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6013/Z2 (72 6013) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1995

Stanovenie pevnosti v tlaku keramických výrobkov. Stanovenie medze rozdrvenia tuhových zátok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6015 (72 6015) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Stanovenie odolnosti proti deformácii v žiari pri zaťažení šamotových, dinasových a tuhových výrobkov tvarových

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6016 (72 6016) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1981

Stanovenie dodatočných lineárnych zmien v žiari šamotových, dinasových a tuhových výrobkov tvarových. Objemová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6017 (72 6017)

Dátum vydania: 22.01.1957

Žiaruvzdorné stavivá. Stanovenie odolnosti proti náhlym zmenám teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6017/a (72 6017)

Dátum vydania: 01.11.1978

Žiaruvzdorné stavivá. Stanovenie odolnosti proti náhlym zmenám teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6020 (72 6020) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné výrobky. Stanovenie priepustnosti pre plyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6021 (72 6021) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

Stanovenie objemovej hmotnosti a skutočnej pórivitosti ľahčených a vysoko ľahčených žiaruvzdorných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6022 (72 6022) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

Stanovenie žiaruvzdornosti keramických surovín a výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6023 (72 6023) zrušená

Dátum vydania: 03.09.1970

Meranie dištančného izolačného odporu žiaruvzdorných tvarových výrobkov pri vyšších teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6023/a (72 6023) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

Meranie dištančného izolačného odporu žiaruvzdorných tvarových výrobkov pri vyšších teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6025-1 (72 6025)

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Všeobecné ustanovenia pre metódy chemického rozboru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6025-2 (72 6025)

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu karbidu kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6025-3 (72 6025)

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu voľného uhlíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6025-4 (72 6025)

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Vážkové stanovenie obsahu oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6025-5 (72 6025)

Dátum vydania: 13.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky obsahujúce karbid kremíka. Plynomerné stanovenie obsahu voľného kremíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-1 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1992

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Časť 1: Všeobecné údaje k metódam chemickej analýzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6026-1 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE~MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE.~VSEOBECNE UDAJE K METODAM CHEMICKEJ ANALYZY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-10 (72 6026)

Dátum vydania: 20.07.1990

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu mangánatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-11 (72 6026)

Dátum vydania: 20.07.1990

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Komplexometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu vápenatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-12 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE. KOMPLEXOMETRICKA METODA STANOVENIA OBSAHU KYSLICNIKA HORECNATEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-13 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE. PLAMENOFOTOMETRICKA METODA STANOVENIA OBSAHU KYSLICNIKA SODNEHO A KYSLICNIKA DRASELNEHO

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6026-14 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1984

ZIARUVZDORNE~MATERIALY~MAGNEZITOVE A~MAGNEZITOVO-VAPENATE. CHEMICKA ANALYZA METODOU AAS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-14 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 22.02.1991

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Stanovenie obsahu oxidu draselného a oxidu sodného metódou atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6026-2 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE~MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE.~STANOVENIE STRATY HMOTNOSTI ZIHANIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-2 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1992

Ziaruvzdorne materialy a vyrobky horecnate a horecnato-vapenate. Cast 2: Stanovenie straty zihanim.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-3 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Gravimetrická metóda, fotometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu kremičitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-4 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Komplexometrická metóda, metóda atómovej absorpčnej spektrometrie a fotometrická metóda stanovenia obsahu oxidu železitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-5 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 22.02.1991

Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté a horečnato-vápenaté. Fotometrická metóda, komplexometrická metóda a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6026-7 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE~MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE.~FOTOMETRICKA METODA STANOVENIA OBSAHU KYSLICNIKA HLINITEHO DO 1 PERCENTA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6026-8 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE~MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE.~KOMPLEXOMETRICKA METODA STANOVENIA OBSAHU KYSLICNIKA HLINITEHO OD 1 DO 5 PERCENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6026-9 (72 6026) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1980

ZIARUVZDORNE MATERIALY MAGNEZITOVE A MAGNEZITOVO-VAPENATE. FOTOMETRICKA METODA STANOVENIA OBSAHU KYSLICNIKA TITANICITEHO OD 0,02 DO 0,2 PERCENT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6027 (72 6027) zrušená

Dátum vydania: 22.09.1971

Stanovenie prenosu tepla tuhových téglikov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6027/a (72 6027) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie prenosu tepla tuhových téglikov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6028 (72 6028)

Dátum vydania: 01.09.1995

Meranie rozmerových a tvarových odchýlok a posudzovanie kvality povrchu keramických výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6028 (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 18.07.1975

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6028/A (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1978

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6028/B (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1980

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6028/C (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1982

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6028/D (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1985

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6028/E (72 6028) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1987

Dovolené odchýlky tvarov a rozmerov a dovolené vonkajšie chyby keramických výrobkov. Špecifikácie, meranie, meracie pomôcky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6029 (72 6029) zrušená

Dátum vydania: 06.06.1977

Stanovenie dodatočných lineárnych zmien v žiari ľahčených žiaruvzdorných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 6029/A (72 6029) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1978

Stanovenie dodatočných lineárnych zmien v žiari ľahčených žiaruvzdorných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6030 (72 6030) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia tečenia v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6031 (72 6031) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6032 (72 6032) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Netvarové žiaruvzdorné materiály. Stanovenie spracovateľnosti plastických žiaruvzdorných zmesí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6033 (72 6033) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Netvarové žiaruvzdorné materiály. Príprava skúšobných vzoriek z plastických žiaruvzdorných zmesí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6035 (72 6035) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Keramické žiaromerky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 6040 (72 6040) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Žiaruvzdorné materiály a výrobky. Stanovenie tepelnej vodivosti metódou vyhrievacieho drôtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-1 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Všeobecné údaje k metódam chemickej analýzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-2 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Gravimetrické stanovenie obsahu kysličníka kremičitého nad 2 %

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-3 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Fotometrická metóda stanovenia obsahu kysličníka kremičitého do 5 %

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-4 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Komplexometrická metóda stanovenia obsahu kysličníka hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-5 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Komplexometrická metóda stanovenia obsahu kysličníka železitého nad 0,5 %

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-6 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Stanovenia obsahu kysličníka chromitého nad 2 %

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-7 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Komplexometrická metóda stanovenia obsahu kysličníka vápenatého a kysličníka horečnatého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-8 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 08.09.1981

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Fotometrická metóda stanovenia obsahu kysličníka fosforečného nad 0,1 do 3 %

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6070-9 (72 6070) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Žiaruvzdorné materiály obsahujúce chróm a chrómové rudy. Chemická analýza metódou AAS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 6071 (72 6071)

Dátum vydania: 01.05.1995

Oxid horečnatý. Stanovenie prímesí chloridov, síranov a fluoridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1094-1 (72 6007) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 1: Terminológia keramických vláknitých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1094-1 (72 6007)

Dátum vydania: 01.02.2009

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 1: Terminológia, klasifikácia a metódy skúšania žiaruvzdorných izolačných vláknitých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1094-2 (72 6007)

Dátum vydania: 01.01.2002

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 2: Klasifikácia tvarovaných výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1094-3 (72 6007) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 3: Klasifikácia keramických vláknitých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1094-4 (72 6007)

Dátum vydania: 01.11.2001

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 4: Stanovenie objemovej hmotnosti a skutočnej pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1094-5 (72 6007) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 5: Stanovenie pevnosti v tlaku za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1094-6 (72 6007)

Dátum vydania: 01.01.2002

Izolačné žiaruvzdorné výrobky. Časť 6: Stanovenie trvalých dľžkových zmien tvarovaných výrobkov v žiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12475-1 (72 6082) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Klasifikácia hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 1: Hlinitokremičité výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12475-2 (72 6082) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Klasifikácia hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 2: Bázické výrobky obsahujúce menej ako 7% zvyškového uhlíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12475-3 (72 6082) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Klasifikácia hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 3: Bázické výrobky obsahujúce od 7% do 30% zvyškového uhlíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12475-4 (72 6082)

Dátum vydania: 01.11.2001

Klasifikácia hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 4: Špeciálne výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12698-1 (72 6074)

Dátum vydania: 01.10.2007

Chemická analýza žiaruvzdorných materiálov obsahujúcich karbid kremíka. Časť 1: Chemické metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12698-2 (72 6074)

Dátum vydania: 01.10.2007

Chemická analýza žiaruvzdorných materiálov obsahujúcich karbid kremíka. Časť 2: Metódy XRD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-1 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 1: Úvod a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-2 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 2: Odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-3 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 3: Charakterizácia v dodanom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-4 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 4: Stanovenie konzistencie žiarobetónov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-5 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 5: Príprava a spracovanie skúšobných telies

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-6 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 6: Meranie fyzikálnych vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-7 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 7: Skúšanie prefabrikátov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1402-8 (72 6000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Netvarované žiaruvzdorné výrobky. Časť 8: Stanovenie dopĺňajúcich vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14945 (72 6029)

Dátum vydania: 01.05.2006

Žiaruvzdorné výrobky a materiály. Spektrometrické stanovenie chrómu (VI) v žiaruvzdorných materiáloch obsahujúcich chróm, pred a po použití

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15979 (72 6084)

Dátum vydania: 01.06.2011

Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Priame stanovenie hmotnostného podielu nečistôt v práškovom a granulovanom karbide kremíka vo vybudenom oblúku rovnosmerného prúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15991 (72 6085) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2011

Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Priame stanovenie hmotnostného podielu nečistôt v práškovom a granulovanom karbide kremíka optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP OES) s elektrotermickým odparovaním (ETV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15991 (72 6085)

Dátum vydania: 01.04.2016

Skúšanie keramických surovín a základných materiálov. Priame stanovenie hmotnostného podielu nečistôt v práškovom a granulovanom karbide kremíka optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP OES) s elektrotermickým odparovaním (ETV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 955-2 (72 6072) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Chemická analýza žiaruvzdorných materiálov a výrobkov. 2. časť: výrobky obsahujúce oxid kremičitý a/alebo oxid hlinitý (mokrý chemický postup)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 993-1 (72 6081) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 1: Stanovenie objemovej hmotnosti, zdanlivej pórovitosti a skutočnej pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 993-1 (72 6081)

Dátum vydania: 01.06.2019

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 1: Stanovenie objemovej hmotnosti, zdanlivej pórovitosti a skutočnej pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 993-10 (72 6081)

Dátum vydania: 01.04.2021

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 10: Stanovenie trvalých dĺžkových zmien v žiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 993-10 (72 6081) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 10: Stanovenie trvalých dĺžkových zmien v žiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 993-11 (72 6081)

Dátum vydania: 01.08.2008

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 11: Stanovenie odolnosti proti náhlym zmenám teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 993-12 (72 6081)

Dátum vydania: 01.10.2001

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 12: Stanovenie žiaruvzdornosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 993-13 (72 6081)

Dátum vydania: 01.10.2001

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 13: Referenčné žiaromerky na laboratórne použitie. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 993-14 (72 6081) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Metódy skúšania hutných tvarovaných žiaruvzdorných výrobkov. Časť 14: Stanovenie tepelnej vodivosti metódou vyhrievaného drôtu (krížové usporiadanie)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>