SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 72 7000 (72 7000) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1976

KREMELINOVE A~PERLITOVE~VYROBKY.~NAZVOSLOVI A~TECHNICKE DODACI PREDPISY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7000/A (72 7000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

KREMELINOVE A~PERLITOVE~VYROBKY.~NAZVOSLOVI A~TECHNICKE DODACI PREDPISY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7006 (72 7006) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1974

Výpočet tepelných strát pri navrhovaní tepelných izolácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7008 (72 7008) zrušená

Dátum vydania: 07.01.1971

KREMELINOVE~VYROBKY TVAROVE A ZRNENE.~SPOLECNA USTANOVENI O~ZKOUSKACH A~ZKUSEBNICH VZORCICH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7008/A (72 7008) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1986

KREMELINOVE~VYROBKY TVAROVE A ZRNENE.~SPOLECNA USTANOVENI O~ZKOUSKACH A~ZKUSEBNICH VZORCICH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7008/B (72 7008) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1976

KREMELINOVE~VYROBKY TVAROVE A ZRNENE.~SPOLECNA USTANOVENI O~ZKOUSKACH A~ZKUSEBNICH VZORCICH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7008/C (72 7008) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1988

KREMELINOVE~VYROBKY TVAROVE A ZRNENE.~SPOLECNA USTANOVENI O~ZKOUSKACH A~ZKUSEBNICH VZORCICH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7010 (72 7010) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1988

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7011 (72 7011) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda valca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7011 (72 7011) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1971

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti metódou van Rinsumovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7012 (72 7012) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1973

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti metódou Poensgenovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7012-1 (72 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda dosky. Časť 1: Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7012-2 (72 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda dosky. Časť 2: Metóda chránenej teplej dosky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7012-3 (72 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda dosky. Časť 3: Metóda meradla tepelného toku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7013 (72 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Metóda gule

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7013 (72 7013) zrušená

Dátum vydania: 14.04.1973

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti metódou Schmidtovou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7014 (72 7014) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti materiálov v ustálenom tepelnom stave. Vyhodnotenie skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7015 (72 7015) zrušená

Dátum vydania: 02.04.1969

Stanovenie tepelnej vodivosti Bockovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7016 (72 7016) zrušená

Dátum vydania: 02.08.1967

Stanovenie tepelnej vodivosti Nusseltovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7016/A (72 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

Stanovenie tepelnej vodivosti Nusseltovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7018 (72 7018) zrušená

Dátum vydania: 29.07.1970

Stanovenie sypnej hmotnosti keramických surovín a hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7018/a (72 7018) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie sypnej hmotnosti keramických surovín a hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7020 (72 7020) zrušená

Dátum vydania: 07.01.1971

STANOVENI MERNE~HMOTNOSTI A SKUTECNE~POROVITOSTI KREMELINOVYCH~VYROBKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7020/A (72 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

STANOVENI MERNE~HMOTNOSTI A SKUTECNE~POROVITOSTI KREMELINOVYCH~VYROBKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7021 (72 7021) zrušená

Dátum vydania: 07.01.1971

STANOVENI~NASAKAVOSTI KREMELINOVYCH~VYROBKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7022 (72 7022) zrušená

Dátum vydania: 07.01.1971

Stanovenie zrnitosti kremelinových výrobkov sitovým rozborom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7025 (72 7025) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1970

Stanovenie odolnosti kremelinových výrobkov proti vplyvu mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 72 7025/a (72 7025) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1974

Stanovenie odolnosti kremelinových výrobkov proti vplyvu mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7025/b (72 7025) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1978

Stanovenie odolnosti kremelinových výrobkov proti vplyvu mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7025/c (72 7025) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1988

Stanovenie odolnosti kremelinových výrobkov proti vplyvu mrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7030 (72 7030) zrušená

Dátum vydania: 13.06.1973

Stanovenie súčiniteľa difúzie vodnej pary stavebných materiálov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 72 7030/Z1 (72 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Stanovenie súčiniteľa difúzie vodnej pary stavebných materiálov. Všeobecná časť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7031 (72 7031) zrušená

Dátum vydania: 29.11.1973

Meranie súčiniteľa difúzie vodnej pary stavebných materiálov metódou bez teplotného spádu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 72 7032 (72 7032) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1983

Meranie difúzie vodných pár stavebných materiálov a konštrukcií pri teplotnom spáde

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12085 (72 7054) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie lineárnych rozmerov skúšobných telies

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12085 (72 7054)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie lineárnych rozmerov skúšobných telies

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12086 (72 7055)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie priepustnosti vodnej pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12086 (72 7055) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie priepustnosti vodnej pary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12087 (72 7056) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti pri ponorení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12087 (72 7056) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti vody ponorením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12087/A1 (72 7056) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti pri ponorení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12088 (72 7057) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie nasiakavosti vplyvom difúzie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12088 (72 7057) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie dlhodobej nasiakavosti vody difúziou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12089 (72 7058)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12089 (72 7058) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní ohybom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12090 (72 7059) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní šmykom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12090 (72 7059)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri namáhaní šmykom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12091 (72 7060) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie odolnosti pri namáhaní zmrazovacími cyklami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12091 (72 7060) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie odolnosti pri namáhaní zmrazovacími cyklami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12091/O1 (72 7060) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2017

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie odolnosti pri namáhaní zmrazovacími cyklami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12429 (72 7061)

Dátum vydania: 01.11.2000

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Kondicionovanie na rovnovážnu vlhkosť pri definovaných teplotných a vlhkostných podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12430 (72 7062) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie správania pri bodovom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12430 (72 7062)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri bodovom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12430/A1 (72 7062) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie správania pri bodovom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12431 (72 7063) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie hrúbky izolačných výrobkov pod plávajúcu podlahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12431 (72 7063)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie hrúbky izolačných výrobkov pod plávajúcu podlahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12431/A1 (72 7063) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie hrúbky izolačných výrobkov pod plávajúcu podlahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13467 (72 7064) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13467 (72 7064)

Dátum vydania: 01.07.2018

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie rozmerov, pravouhlosti a priamosti vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13468 (72 7065)

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie stopových množstiev chloridových, fluoridových, kremičitanových a sodných iónov rozpustných vo vode a stanovenie pH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13469 (72 7066) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie priepustnosti vodnej pary vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13469 (72 7066)

Dátum vydania: 01.02.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie priepustnosti vodnej pary vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13470 (72 7067)

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie zdanlivej objemovej hmotnosti vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13471 (72 7068)

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie koeficientu tepelnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13472 (72 7069) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie krátkodobej nasiakavosti pri čiastočnom ponorení vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13472 (72 7069)

Dátum vydania: 01.02.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie krátkodobej nasiakavosti pri čiastočnom ponorení vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13494 (72 7070)

Dátum vydania: 01.04.2020

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie pevnosti spoja v ťahu lepidla a výstužnej omietky s tepelnoizolačným materiálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13494 (72 7070) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie pevnosti v ťahu spojenia adhezíva a základného náteru s tepelnoizolačným materiálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13495 (72 7071) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti odtrhnutiu (skúška penových blokov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13495 (72 7071)

Dátum vydania: 01.04.2020

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti odtrhnutiu (skúška penových blokov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13496 (72 7072)

Dátum vydania: 01.01.2014

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie mechanických vlastností mriežok zo sklených vláken

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13496 (72 7072) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie mechanických vlastností mriežok zo sklených vláken

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13497 (72 7073) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13497 (72 7073) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2019

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13497+A1 (72 7073)

Dátum vydania: 01.07.2021

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13498 (72 7074)

Dátum vydania: 01.08.2003

Tepelnoizolačné výrobky na používanie v stavebníctve. Stanovenie odolnosti vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) proti penetrácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13499 (72 7044)

Dátum vydania: 01.08.2004

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze expandovaného (penového) polystyrénu. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13500 (72 7045)

Dátum vydania: 01.08.2004

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) na báze minerálnej vlny. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13793 (72 7075)

Dátum vydania: 01.06.2004

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie správania pri cyklickom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13820 (72 7076)

Dátum vydania: 01.10.2004

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie organického obsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13820 (72 7076) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie organického obsahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14063-1 (72 7077)

Dátum vydania: 01.02.2005

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14063-1/AC (72 7077)

Dátum vydania: 01.05.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14063-2 (72 7077)

Dátum vydania: 01.11.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného ľahkého ílovitého kameniva (LWA) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14316-1 (72 7078)

Dátum vydania: 01.02.2005

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného perlitu (EP) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14316-2 (72 7078)

Dátum vydania: 01.05.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného perlitu (EP) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14317-1 (72 7079)

Dátum vydania: 01.02.2005

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14317-2 (72 7079)

Dátum vydania: 01.05.2007

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky z exfóliovaného vermikulitu (EV) vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14706 (72 7042) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14706 (72 7042)

Dátum vydania: 01.02.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14707 (72 7043)

Dátum vydania: 01.02.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty vopred tvarovanej izolácie potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14707 (72 7043) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty pre vopred tvarovanú izoláciu potrubí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14707+A1 (72 7043) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Tepelnoizolačné výrobky pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie. Stanovenie maximálnej prevádzkovej teploty pre vopred tvarovanú izoláciu potrubí (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15101-1 (72 7080) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15101-1+A1 (72 7080)

Dátum vydania: 01.11.2019

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 1: Špecifikácia výrobkov pred zabudovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15101-2 (72 7080)

Dátum vydania: 01.01.2014

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Výrobky zo sypanej buničiny vytvárané na stavbe. Časť 2: Špecifikácia výrobkov po zabudovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1602 (72 7046) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie objemovej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1602+AC (72 7046) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Tepelnoizolačné materiály pre stavebníctvo. Stanovenie objemovej hmotnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1603 (72 7047)

Dátum vydania: 01.09.2013

Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Stanovenie rozmerovej stálosti v normálnych laboratórnych podmienkach (23 °C/50 % relatívna vlhkosť vzduchu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1603+AC (72 7047) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Stanovenie rozmerovej stálosti v normálnych laboratórnych podmienkach (23 °C/50 % relatívna vlhkosť vzduchu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>