Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN ISO 21079-1 (72 7475)

Dátum vydania: 01.09.2008

Metódy mokrej chemickej analýzy žiaruvzdorných materiálov obsahujúcich oxid hlinitý, oxid zirkoničitý a oxid kremičitý. Žiaruvzdorné materiály obsahujúce od 5% do 45% ZrO2 (alternatíva k röntgenovej fluorescenčnej metóde). Časť 1: Zariadenie, činidlá a rozpúšťanie (ISO 21079-1: 2008) ****)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21079-2 (72 7475)

Dátum vydania: 01.09.2008

Metódy mokrej chemickej analýzy žiaruvzdorných materiálov obsahujúcich oxid hlinitý, oxid zirkoničitý a oxid kremičitý. Žiaruvzdorné materiály obsahujúce od 5% do 45% ZrO2 (alternatíva k röntgenovej fluorescenčnej metóde). Časť 2: Metódy mokrej chemickej analýzy (ISO 21079-2: 2008) ****)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21079-3 (72 7475)

Dátum vydania: 01.09.2008

Metódy mokrej chemickej analýzy žiaruvzdorných materiálov obsahujúcich oxid hlinitý, oxid zirkoničitý a oxid kremičitý. Žiaruvzdorné materiály obsahujúce od 5% do 45% ZrO2 (alternatíva k röntgenovej fluorescenčnej metóde). Časť 3: Atómová absorpčná plameňová spektrometria (FAAS) a indukčne vybudená plazmová emisná spektrometria (ICP-AES) (ISO 21079-3: 2008)****)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 12289 (72 7420) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri teplote okolia. Stanovenie šmykových vlastností v ploche

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac