SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 1006 (72 7510)

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Návod na výber skúšobných telies na vyhodnotenie vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-1 (72 7517)

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 1: Stanovenie obsahu apretúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-2 (72 7517)

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 2: Stanovenie jemnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-3 (72 7517)

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 3: Stanovenie priemeru vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-4 (72 7517)

Dátum vydania: 01.01.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 4: Stanovenie ťahových vlastností vláken pri teplote okolia. Oprava AC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-4 (72 7517) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 4: Stanovenie ťahových vlastností vláken pri teplote okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-4/AC (72 7517)

Dátum vydania: 01.01.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Metódy skúšania výstuže. Časť 4: Stanovenie ťahových vlastností vláken pri teplote okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-5 (72 7517) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 5: Stanovenie rozloženia pevnosti v ťahu a napätia v ťahu do porušenia vláken vo viacvláknovom zväzku pri teplote okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-5 (72 7517) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 5: Stanovenie rozloženia pevnosti v ťahu a napätia v ťahu do porušenia vláken vo viacvláknovom zväzku pri teplote okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-6 (72 7517)

Dátum vydania: 01.05.2008

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 6: Stanovenie ťahových vlastností vláken pri vysokej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1007-7 (72 7517)

Dátum vydania: 01.12.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Skúšobné metódy na výstuže. Časť 7: Stanovenie rozdelenia ťahového napätia a ťahovej deformácie vedúcich k deštrukcii vlákien v multivláknitej priadzi pri vysokej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-1 (72 7516) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 1: Stanovenie hrúbky povlaku pomocou kontaktného profilometra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-10 (72 7516)

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 10: Stanovenie hrúbky povlaku na priečnom reze

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-12 (72 7516)

Dátum vydania: 01.08.2010

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 12: Stanovenie vratnej skúšky opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-13 (72 7516)

Dátum vydania: 01.08.2010

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na keramické povlaky. Časť 13: Stanovenie rýchlosti opotrebovania metódou ihly na kotúči

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-2 (72 7516) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 2: Stanovenie hrúbky povlakov metódou vŕtania jamky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-3 (72 7516) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobná metóda pre keramické povlaky. Časť 3: Stanovenie priľnavosti a iných mechanických spôsobov porušenia skúškou vrypom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-4 (72 7516)

Dátum vydania: 01.08.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 4: Stanovenie chemického zloženia mikroanalýzou elektrónovou sondou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-6 (72 7516) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na keramické povlaky. Časť 6: Stanovenie oteruvzdornosti povlakov mikroobrusovacou skúškou opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1071-9 (72 7516) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické povlaky. Časť 9: Stanovenie lomovej deformácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-1 (72 7518) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Tepelnofyzikálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-1 (72 7518)

Dátum vydania: 01.01.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Tepelnofyzikálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie teplotnej rozťažnosti. Oprava AC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-1/AC (72 7518)

Dátum vydania: 01.01.2010

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Tepelnofyzikálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-2 (72 7518) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Tepelno-fyzikálne vlastnosti. Časť 2: Stanovenie teplotnej vodivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-3 (72 7518) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Termofyzikálne vlastnosti. Časť 3: Stanovenie špecifickej tepelnej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1159-3/AC (72 7518) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Termofyzikálne vlastnosti. Časť 3: Stanovenie špecifickej tepelnej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12289 (72 7536)

Dátum vydania: 01.12.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických komponentov pri teplote okolia. Stanovenie šmykových vlastností v ploche

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12290 (72 7521) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických komponentov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie vlastností pri namáhaní tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12291 (72 7522) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote na vzduchu pri atmosférickom tlaku. Stanovenie vlastností pri namáhaní tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12788 (72 7537)

Dátum vydania: 01.02.2006

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12789 (72 7524)

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote na vzduchu pri atmosférickom tlaku. Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12923-1 (72 7525)

Dátum vydania: 01.06.2007

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Časť 1: Všeobecná prax pri vykonávaní koróznych skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13234 (72 7527) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri teplote okolia. Vyhodnotenie odolnosti proti tvoreniu trhlín pri skúške citlivosti na vrub

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13235 (72 7528)

Dátum vydania: 01.03.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie správania sa pri dotlačovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1389 (72 7533) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Fyzikálne vlastnosti. Stanovenie hustoty a zdanlivej pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14186 (72 7534)

Dátum vydania: 01.05.2008

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Stanovenie pružných vlastností ultrazvukovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14232 (72 7500)

Dátum vydania: 01.05.2010

Špeciálna technická keramika. Termíny, definície a skratky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14425-3 (72 7509)

Dátum vydania: 01.10.2010

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na stanovenie lomovej húževnatosti monolitickej keramiky. Časť 3: Metóda šikmého zárezu v trámci (CNB)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15156 (72 7539) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Stanovenie únavových vlastností pri konštantnej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15157 (72 7523) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote na vzduchu pri atmosférickom tlaku. Stanovenie únavových vlastností pri konštantnej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15158 (72 7538)

Dátum vydania: 01.01.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie únavových vlastností pri konštantnej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15335 (72 7540)

Dátum vydania: 01.10.2007

Špeciálna technická keramika. Keramické kompozity. Stanovenie pružných vlastností rezonančnou metódou na trámcoch do 2000 °C

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15365 (72 7541)

Dátum vydania: 01.12.2010

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických vlákien pri vysokej teplote v nereaktívnom prostredí. Stanovenie tečenia metódou studeného konca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1892 (72 7529) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie vlastností pri namáhaní ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1893 (72 7530) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote na vzduchu pri atmosférickom tlaku. Stanovenie vlastností pri namáhaní ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1894 (72 7531)

Dátum vydania: 01.10.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote v inertnom ovzduší. Stanovenie pevnosti v šmyku pri zaťažení tlakom na vzorkách s vrubom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-1 (72 7511)

Dátum vydania: 01.09.2006

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie chýb pomocou skúšky prenikania farbiva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-1 (72 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie chýb pomocou skúšky prenikania farbiva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-2 (72 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 2: Stanovenie hustoty a pórovitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-3 (72 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 3: Stanovenie zrnitostného zloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-4 (72 7511)

Dátum vydania: 01.04.2005

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 4: Stanovenie drsnosti povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 623-5 (72 7511) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Všeobecné a texturálne vlastnosti. Časť 5: Stanovenie podielu objemu fáz vyhodnotením mikrografov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 658-1 (72 7519)

Dátum vydania: 01.08.2000

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Časť 1: Stanovenie vlastností v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 658-2 (72 7519) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Časť 2: Stanovenie tlakových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 658-3 (72 7519) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Časť 3: Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 658-4 (72 7519)

Dátum vydania: 01.10.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Časť 4: Stanovenie medzivrstvovej pevnosti v strihu tlakovým zaťažovaním teliesok so zárezom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 658-5 (72 7519)

Dátum vydania: 01.09.2003

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri izbovej teplote. Časť 5: Stanovenie pevnosti v strihu ohybovou skúškou pri krátkom rozpätí (trojbodový ohyb)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-1 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 1: Stanovenie nečistôt v prášku oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-1 (72 7515)

Dátum vydania: 01.02.2008

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 1: Stanovenie nečistôt v prášku oxidu hlinitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-10 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 10: Stanovenie zhutniteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-10 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 10: Stanovenie zhutniteľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-11 (72 7515)

Dátum vydania: 01.12.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 11: Stanovenie zhutnenia prirodzeným spekaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-12 (72 7515)

Dátum vydania: 01.12.2001

Špeciálna technická keramika. Metódy skúšania keramických práškov. Časť 12: Chemická analýza oxidu zirkoničitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-2 (72 7515)

Dátum vydania: 01.05.2008

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy na keramické prášky. Časť 2: Stanovenie nečistôt v báriumtitanáte

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-3 (72 7515)

Dátum vydania: 01.07.2007

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 3: Stanovenie obsahu kyslíka v práškoch neobsahujúcich oxid extrakciou nosným plynom za horúca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-3 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 3: Stanovenie obsahu kyslíka v práškoch neobsahujúcich oxid extrakciou nosným plynom za horúca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-4 (72 7515)

Dátum vydania: 01.10.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 4: Stanovenie obsahu kyslíka v alumíniumnitride röntgenofluorescenčnou analýzou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-5 (72 7515)

Dátum vydania: 01.07.2007

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 5: Stanovenie zrnitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-5 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 5: Stanovenie zrnitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-5/AC (72 7515)

Dátum vydania: 01.11.2007

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 5: Stanovenie zrnitosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-6 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 6: Stanovenie merného povrchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-7 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 7: Stanovenie absolútnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-8 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 8: Stanovenie sypnej hustoty po potrasení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-8 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 8: Stanovenie sypnej hustoty po potrasení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-9 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 9: Stanovenie sypnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 725-9 (72 7515) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre keramické prášky. Časť 9: Stanovenie sypnej hustoty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-1 (72 7514)

Dátum vydania: 01.06.2003

Špeciálna technická keramika. Metódy skúšania monolitickej keramiky. Termomechanické vlastnosti. Časť 1: Stanovenie pevnosti v ohybe pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-2 (72 7514)

Dátum vydania: 01.09.2003

Špeciálna technická keramika. Skúšobné metódy pre monolitickú keramiku. Termomechanické vlastnosti. Časť 2: Stanovenie deformácie vlastnou hmotnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-3 (72 7514) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Termomechanické vlastnosti. Časť 3: Stanovenie odolnosti pri náhlych zmenách teplôt chladením vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-3 (72 7514)

Dátum vydania: 01.01.2005

Špeciálna technická keramika. Metódy skúšania monolitickej keramiky. Termomechanické vlastnosti. Časť 3: Stanovenie odolnosti pri náhlych zmenách teplôt chladením vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-4 (72 7514)

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Termomechanické vlastnosti monolitickej keramiky. Časť 4: Stanovenie ohybovej kripovej deformácie pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 820-5 (72 7514)

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Termomechanické vlastnosti monolitickej keramiky. Časť 5: Stanovenie modulu pružnosti pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 821-1 (72 7512) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Tepelnofyzikálne vlastnosti. Časť 1: Stanovenie teplotnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 821-2 (72 7512)

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Tepelnofyzikálne vlastnosti. Časť 2: Stanovenie teplotnej vodivosti metódou laserového záblesku (alebo tepelného pulzu)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 821-3 (72 7512)

Dátum vydania: 01.06.2005

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Tepelno-fyzikálne vlastnosti. Časť 3: Stanovenie špecifickej tepelnej kapacity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-1 (72 7513)

Dátum vydania: 01.05.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 1: Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-1 (72 7513) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Špeciálna technická keramika. Monolitická keramika. Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote. Časť 1: Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-2 (72 7513)

Dátum vydania: 01.05.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 2: Stanovenie modulu pružnosti, šmykového modulu a Poissonovej konštanty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-3 (72 7513)

Dátum vydania: 01.11.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 3: Stanovenie podkritických parametrov vývoja trhlín skúškami pevnosti v ohybe pri stálom prírastku napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-4 (72 7513)

Dátum vydania: 01.11.2005

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 4: Tvrdosť povrchu podľa Vickersa, Knoopa a Rockwella

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-5 (72 7513)

Dátum vydania: 01.05.2007

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 5: Štatistická analýza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-6 (72 7513)

Dátum vydania: 01.11.2009

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 6: Návod na výskum lomu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-7 (72 7513)

Dátum vydania: 01.10.2010

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 7: Skúšky C-prstenec

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 843-8 (72 7513)

Dátum vydania: 01.10.2010

Špeciálna technická keramika. Mechanické vlastnosti monolitickej keramiky pri izbovej teplote. Časť 8: Návody na vykonanie preukazných skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13383-1 (72 7511)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Mikroštruktúrna charakteristika. Časť 1: Stanovenie zrnitostného zloženia (ISO 13383-1: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13383-2 (72 7511)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Mikroštruktúrna charakteristika. Časť 2: Stanovenie podielu objemu fáz vyhodnotením mikrografov (ISO 13383-2: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14544 (72 7521)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Mechanické vlastnosti keramických komponentov pri vysokej teplote. Stanovenie vlastností pri namáhaní tlakom (ISO 14544: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14574 (72 7529)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Mechanické vlastnosti keramických kompozitov pri vysokej teplote. Stanovenie vlastností pri namáhaní ťahom (ISO 14574: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14604 (72 7532)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Skúšobné metódy na keramické povlaky. Stanovenie lomovej deformácie (ISO 14604: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14629 (72 7535)

Dátum vydania: 01.10.2016

Jemná keramika (špeciálna keramika, špeciálna technická keramika). Stanovenie tekutosti keramických práškov (ISO 14629: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>