SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 1107-1 (72 7631)

Dátum vydania: 01.10.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie rozmerovej stálosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1107-2 (72 7631)

Dátum vydania: 01.09.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie rozmerovej stálosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1107-2 (72 7631) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie rozmerovej stálosti. Časť 2: Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1108 (72 7632)

Dátum vydania: 01.10.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie tvarovej stálosti pri cyklických zmenách teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1109 (72 7633) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1109 (72 7633)

Dátum vydania: 01.10.2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie ohybnosti pri nízkych teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1110 (72 7634)

Dátum vydania: 01.06.2011

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti tečeniu pri zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1110 (72 7634) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti tečeniu pri zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12039 (72 7635) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie priľnavosti posypu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12039 (72 7635)

Dátum vydania: 01.12.2016

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie priľnavosti posypu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12039/AC (72 7635)

Dátum vydania: 01.08.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie priľnavosti posypu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12310-1 (72 7636)

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu (driekom klinca)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12310-2 (72 7636) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12310-2 (72 7636)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti proti pretrhnutiu. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12311-1 (72 7637)

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie ťahových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12311-2 (72 7637) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12311-2 (72 7637)

Dátum vydania: 01.11.2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12311-2 (72 7637) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie ťahových vlastností. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12316-1 (72 7638)

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti spojov proti odlupovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12316-2 (72 7638) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov proti odlupovaniu. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12316-2 (72 7638)

Dátum vydania: 01.12.2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov proti odlupovaniu. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12317-1 (72 7639)

Dátum vydania: 01.01.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Časť 1: Asfaltové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie šmykovej odolnosti v spojoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12317-2 (72 7639) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12317-2 (72 7639)

Dátum vydania: 01.02.2011

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12317-2/O1 (72 7639)

Dátum vydania: 01.03.2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Stanovenie odolnosti spojov v šmyku. Časť 2: Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12691 (72 7646)

Dátum vydania: 01.07.2018

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12691 (72 7646) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12691 (72 7646) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12691 (72 7646) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12730 (72 7645) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti statickému zaťaženiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12730 (72 7647) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti statickému zaťaženiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12730 (72 7647)

Dátum vydania: 01.09.2015

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti statickému zaťaženiu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1296 (72 7648)

Dátum vydania: 01.09.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Metóda umelého starnutia vplyvom dlhodobého vystavenia zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1296 (72 7649) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Metóda umelého starnutia vplyvom dlhodobého vystavenia zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1297 (72 7654)

Dátum vydania: 01.04.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové (kaučukové) pásy na hydroizoláciu striech. Metóda umelého starnutia po dlhodobej expozícii pri kombinácii UV žiarenia, zvýšenej teploty a vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13111 (72 7647) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Hydroizolačné pásy a fólie. Spodné vrstvy pre strešné krytiny ukladané prekrývaním a pre múry. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13111 (72 7650) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Spodné vrstvy pre strešné krytiny ukladané prekrývaním a pre múry. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13111 (72 7675)

Dátum vydania: 01.11.2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny a steny. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13375 (72 7655)

Dátum vydania: 01.07.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Zhotovenie vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13375 (72 7655) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Zhotovenie vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13416 (72 7652)

Dátum vydania: 01.11.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Pravidlá na odber vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13583 (72 7653) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti ľadovcu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13583 (72 7653)

Dátum vydania: 01.12.2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti ľadovcu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13596 (72 7658)

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie priľnavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13653 (72 7656) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie strižnej sily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13653 (72 7656)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie pevnosti v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13653 (72 7656) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie strižnej sily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13707 (72 7668)

Dátum vydania: 01.07.2014

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13707 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13707/A1 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13707/O1 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13707+A2 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13859-1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-1 (72 7663)

Dátum vydania: 01.01.2015

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13859-1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané krytiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-1+A1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 1: Podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-2 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-2 (72 7663)

Dátum vydania: 01.01.2015

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13859-2 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13859-2 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre zvislé a vodorovné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-2 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Hydroizolačné pásy a fólie.Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13859-2+A1 (72 7663) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Hydroizolačné pásy a fólie. Definície a charakteristiky podkladových vrstiev. Časť 2: Podkladové vrstvy pre steny (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13897 (72 7657)

Dátum vydania: 01.05.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltové, plastové a gumové pásy pre hydroizoláciu. Stanovenie vodotesnosti po roztiahnutí pri nízkej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13948 (72 7674)

Dátum vydania: 01.10.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované, plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Stanovenie odolnosti proti prerastaniu koreňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13956 (72 7661)

Dátum vydania: 01.07.2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy a fólie na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13956 (72 7661) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13956/AC (72 7661) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13967 (72 7662) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2012

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13967 (72 7662) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13967 (72 7662) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13967/A1 (72 7662) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13967+A1 (72 7662)

Dátum vydania: 01.10.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové pásy proti vlhkosti vrátane plastových a gumových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13969 (72 7659)

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13969/A1 (72 7659)

Dátum vydania: 01.03.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13970 (72 7660)

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13970/A1 (72 7660)

Dátum vydania: 01.03.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13984 (72 7664)

Dátum vydania: 01.10.2013

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13984 (72 7664) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13984 (72 7664) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13984/A1 (72 7664) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Plastové a gumové vrstvy na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrany). Definície a charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14223 (72 7670) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácie betónových mostoviek a iných betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14223 (72 7670) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a iných betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14223 (72 7670)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14224 (72 7671)

Dátum vydania: 01.12.2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácie betónových mostoviek a iných betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie schopnosti premostenia trhlín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14224 (72 7671) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácie betónových mostoviek a iných betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti proti porušeniu mostoviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14691 (72 7665) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie kompatibility pri tepelnom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14691 (72 7665)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie kompatibility po tepelnom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14691 (72 7665) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie kompatibility pri tepelnom starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14692 (72 7666) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti asfaltovej vrstvy proti stlačeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14692 (72 7666)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti proti hutneniu asfaltovej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14692 (72 7666) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti asfaltovej vrstvy proti stlačeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14693 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie správania sa asfaltových pásov počas aplikácie liateho asfaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14693 (72 7668)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie správania sa asfaltových pásov počas aplikácie liateho asfaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14693 (72 7668) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie správania sa asfaltových pásov počas aplikácie liateho asfaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14694 (72 7667) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2017

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti proti dynamickému vodnému tlaku na medzi poškodenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14694 (72 7667)

Dátum vydania: 01.05.2019

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti proti dynamickému vodnému tlaku na medzi poškodenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14694 (72 7667) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolácia betónových mostoviek a ďalších betónových povrchov vystavených pôsobeniu cestných vozidiel. Stanovenie odolnosti proti dynamickému vodnému tlaku na medzi poškodenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14695 (72 7672) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Hydroizolačné pásy a fólie. Hydroizolačné asfaltované pásy na betónové mostovky a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>