SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 0401 (73 0401) zrušená

Dátum vydania: 28.07.1989

Názvoslovie v geodézii a kartografii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0401 (73 0401) zrušená

Dátum vydania: 17.07.1973

NAZVOSLOVI GEODETICKYCH~ZAKLADU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0401/A (73 0401) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1979

NAZVOSLOVI GEODETICKYCH~ZAKLADU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0401-1 (73 0401)

Dátum vydania: 01.04.2009

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 1: Terminológia geodetických základov a inžinierskej geodézie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0401-2 (73 0401)

Dátum vydania: 01.04.2009

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 2: Terminológia katastra nehnuteľností, mapovania a fotogrametrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0401-3 (73 0401)

Dátum vydania: 01.04.2009

Terminológia v geodézii a kartografii. Časť 3: Terminológia kartografie a geografických informačných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0402 (73 0402) zrušená

Dátum vydania: 29.10.1975

NAZVOSLOVI~MAPOVANI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0402/A (73 0402) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1979

NAZVOSLOVI~MAPOVANI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0403 (73 0403) zrušená

Dátum vydania: 15.06.1976

NAZVOSLOVIE~EVIDENCIE~NEHNUTELNOSTI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0404 (73 0404) zrušená

Dátum vydania: 14.12.1979

NAZVOSLOVI~INZENYRSKE~GEODEZIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0405 (73 0405) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

Meranie posunov stavebných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0405 (73 0405)

Dátum vydania: 01.08.2022

Meranie posunov a pretvorení stavebných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0406 (73 0406) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1984

NAZVOSLOVIE~KARTOGRAFIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0415 (73 0415) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1979

Geodetické body

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0415 (73 0415)

Dátum vydania: 01.12.2011

Geodetické body

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0416 (73 0416) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0420 (73 0420) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0420/a (73 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1987

Presnosť vytyčovania stavebných objektov. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0421 (73 0421) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 0421/Z1 (73 0421) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Presnosť vytyčovania stavebných objektov s priestorovou skladbou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 0422 (73 0422)

Dátum vydania: 13.10.1986

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 0422/Z1 (73 0422)

Dátum vydania: 01.09.1999

Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4463-1 (73 0423)

Dátum vydania: 01.01.2002

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4463-2 (73 0423)

Dátum vydania: 01.01.2002

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4463-3 (73 0423)

Dátum vydania: 01.01.2002

Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac