SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 1000 (73 1000) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Zakladanie stavebných objektov. Základné ustanovenia pre navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1001 (73 1001) zrušená

Dátum vydania: 08.06.1987

Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1001 (73 1001)

Dátum vydania: 01.04.2010

Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1002 (73 1002)

Dátum vydania: 26.10.1987

Pilotové základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1002/Z1 (73 1002)

Dátum vydania: 01.07.2003

Pilotové základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1003 (73 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1997

Zakladanie stavieb. Mikropilóty. Navrhovanie, zhotovovanie a výpočtová únosnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1010 (73 1010)

Dátum vydania: 01.03.1997

Názvoslovie a značky v geotechnike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1010 (73 1010) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Názvoslovie a značky pre zakladanie stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1010/a (73 1010) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Názvoslovie a značky pre zakladanie stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1020 (73 1020)

Dátum vydania: 03.10.1985

Navrhovanie základov točivých strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1021 (73 1021)

Dátum vydania: 01.10.1998

Zakladanie stavieb. Podchytávanie budov malej podlažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12063 (73 1022)

Dátum vydania: 01.06.2003

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Štetovnicové steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12699 (73 1004)

Dátum vydania: 01.09.2015

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Razené pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12699 (73 1004) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Razené pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12715 (73 1006) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12715 (73 1006) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12715 (73 1006)

Dátum vydania: 01.09.2021

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12716 (73 1007) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12716 (73 1007)

Dátum vydania: 01.12.2019

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12716 (73 1007) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Prúdová injektáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14199 (73 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14199 (73 1003)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Mikropilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14475 (73 1009) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zeminy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14475 (73 1009)

Dátum vydania: 01.02.2007

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14475/AC (73 1009)

Dátum vydania: 01.06.2007

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14490 (73 1025) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2010

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14490 (73 1025)

Dátum vydania: 01.02.2012

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14679 (73 1023)

Dátum vydania: 01.10.2005

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14679/AC (73 1023)

Dátum vydania: 01.05.2007

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14731 (73 1008)

Dátum vydania: 01.03.2006

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Zlepšovanie zemín hĺbkovou vibráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15237 (73 1024)

Dátum vydania: 01.07.2007

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Zvislé odvodňovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1536 (73 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1536 (73 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1536+A1 (73 1002)

Dátum vydania: 01.02.2019

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1536+A1 (73 1002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1537 (73 1005)

Dátum vydania: 01.12.2013

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1537 (73 1005) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1537 (73 1005) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zhotovovanie špeciálnych geotechnických prác. Injektované horninové kotvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1538 (73 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zhotovovanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1538 (73 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1538 (73 1003) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1538+A1 (73 1003)

Dátum vydania: 01.11.2015

Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Podzemné steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14688-1 (73 1011) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Geotechnický prieskum a skúšanie. Identifikácia a klasifikácia zemín. Časť 1: Identifikácia a opis

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17628 (73 1012)

Dátum vydania: 01.01.2016

Geotechnický prieskum a skúšanie. Geotermálne skúšky. Určenie tepelnej vodivosti zemín a skalných hornín použitím výmenníka tepla vo vrte (ISO 17628: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac