Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 73 1200 (73 1200) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1975

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1200 (73 1200)

Dátum vydania: 01.04.2005

Terminológia v odbore betónu a betonárskych prác

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1200/a (73 1200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1987

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1200/b (73 1200) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1200/c (73 1200) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1991

Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1201 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Navrhovanie betónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1201/a (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1989

Navrhovanie betónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1201/Z2 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie betónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1202 (73 1202) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1202 (73 1202) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1976

NAVRHOVANIE~SIETOBETONOVYCH~KONSTRUKCII

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1202/Z1 (73 1202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1203 (73 1203) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1985

NAVRHOVANI~KONSTRUKCI Z~LEHKEHO BETONU Z~POROVITEHO KAMENIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1203 (73 1203) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Navrhovanie konštrukcií z ľahkého betónu z pórovitého kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1203/A (73 1203) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1986

NAVRHOVANI~KONSTRUKCI Z~LEHKEHO BETONU Z~POROVITEHO KAMENIVA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1203/Z1 (73 1203) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie konštrukcií z ľahkého betónu z pórovitého kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1204 (73 1204) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Navrhovanie betónových doskových konštrukcií pôsobiacich v dvoch smeroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1204/a (73 1204) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1990

Navrhovanie betónových doskových konštrukcií pôsobiacich v dvoch smeroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1205 (73 1205) zrušená

Dátum vydania: 18.05.1980

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1205/Z1 (73 1205) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1206 (73 1206) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1208 (73 1208) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1986

Navrhovanie betónových konštrukcií vodohospodárskych objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1208/Z2 (73 1208) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Navrhovanie betónových konštrukcií vodohospodárskych objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1208/Z3 (73 1208) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie betónových konštrukcií vodohospodárskych objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1209 (73 1209) zrušená

Dátum vydania: 05.06.1985

Vodostavebný betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1209/a (73 1209) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Vodostavebný betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1209/b (73 1209) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1990

Vodostavebný betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1209/Z3 (73 1209) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Vodostavebný betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1209/Z4 (73 1209) zrušená

Dátum vydania: 16.09.1996

Vodostavebný betón

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Vodotesný betón a betóny osobitných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1996

Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností. Návrh, výroba a kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210/Z1 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1997

Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností. Návrh, výroba a kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210/Z2 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností. Návrh, výroba a kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210/Z3 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností. Návrh, výroba a kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1210/Z4 (73 1210) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Vodotesný betón a trvanlivý betón osobitných vlastností. Návrh, výroba a kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1211 (73 1211) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Navrhovanie betónových konštrukcií panelových budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1211 (73 1211)

Dátum vydania: 01.02.2011

Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1211/Z1 (73 1211) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie betónových konštrukcií panelových budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1214 (73 1214) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1214/a (73 1214) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1214/Z2 (73 1214) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1998

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1214/Z3 (73 1214) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1215 (73 1215) zrušená

Dátum vydania: 11.02.1983

Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1216 (73 1216) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1216/a (73 1216) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1988

Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1216/Z2 (73 1216) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1216/Z3 (73 1216) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1221 (73 1221) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Navrhovanie pórobetónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1221/Z1 (73 1221) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1994

Navrhovanie pórobetónových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1230 (73 1230) zrušená

Dátum vydania: 26.10.1990

Navrhovanie betónových konštrukcií pre zvýšené a vyššie teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1230/Z1 (73 1230) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie betónových konštrukcií pre zvýšené a vyššie teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1251 (73 1251) zrušená

Dátum vydania: 19.03.1969

Navrhovanie konštrukcií z predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1251/a (73 1251) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1982

Navrhovanie konštrukcií z predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1251/Z2 (73 1251) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie konštrukcií z predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 1251/Z3 (73 1251) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Navrhovanie konštrukcií z predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1289 (73 1289)

Dátum vydania: 01.03.1995

Názvoslovie v odbore pórobetónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1290 (73 1290) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1991

Fyzikálne vlastnosti pórobetónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1290 (73 1290) zrušená

Dátum vydania: 13.02.1985

FYZIKALNI~VLASTNOSTI~POROBETONU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 1290/A (73 1290) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1986

FYZIKALNI~VLASTNOSTI~POROBETONU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17678-1 (73 1256)

Dátum vydania: 01.03.2023

Inštalácia dodatočne predpätých zostáv pre predpäté konštrukcie. Časť 1: Odbornosť personálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-1-1 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-1-1/A1 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1/AC (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1/AC2 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1/NA (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1/NA/Z1 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1+A1 (73 1201)

Dátum vydania: 01.06.2015

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-1+A1/NA (73 1201)

Dátum vydania: 01.12.2015

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-2 (73 1201)

Dátum vydania: 01.11.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-1-2 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-2/A1 (73 1201)

Dátum vydania: 01.02.2020

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-2/AC (73 1201)

Dátum vydania: 01.12.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-1-2/NA (73 1201)

Dátum vydania: 01.08.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-3 (73 1208) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Silá a nádrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-3 (73 1208)

Dátum vydania: 01.11.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-3/NA (73 1208)

Dátum vydania: 01.07.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-4 (73 1252)

Dátum vydania: 01.02.2020

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Navrhovanie kotvenia do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-4 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 4-1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1992-4-2 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 2: Hlavičkové upevňovacie prostriedky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1992-4-3 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 3: Kotevné U - profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1992-4-4 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 4: Dodatočne osadené upevňovacie prostriedky - mechanické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1992-4-5 (73 1252) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 5: Dodatočne osadené upevňovacie prostriedky - chemické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 1992-1-1 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-1-2 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Eurokód 2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-1-3 (73 1211) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Betónové dielce a montované konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-1-4 (73 1203) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Betón z ľahkého kameniva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-1-5 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie s nesúdržnou vonkajšou predpínacou výstužou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-1-6 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie z prostého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-3 (73 1201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Betónové základy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-4 (73 1208) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Nádrže a kvapaliny a zásobníky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17079 (73 1253)

Dátum vydania: 01.02.2019

Navrhovanie kotvenia do betónu. Redundantné nenosné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17080 (73 1254)

Dátum vydania: 01.02.2019

Navrhovanie kotvenia do betónu. Kotevné nosníky. Doplnkové pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17081 (73 1255)

Dátum vydania: 01.02.2019

Navrhovanie kotvenia do betónu. Návrh kotiev s hlavou a dodatočne inštalovaných kotiev podľa teórie plasticity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac