Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 1500 (73 1500) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Oceľové konštrukcie. Základné ustanovenia pre výpočet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 1590 (73 1590) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Hliníkové konštrukcie. Základné ustanovenia pre výpočet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-1 (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-1/A1 (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-1+A1 (73 1501)

Dátum vydania: 01.03.2011

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-1+A1/A2 (73 1501)

Dátum vydania: 01.05.2014

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-1+A1/NA (73 1501)

Dátum vydania: 01.01.2010

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-2 (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-2 (73 1501)

Dátum vydania: 01.04.2012

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-2/AC (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-2/NA (73 1501)

Dátum vydania: 01.04.2012

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-2: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-3 (73 1501)

Dátum vydania: 01.07.2011

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-3 (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie náchylné na únavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-3/A1 (73 1501)

Dátum vydania: 01.08.2012

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-3/NA (73 1501)

Dátum vydania: 01.07.2011

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-3: Konštrukcie náchylné na únavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-4 (73 1501)

Dátum vydania: 01.08.2007

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-4/A1 (73 1501)

Dátum vydania: 01.04.2012

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-4/AC (73 1501)

Dátum vydania: 01.02.2010

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-4/NA (73 1501)

Dátum vydania: 01.06.2011

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-4: Plošné profily tvarované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-5 (73 1501)

Dátum vydania: 01.08.2007

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1999-1-5/AC (73 1501)

Dátum vydania: 01.02.2010

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1999-1-5/NA (73 1501)

Dátum vydania: 01.03.2012

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-5: Škrupinové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1993-5 (73 1501) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Pilóty a štetovnice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1999-1-1 (73 1591) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Eurokód 9: Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá. Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1999-2 (73 1591) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 2: Konštrukcie citlivé na únavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac