SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 73 2150 (73 2150) zrušená

Dátum vydania: 22.10.1979

KONTROLNI~MERENI~GEOMETRICKYCH PARAMETRU~POZEMNICH STAVEBNICH OBJEKTU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 2150/A (73 2150) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1985

KONTROLNI~MERENI~GEOMETRICKYCH PARAMETRU~POZEMNICH STAVEBNICH OBJEKTU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12188 (73 2118)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vzájomnej priľnavosti ocele na určenie vlastností lepidiel na stavebné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12189 (73 2119)

Dátum vydania: 01.09.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie času zavädnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12190 (73 2113)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v tlaku malty na opravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12192-1 (73 2122)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Granulometrická analýza. Časť 1: Skúšobná metóda na suché zložky vopred zamiešaných mált

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12192-2 (73 2122)

Dátum vydania: 01.12.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Granulometrická analýza. Časť 2: Skúšobná metóda na plnivá polymérnych adhezív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12614 (73 2144)

Dátum vydania: 01.05.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie teploty sklovitého prechodu polyméru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12615 (73 2120)

Dátum vydania: 01.10.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v šmyku pri tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12617-1 (73 2125)

Dátum vydania: 01.01.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 1: Určenie lineárneho zmrašťovania polymérov a plošných ochranných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12617-2 (73 2125)

Dátum vydania: 01.02.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Zmrašťovanie materiálov založených na polymérovom spojive určených na injektáž trhlín. Časť 2: Objemové zmrašťovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12617-3 (73 2125)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 3: Stanovenie počiatočného lineárneho zmrašťovania konštrukčných spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12617-4 (73 2125)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 4: Stanovenie zmrašťovania a rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12618-1 (73 2110)

Dátum vydania: 01.01.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Časť 1: Priľnavosť a schopnosť rozpínania injektážnych zmesí s obmedzenou prieťažnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12618-2 (73 2110)

Dátum vydania: 01.02.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie priľnavosti injektážnych zmesí bez opakovaného teplotného zaťažovania alebo s ním. Časť 2: Adhézia súdržnosťou v ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12618-3 (73 2110)

Dátum vydania: 01.02.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie priľnavosti injektážnych zmesí bez opakovaného teplotného zaťažovania alebo s ním. Časť 3: Metóda šikmého rezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12636 (73 2121)

Dátum vydania: 01.10.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie súdržnosti betónu s betónom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12637-1 (73 2138)

Dátum vydania: 01.02.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia injektážnych zmesí. Časť 1: Zlučiteľnosť s betónom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12637-3 (73 2138)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia injektážnych výrobkov. Časť 3: Vplyv injektážnych výrobkov na elastoméry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13057 (73 2126)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie odolnosti proti kapilárnej nasiakavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13062 (73 2135)

Dátum vydania: 01.01.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie tixotropie výrobkov na ochranu výstuže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13294 (73 2127)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie času tuhnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13295 (73 2141)

Dátum vydania: 01.11.2004

Výrobky a systémy na opravu a ochranu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie odolnosti proti karbonatácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13395-1 (73 2128)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 1: Skúška rozliatia tixotropných mált

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13395-2 (73 2128)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 2: Skúška rozliatia zálievkových mált alebo mált

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13395-3 (73 2128)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 3: Skúška rozliatia betónu na opravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13395-4 (73 2128)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie spracovateľnosti. Časť 4: Nanášanie mált na opravy nahadzovaním nad hlavou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13396 (73 2142)

Dátum vydania: 01.01.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prieniku chloridových iónov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13412 (73 2129)

Dátum vydania: 01.12.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie modulu pružnosti v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13412 (73 2129) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie modulu pružnosti v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13529 (73 2140)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Odolnosť proti silnému chemickému vplyvu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13578 (73 2136)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Vzájomná aplikácia pri vlhkom betóne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13579 (73 2131)

Dátum vydania: 01.05.2003

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúška vysúšaním hydrofóbnej impregnácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13580 (73 2132)

Dátum vydania: 01.05.2003

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Nasiakavosť vodou a odolnosť proti alkáliám hydrofóbnej impregnácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13581 (73 2133)

Dátum vydania: 01.05.2003

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie straty hmotnosti hydrofóbne impregnovaného betónu po zmrazovaní a rozmrazovaní skúšobných vzoriek namáčaných v soľnom roztoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13584 (73 2139)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie deformácie v tlaku pre výrobky na opravu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13687-1 (73 2124)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 1: Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly s rozmrazovacou soľou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13687-2 (73 2124)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 2: Cyklické zaťaženie búrkovým dažďom (tepelný šok)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13687-3 (73 2124)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 3: Cyklické tepelné skúšky bez rozmrazovacích solí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13687-4 (73 2124)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 4: Cyklické skúšky suchým teplom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13687-5 (73 2124)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tepelnej kompatibility. Časť 5: Odolnosť proti teplotnému šoku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13733 (73 2130)

Dátum vydania: 01.12.2002

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie trvanlivosti konštrukčných spojív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13894-1 (73 2134)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie únavy pri dynamickom zaťažení. Časť 1: Počas tvrdnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13894-2 (73 2134)

Dátum vydania: 01.05.2003

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie únavy pri dynamickom zaťažení. Časť 2: Po zatvrdnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14038-1 (73 2152)

Dátum vydania: 01.10.2016

Elektrochemické úpravy vystužených betónov re-alkalizáciou a extrakciou chloridov. Časť 1: Re-alkalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14038-2 (73 2152)

Dátum vydania: 01.03.2021

Elektrochemické úpravy vystužených betónov re-alkalizáciou a extrakciou chloridov. Časť 2: Extrakcia chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14068 (73 2137)

Dátum vydania: 01.05.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie vodotesnosti injektovaných ustálených trhlín v betóne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14117 (73 2146)

Dátum vydania: 01.05.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie času odtoku cementovej injektážnej malty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14406 (73 2145)

Dátum vydania: 01.05.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie percenta rozpínavosti a rozvoj rozpínavosti v závislosti od času

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14497 (73 2147)

Dátum vydania: 01.05.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie filtračnej stability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14497/AC (73 2147)

Dátum vydania: 01.05.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie filtračnej stability

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14498 (73 2148)

Dátum vydania: 01.05.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Objemové a váhové zmeny injektážnych výrobkov po opakovaných cykloch sušenia na vzduchu a vodného uloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14629 (73 2150)

Dátum vydania: 01.07.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie obsahu chloridov v zatvrdnutom betóne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14630 (73 2109)

Dátum vydania: 01.02.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšanie hĺbky karbonatizácie v zatvrdnutom betóne fenolftaleínovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-1 (73 2101)

Dátum vydania: 01.03.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 1: Definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-1 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 1: Definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-10 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-10 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2018

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-10 (73 2101)

Dátum vydania: 01.11.2018

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-10/AC (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 10: Používanie výrobkov a systémov na stavbe, kontrola kvality vyhotovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-2 (73 2101)

Dátum vydania: 01.08.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-2/OA (73 2101)

Dátum vydania: 01.01.2016

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 2: Systémy na ochranu povrchu betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-3 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, kontrola kvality a posudzovanie zhody. Časť 3: Nosné a nenosné opravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-3 (73 2101)

Dátum vydania: 01.11.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-4 (73 2101)

Dátum vydania: 01.11.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné lepenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-4 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 4: Konštrukčné spoje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-5 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-5 (73 2101)

Dátum vydania: 01.08.2013

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 5: Injektáž betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-6 (73 2101)

Dátum vydania: 01.02.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 6: Kotvenie výstužných oceľových prútov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-7 (73 2101)

Dátum vydania: 01.04.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-8 (73 2101)

Dátum vydania: 01.12.2017

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov. Časť 8: Kontrola kvality a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-8 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov. Časť 8: Kontrola kvality a postup posudzovania a overovania nemennosti parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-8 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 8: Kontrola kvality a hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1504-8 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 8: Kontrola kvality a hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1504-9 (73 2101)

Dátum vydania: 01.05.2009

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné princípy používania výrobkov a systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15183 (73 2149)

Dátum vydania: 01.12.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúška protikoróznej ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15184 (73 2151)

Dátum vydania: 01.12.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Prídržnosť povlakovanej ocele k betónu (skúška vytiahnutia)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1542 (73 2115)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Meranie prídržnosti pri odtrhových skúškach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1543 (73 2112)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie vývoja pevnosti v ťahu polymérov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1544 (73 2107)

Dátum vydania: 01.02.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie tečenia syntetických živicových výrobkov (PC) na kotvenie výstužných ocelí pod stálym zaťažením ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1766 (73 2116) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Porovnávacie betóny na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1766 (73 2116)

Dátum vydania: 01.06.2017

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Porovnávacie betóny na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1767 (73 2117)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Infračervená analýza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1770 (73 2111)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Stanovenie koeficientu tepelnej rozťažnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1771 (73 2143)

Dátum vydania: 01.02.2005

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie injektovateľnosti a skúšanie pevnosti v priečnom ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1771/AC (73 2143)

Dátum vydania: 01.05.2006

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Určenie injektovateľnosti a skúšanie pevnosti v priečnom ťahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1799 (73 2114)

Dátum vydania: 01.07.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšky vhodnosti použitia konštrukčných adhezív na betónový povrch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1877-1 (73 2123)

Dátum vydania: 01.10.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Reaktívne funkčné skupiny epoxidových živíc. Časť 1: Stanovenie epoxidového ekvivalentu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1877-2 (73 2123)

Dátum vydania: 01.10.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Reaktívne funkčné skupiny epoxidových živíc. Časť 2: Stanovenie funkčných skupín amínov použitím čísla celkovej bazicity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1881 (73 2108)

Dátum vydania: 01.02.2007

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Skúšobné metódy. Skúšanie kotviacich výrobkov metódou vytiahnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 14038-2 (73 2152) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2012

Elektrochemické úpravy vystužených betónov re-alkalizáciou a extrakciou chloridov. Časť 2: Extrakcia chloridov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 1504-9 (73 2101) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 9: Všeobecné zásady používania výrobkov a systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac