Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 2601 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Zhotovovanie oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 2601/a (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1990

Zhotovovanie oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 2602 (73 2602) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1974

Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 2605 (73 2605)

Dátum vydania: 01.03.2014

Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií. Oceľové komíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 2611 (73 2611) zrušená

Dátum vydania: 04.12.1978

Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 2611/a (73 2611) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1982

Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 2611/b (73 2611) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 2611/Z3 (73 2611) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1993

Odchýlky rozmerov a tvarov oceľových konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 2612 (73 2612)

Dátum vydania: 01.08.2019

Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií. Telekomunikačné a osvetľovacie oceľové stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-1 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-1/AC (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-1+A1 (73 2601)

Dátum vydania: 01.05.2012

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-2 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-2 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-2 (73 2601)

Dátum vydania: 01.04.2020

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-2 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-2+A1 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-3 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2010

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-3 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-3 (73 2601)

Dátum vydania: 01.10.2019

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 3: Technické požiadavky na hliníkové konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-4 (73 2601)

Dátum vydania: 01.11.2021

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 4: Technické požiadavky na tenkostenné, za studena tvarované prvky a konštrukcie pre použitie na strechy, stropy, podlahy a steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-4 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2019

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 4: Technické požiadavky na tenkostenné, za studena tvarované prvky a konštrukcie pre použitie na strechy, stropy, podlahy a steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1090-5 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 5: Technické požiadavky na tenké, za studena tvarované hliníkové prvky a konštrukcie striech, stropov, podláh a stenových aplikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1090-5 (73 2601)

Dátum vydania: 01.03.2019

Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 5: Technické požiadavky na nosné hliníkové prvky tvarované za studena a konštrukcie tvarované za studena pre strechy, stropy, podlahy a steny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1090-1 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1090-2 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Doplnkové pravidlá pre tenkostenné prvky a plechopanely tvarované za studena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1090-3 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 3: Doplnkové pravidlá pre vysokopevnostné ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1090-4 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 4: Doplnkové pravidlá pre konštrukcie z prvkov uzavretého prierezu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1090-5 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 5: Doplnkové pravidlá pre mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN P ENV 1090-6 (73 2601) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zhotovovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Doplnkové pravidlá pre nehrdzavejúce ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17052 (73 2601)

Dátum vydania: 01.07.2017

Smernice na implementáciu EN 1090-1:2009+A1:2011, Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac