Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 73 3040 (73 3040) zrušená

Dátum vydania: 23.03.1998

Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky na stavebné účely. Základné ustanovenia a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3040 (73 3040) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1988

Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3040 (73 3040) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3040 (73 3040)

Dátum vydania: 01.03.2019

Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3040/Z1 (73 3040) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3041 (73 3041)

Dátum vydania: 01.02.2013

Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3041 (73 3041) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3050 (73 3050)

Dátum vydania: 11.08.1986

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3050/a (73 3050)

Dátum vydania: 01.05.1991

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3050/Z2 (73 3050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 3051 (73 3051) zrušená

Dátum vydania: 17.04.1975

Úprava spraší a sprašových hlín v podloží a zemnom telese diaľnic a ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 3051/A (73 3051) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1980

Úprava spraší a sprašových hlín v podloží a zemnom telese diaľnic a ciest

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 3052 (73 3052)

Dátum vydania: 02.04.1976

Násypy, zásypy a obsypy z popola a popolčeka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 3053 (73 3053) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1977

Násypy z kamenitej sypaniny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 3055 (73 3055)

Dátum vydania: 01.01.1996

Stavba ciest. Využitie hlušín v cestnom staviteľstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-1 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 1: Zásady a všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-1 (73 3000)

Dátum vydania: 01.03.2020

Zemné práce. Časť 1: Zásady a všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-2 (73 3000)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zemné práce. Časť 2: Klasifikácia materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-2 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 2: Klasifikácia materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-3 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 3: Stavebné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-3 (73 3000)

Dátum vydania: 01.12.2019

Zemné práce. Časť 3: Stavebné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-4 (73 3000)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zemné práce. Časť 4: Upravovanie zeminy vápnom a spojivami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-4 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 4: Upravovanie pôdy vápnom a/alebo so spojivami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-5 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 5: Kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-5 (73 3000)

Dátum vydania: 01.12.2019

Zemné práce. Časť 5: Kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-6 (73 3000)

Dátum vydania: 01.05.2019

Zemné práce. Časť 6: Rekultivácia územia naplavovanými zemnými konštrukciami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16907-7 (73 3000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2021

Zemné práce. Časť 7: Hydraulické uloženie vyťaženého odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16907-7 (73 3000)

Dátum vydania: 01.07.2022

Zemné práce. Časť 7: Hydraulické uloženie vyťaženého odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17542-1 (73 3002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2022

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 1: Norma na skúšky odolnosti proti obrusovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17542-1 (73 3002)

Dátum vydania: 01.02.2023

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 1: Norma na skúšky odolnosti proti rozpadavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17542-2 (73 3002)

Dátum vydania: 01.02.2023

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 2: Norma na skúšku rozdrobovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17542-2 (73 3002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2022

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 2: Norma na skúšku rozdrobovateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17542-3 (73 3002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2022

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 3: Hodnota metylénovej modrej VBS zemín a hornín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 17542-3 (73 3002)

Dátum vydania: 01.02.2023

Zemné práce. Geotechnické laboratórne skúšky. Časť 3: Hodnota metylénovej modrej VBS zemín a hornín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17685-1 (73 3003)

Dátum vydania: 01.06.2023

Zemné práce. Chemické skúšky. Časť 1: Stanovenie obsahu organických látok stratou žíhaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17006 (73 3051)

Dátum vydania: 01.06.2017

Zemné práce. Plynulá kontrola zhutnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17693-1 (73 3001)

Dátum vydania: 01.05.2022

Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 1: Skúška pH pre stanovenie potreby vápna pre stabilizované zeminy (Bod stmelenia vápnom LFP, Optimálny obsah vápna pre úpravu LMO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17693-2 (73 3001)

Dátum vydania: 01.05.2022

Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 2: Skúška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac