SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 4201 (73 4201) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Navrhovanie komínov a dymovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 4201 (73 4201)

Dátum vydania: 01.02.2012

Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 4201/Z1 (73 4201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Navrhovanie komínov a dymovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 4210 (73 4210) zrušená

Dátum vydania: 14.03.1988

Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 4210 (73 4210)

Dátum vydania: 01.02.2012

Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov a pripájanie palivových spotrebičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 4210/Z1 (73 4210) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12391-1 (73 4208) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Komíny. Zásady vyhotovenia kovových komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12391-1 (73 4208) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Komíny. Zásady vyhotovenia kovových komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12446 (73 4205) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho komínového plášťa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12446 (73 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12446 (73 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12446 (73 4214)

Dátum vydania: 01.04.2012

Komíny. Stavebné prvky. Betónové prvky vonkajšieho plášťa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13063-1 (73 4212) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13063-1+A1 (73 4212)

Dátum vydania: 01.11.2007

Komíny. Komínové systémy s keramickými prieduchmi. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na odolnosť proti samovznieteniu sadzí (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13063-2 (73 4212) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Komíny. Komínové systémy s pálenými (keramickými) komínovými vložkami. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy vo vlhkom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13063-2+A1 (73 4212)

Dátum vydania: 01.11.2007

Komíny. Komínové systémy s pálenými (keramickými) komínovými vložkami. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy vo vlhkom prostredí (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13063-3 (73 4212)

Dátum vydania: 01.11.2007

Komíny. Komínové systémy s pálenými/keramickými komínovými vložkami. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy pre vzduchovo-spalinové komínové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13069 (73 4205)

Dátum vydania: 01.04.2006

Komíny. Pálené/keramické prvky vonkajšieho plášťa pre komínové systémy. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13216-1 (73 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13216-1 (73 4213)

Dátum vydania: 01.10.2019

Komíny. Skúšobné metódy pre komínové systémy. Časť 1: Všeobecné skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-1 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13384-1 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-1 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-1/A1 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-1+A1 (73 4206)

Dátum vydania: 01.10.2019

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča na spaľovanie palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-1+A2 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13384-1+A2 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny s pripojením jedného spotrebiča palív (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-2 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13384-2 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-2 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-2+A1 (73 4206)

Dátum vydania: 01.10.2019

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov na spaľovanie palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-2+A1 (73 4206) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13384-3 (73 4206)

Dátum vydania: 01.06.2006

Komíny. Tepelnotechnické dynamické metódy výpočtu. Časť 3: Metódy na vývoj diagramov a tabuľky pre komíny s pripojením jedného spotrebiča palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13502 (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13502 (73 4209)

Dátum vydania: 01.06.2004

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13502/Oa (73 4209)

Dátum vydania: 01.10.2004

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14241-1 (73 4214)

Dátum vydania: 01.01.2014

Komíny. Elastomérové tmely a elastomérové tesnenia. Požiadavky na materiál a skúšobné metódy. Časť 1: Tesnenie komínových vložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14241-1 (73 4217) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Komíny. Elastomerické tmely a elastomerické tesnenia. Požiadavky na materiál a skúšobné metódy. Časť 1: Tesnenie komínových vložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14297 (73 4212)

Dátum vydania: 01.01.2005

Komíny. Metódy skúšania mrazuvzdornosti výrobkov na komíny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1443 (73 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Komíny. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1443 (73 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Komíny. Všeobecné požiadavky.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1443 (73 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Komíny. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1443 (73 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2019

Komíny. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1443 (73 4211)

Dátum vydania: 01.07.2022

Komíny. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14471 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14471 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Komíny. Komínové systémy s komínovými vložkami z plastu. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14471 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14471+A1 (73 4216)

Dátum vydania: 01.09.2015

Komíny. Komínové systémy s plastovými vložkami. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1457 (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1457 (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1457/A1 (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1457/A1/AC (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1457/AC (73 4202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1457-1 (73 4202)

Dátum vydania: 01.09.2012

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 1: Komínové vložky na suchú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1457-2 (73 4202)

Dátum vydania: 01.09.2012

Komíny. Pálené/keramické komínové vložky. Časť 2: Komínové vložky na vlhkú prevádzku. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14989-1 (73 4218)

Dátum vydania: 01.07.2007

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 1: Vertikálne vzduchovo-spalinové komínové nadstavce pre spotrebiče palív typu C6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14989-2 (73 4218)

Dátum vydania: 01.07.2008

Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na kovové komíny a materiálovo nezávislé vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív. Časť 2: Komínové a vzduchové prieduchy pre uzavreté spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15287-1 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15287-1 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15287-1+A1 (73 4216)

Dátum vydania: 01.02.2011

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15287-1+A1/O1 (73 4216)

Dátum vydania: 01.04.2016

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15287-2 (73 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2008

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 2: Komíny pre uzavreté spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15287-2 (73 4216)

Dátum vydania: 01.02.2009

Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 2: Komíny pre uzavreté spotrebiče palív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-1 (73 4220)

Dátum vydania: 01.10.2020

Komíny. Príslušenstvo. Časť 1: Komínové tlmiče. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-2 (73 4220)

Dátum vydania: 01.07.2017

Komíny. Príslušenstvo. Časť 2: Komínové ventilátory. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-3 (73 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-3+A1 (73 4220)

Dátum vydania: 01.06.2019

Komíny. Príslušenstvo. Časť 3: Regulátory ťahu a zastavenie otvorenia zariadenia. Požiadavky a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-4 (73 4220)

Dátum vydania: 01.10.2020

Komíny. Príslušenstvo. Časť 4: Spalinové klapky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-6 (73 4220)

Dátum vydania: 01.10.2020

Komíny. Príslušenstvo. Časť 6: Kontrolné otvory. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-7 (73 4220) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2016

Komíny. Príslušenstvo. Časť 7: Protidažďové kryty. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16475-7+A1 (73 4220)

Dátum vydania: 01.01.2021

Komíny. Príslušenstvo. Časť 7: Protidažďové kryty. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16497-1 (73 4213)

Dátum vydania: 01.07.2015

Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 1: Bezdymové aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16497-2 (73 4213)

Dátum vydania: 01.07.2017

Komíny. Betónové systémy komínov. Časť 2: Zariadenia nezávislé od interiérového vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1806 (73 4203)

Dátum vydania: 01.06.2007

Komíny. Pálené/keramické tvarovky na jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1806 (73 4203) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Komíny. Pálené a keramické tvarovky pre jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1806 (73 4203) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Komíny. Pálené/keramické tvarovky pre jednovrstvové komíny. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1856-1 (73 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1856-1 (73 4215)

Dátum vydania: 01.12.2009

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1856-1/A1 (73 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1856-2 (73 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1856-2 (73 4215)

Dátum vydania: 01.12.2009

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1856-2 (73 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 2: Kovové komínové vložky a dymovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1857 (73 4207) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1857 (73 4207)

Dátum vydania: 01.10.2010

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1857/AC (73 4207) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1857/AC2 (73 4207) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1857/Oa (73 4207) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1857+A1 (73 4207) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové vložky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1858 (73 4205) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1858 (73 4205) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1858+A1 (73 4205)

Dátum vydania: 01.11.2011

Komíny. Stavebné prvky. Betónové komínové tvarovky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1859 (73 4204) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1859 (73 4204) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1859/A1 (73 4204) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1859+A1 (73 4204)

Dátum vydania: 01.08.2013

Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16134 (73 4219)

Dátum vydania: 01.12.2011

Nástavce komína. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy nezávislé od materiálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac