SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 5241 (73 5241)

Dátum vydania: 27.03.1987

Názvoslovie pre kultúrne objekty s hľadiskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 5245 (73 5245)

Dátum vydania: 29.04.1986

Kultúrne objekty s hľadiskom. Podmienky viditeľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-1 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Zariadenia pre divákov. Časť 1: Kritériá na usporiadanie hľadiska. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13200-1 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Zariadenia pre divákov. Časť 1: Kritériá na priestorové usporiadanie hľadiska. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13200-1 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2013

Zariadenia pre divákov. Časť 1: Všeobecné charakteristiky priestorového usporiadania hľadiska

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-1 (73 5230)

Dátum vydania: 01.08.2019

Zariadenia pre divákov. Časť 1: Všeobecné charakteristiky priestorového usporiadania hľadiska

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-3 (73 5230)

Dátum vydania: 01.03.2019

Zariadenia pre divákov. Časť 3: Deliace prvky. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13200-3 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Zariadenia pre divákov. Časť 3: Deliace prvky. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-3 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Zariadenia pre divákov. Časť 3: Deliace prvky. Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-4 (73 5230)

Dátum vydania: 01.03.2007

Zariadenia pre divákov. Časť 4: Sedadlá. Charakteristiky výrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-5 (73 5230)

Dátum vydania: 01.01.2007

Zariadenia pre divákov. Časť 5: Teleskopické tribúny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-6 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Zariadenia pre divákov. Časť 6: Demontovateľné (dočasné) tribúny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13200-6 (73 5230) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Zariadenia pre divákov. Časť 6: Demontovateľné (dočasné) tribúny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-6 (73 5230)

Dátum vydania: 01.03.2021

Zariadenia pre divákov. Časť 6: Demontovateľné tribúny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-7 (73 5230)

Dátum vydania: 01.09.2014

Zariadenia pre divákov. Časť 7: Vstupné a výstupné prvky a cesty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13200-8 (73 5230)

Dátum vydania: 01.09.2017

Zariadenia pre divákov. Časť 8: Manažérstvo bezpečnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20108 (73 5254)

Dátum vydania: 01.06.2018

Simultánne tlmočenie. Kvalita a prenos obrazových a zvukových vstupov. Požiadavky (ISO 20108: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 20109 (73 5251)

Dátum vydania: 01.06.2017

Simultánne tlmočenie. Vybavenie. Požiadavky (ISO 20109: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 24019 (73 5255)

Dátum vydania: 01.01.2023

Platformy pre simultánne tlmočenie. Požiadavky a odporúčania (ISO 24019: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 2603 (73 5253)

Dátum vydania: 01.06.2017

Simultánne tlmočenie. Neprenosné kabíny. Požiadavky (ISO 2603: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 4043 (73 5252)

Dátum vydania: 01.06.2017

Simultánne tlmočenie. Prenosné kabíny. Požiadavky (ISO 4043: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 13200-2 (73 5230)

Dátum vydania: 01.11.2006

Zariadenia pre divákov. Časť 2: Kritériá na usporiadanie priestorov pre služby. Charakteristiky a národné špecifiká

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15913 (73 5231)

Dátum vydania: 01.12.2009

Kritériá na priestorové usporiadanie hľadiska pre divákov so špeciálnymi potrebami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac