Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 5710 (73 5710)

Dátum vydania: 13.07.1980

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 5710/a (73 5710)

Dátum vydania: 01.03.1988

Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13031-1 (73 5720) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13031-1 (73 5720)

Dátum vydania: 01.06.2020

Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13031-1/AC (73 5720)

Dátum vydania: 01.01.2023

Skleníky. Navrhovanie a konštrukcia. Časť 1: Skleníky na rastlinnú veľkovýrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac