Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 6005 (73 6005)

Dátum vydania: 30.01.1985

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6005/a (73 6005)

Dátum vydania: 01.07.1988

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6005/b (73 6005)

Dátum vydania: 01.09.1990

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6005/Z3 (73 6005)

Dátum vydania: 01.01.1992

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6005/Z4 (73 6005)

Dátum vydania: 01.11.1992

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6005/Z5 (73 6005)

Dátum vydania: 01.08.2000

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6005/Z6 (73 6005)

Dátum vydania: 01.11.2001

Priestorová úprava vedení technického vybavenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6006 (73 6006)

Dátum vydania: 04.01.1991

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6006 (73 6006) zrušená

Dátum vydania: 18.12.1968

OZNACOVANI~ULOZNYCH~ZARIZENI~VYSTRAZNYMI~FOLIEMI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6006/A (73 6006) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1982

OZNACOVANI~ULOZNYCH~ZARIZENI~VYSTRAZNYMI~FOLIEMI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6006/Z1 (73 6006)

Dátum vydania: 01.12.2000

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6006/Z2 (73 6006)

Dátum vydania: 01.11.2002

Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6021 (73 6021)

Dátum vydania: 01.12.1995

Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6021/Z1 (73 6021)

Dátum vydania: 01.10.2001

Svetelné signalizačné zariadenia. Umiestnenie a použitie návestidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6055 (73 6055) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1991

Parkoviská osobných vozidiel z vegetačných dielcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6056 (73 6056)

Dátum vydania: 10.08.1987

Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6056/O1 (73 6056)

Dátum vydania: 01.11.2011

Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6057 (73 6057)

Dátum vydania: 10.08.1987

Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6058 (73 6058)

Dátum vydania: 10.08.1987

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6058/a (73 6058)

Dátum vydania: 01.10.1988

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6058/b (73 6058)

Dátum vydania: 01.08.1989

Hromadné garáže. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6059 (73 6059)

Dátum vydania: 18.08.1977

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6059/a (73 6059)

Dátum vydania: 01.07.1991

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6059/Z2 (73 6059)

Dátum vydania: 01.08.2004

Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných látok. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6075 (73 6075)

Dátum vydania: 26.11.1990

Navrhovanie autobusových staníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12352 (73 6023) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Výstražné bezpečnostné svetlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12352 (73 6023)

Dátum vydania: 01.10.2006

Zariadenia na riadenie dopravy. Výstražné a bezpečnostné svetelné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12368 (73 6022) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Zariadenia na riadenie dopravy. Návestidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12368 (73 6022) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12368 (73 6022) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12368 (73 6022)

Dátum vydania: 01.02.2017

Zariadenia na riadenie cestnej dopravy. Návestidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12613 (73 6007)

Dátum vydania: 01.06.2021

Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12613 (73 6007) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12613 (73 6007) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Vizuálne výstražné prostriedky z plastov na označovanie káblov a potrubí uložených v zemi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12675 (73 6024) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Radiče cestnej svetelnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12675 (73 6024)

Dátum vydania: 01.12.2019

Radiče cestnej dopravnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12675 (73 6024) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Radiče cestnej svetelnej signalizácie. Požiadavky na bezpečnú funkčnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12676-1 (73 6050)

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12676-1/A1 (73 6050)

Dátum vydania: 01.11.2003

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 1: Účinnosť a funkčné charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12676-2 (73 6050)

Dátum vydania: 01.11.2001

Zariadenia proti oslneniu na pozemných komunikáciách. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12697-41 (73 6061)

Dátum vydania: 01.06.2023

Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy. Časť 41: Odolnosť proti rozmrazovacím prostriedkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12767 (73 6052)

Dátum vydania: 01.03.2020

Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12767 (73 6052) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12767 (73 6052) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-1 (73 6030)

Dátum vydania: 01.02.2011

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-1 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-1/O1 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-2 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-2 (73 6030)

Dátum vydania: 01.02.2011

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-2/A1 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre zvodidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-3 (73 6030)

Dátum vydania: 01.02.2011

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1317-3 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy pre tlmiče nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-5 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2007

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-5+A1 (73 6030) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-5+A2 (73 6030)

Dátum vydania: 01.09.2012

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1317-5+A2/AC (73 6030)

Dátum vydania: 01.03.2013

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14388 (73 6044) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14388 (73 6044)

Dátum vydania: 01.01.2016

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14388/AC (73 6044) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Špecifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14389-1 (73 6043) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 1: Akustické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14389-1 (73 6043)

Dátum vydania: 01.10.2015

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 1: Akustické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14389-2 (73 6043)

Dátum vydania: 01.10.2015

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 2: Neakustické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14389-2 (73 6043) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobých vlastností. Časť 2: Neakustické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14389-2 (73 6043) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Metódy hodnotenia dlhodobej účinnosti. Časť 2: Neakustické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16303 (73 6033)

Dátum vydania: 01.12.2020

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Proces potvrdenia a overenia používania virtuálnych nárazových skúšok proti záchytným bezpečnostným zariadeniam pre vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-1 (73 6041)

Dátum vydania: 01.09.2017

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 1: Charakteristiky zvukovej pohltivosti pod difúznym zvukovým poľom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-1 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 1: Charakteristiky zvukovej pohltivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-1 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 1: Vlastné charakteristiky zvukovej pohltivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-1 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 1: Určenie zvukovej pohltivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-2 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 2: Určenie vzduchovej nepriezvučnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-2 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-2 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 2: Charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-2 (73 6041)

Dátum vydania: 01.01.2019

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-3 (73 6041)

Dátum vydania: 12.10.1999

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-3/O1 (73 6041)

Dátum vydania: 01.08.2008

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-4 (73 6041)

Dátum vydania: 01.08.2015

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 4: Vlastné charakteristiky. Hodnoty zvukovej difrakcie in situ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-5 (73 6041)

Dátum vydania: 01.09.2016

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 5: Vnútorné charakteristiky. Určenie hodnôt odrazu in situ v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-5/AC (73 6041)

Dátum vydania: 01.01.2019

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na stanovenie akustických vlastností. Časť 5: Vnútorné charakteristiky. Určenie hodnôt odrazu in situ v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-6 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 6: Vlastné charakteristiky. Hodnoty in-situ vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-6 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 6: Charakteristiky - in situ hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1793-6 (73 6041) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 6: Vlastné charakteristiky - In situ hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1793-6+A1 (73 6041)

Dátum vydania: 01.08.2021

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 6: Vlastné charakteristiky. Hodnoty in-situ vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach priameho zvukového poľa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1794-1 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2018

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-1 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-1 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-1 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-1+AC (73 6042)

Dátum vydania: 01.01.2020

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1794-1+AC (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 1: Mechanické vlastnosti a požiadavky na stabilitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1794-2 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-2 (73 6042)

Dátum vydania: 01.08.2021

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-2 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-2 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1794-2 (73 6042) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1794-3 (73 6042)

Dátum vydania: 01.01.2017

Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 3: Reakcia na oheň. Správanie sa horiacich komponentov protihlukových zariadení a klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11819-1 (73 6040)

Dátum vydania: 01.06.2023

Akustika. Meranie vplyvu povrchu vozoviek od dopravy. Časť 1: Štatistická metóda pri prejazde (ISO 11819-1: 2023)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11819-1 (73 6040) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Akustika. Meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk. Časť 1: Štatistická metóda pri prejazde (ISO 11819-1: 1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11819-2 (73 6040)

Dátum vydania: 01.10.2017

Akustika. Meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk. Časť 2: Metóda tesnej blízkosti (ISO 11819-2: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1317-8 (73 6030)

Dátum vydania: 01.07.2012

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16786 (73 6031)

Dátum vydania: 01.08.2019

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Montované tlmiace zariadenia pre nákladné vozidlá. Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17342 (73 6032)

Dátum vydania: 01.01.2020

Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Záchytné bezpečnostné zariadenia pre motocykle znižujúce závažnosť nárazov pri kolízii motocyklistu so zvodidlami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>