SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 6200 (73 6200)

Dátum vydania: 15.01.1975

Mostné názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6200/a (73 6200)

Dátum vydania: 01.05.1977

Mostné názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6200/b (73 6200)

Dátum vydania: 01.04.1983

Mostné názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6201 (73 6201) zrušená

Dátum vydania: 13.03.1978

Projektovanie a priestorové usporiadanie mostných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6201 (73 6201)

Dátum vydania: 01.09.1999

Projektovanie mostných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6201/a (73 6201) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Projektovanie a priestorové usporiadanie mostných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6201/O1 (73 6201)

Dátum vydania: 01.11.1999

Projektovanie mostných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6201/Z1 (73 6201)

Dátum vydania: 01.10.2001

Projektovanie mostných objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6202 (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1953

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/a (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1960

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/b (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1961

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/c (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1969

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/d (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1970

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/e (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1971

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/f (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1972

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/g (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6202/h (73 6202) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1989

Jednotný mostný poriadok. Zaťaženie a statický výpočet mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6203 (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 02.06.1986

Zaťaženie mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6203/a (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Zaťaženie mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6203/b (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1989

Zaťaženie mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6203/Z3 (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Zaťaženie mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6205 (73 6205) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Navrhovanie oceľových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6205/a (73 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1987

Navrhovanie oceľových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6205/b (73 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

Navrhovanie oceľových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6205/c (73 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1989

Navrhovanie oceľových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6206 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 25.03.1971

Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6206/a (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1989

Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6206/Z2 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6206/Z3 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Navrhovanie betónových a železobetónových mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6209 (73 6209)

Dátum vydania: 12.04.1979

Zaťažovacie skúšky mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6209/a (73 6209)

Dátum vydania: 01.06.1990

Zaťažovacie skúšky mostov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6212 (73 6212) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1994

Navrhovanie drevených mostných konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6223 (73 6223)

Dátum vydania: 23.03.1998

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6223/Z1 (73 6223)

Dátum vydania: 01.09.2002

Ochrany zábranami proti nebezpečnému dotyku so živými časťami trakčného vedenia a proti účinkom výfukových plynov na objektoch nad koľajami železničných dráh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242 (73 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6242 (73 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242 (73 6242)

Dátum vydania: 01.05.2010

Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242/Z1 (73 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242/Z1 (73 6242)

Dátum vydania: 01.11.2012

Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242/Z2 (73 6242)

Dátum vydania: 01.03.2019

Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. Navrhovanie a požiadavky na materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242/Z2 (73 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6242/Z3 (73 6242) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Navrhovanie a zhotovovanie vozoviek na mostoch pozemných komunikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6266 (73 6266)

Dátum vydania: 01.11.1994

Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1337-1 (73 6270)

Dátum vydania: 01.11.2002

Ložiská v stavebníctve. Časť 1: Všeobecné pravidlá navrhovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-10 (73 6270) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Ložiská v stavebníctve. Časť 10: Kontrola a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-10 (73 6270)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ložiská v stavebníctve. Časť 10: Prehliadky a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-11 (73 6270)

Dátum vydania: 01.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 11: Preprava, skladovanie a montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-2 (73 6270)

Dátum vydania: 01.07.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 2: Klzné prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1337-2 (73 6270) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ložiská v stavebníctve. Časť 2: Klzné prvky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-3 (73 6270)

Dátum vydania: 01.09.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 3: Elastomérové ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-4 (73 6270) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valčekové ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-4 (73 6270)

Dátum vydania: 01.07.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-4/AC (73 6270)

Dátum vydania: 01.10.2007

Ložiská v stavebníctve. Časť 4: Valcové ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-5 (73 6270)

Dátum vydania: 01.09.2005

Ložiská v stavebníctve. Časť 5: Hrncové ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-6 (73 6270)

Dátum vydania: 01.09.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 6: Kyvné ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-7 (73 6270)

Dátum vydania: 01.12.2004

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Kalotové a cylindrické ložiská s PTFE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1337-7 (73 6270) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Ložiská v stavebníctve. Časť 7: Guľové a valcové ložiská s PTFE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1337-8 (73 6270)

Dátum vydania: 01.03.2008

Ložiská v stavebníctve. Časť 8: Vedené ložiská a pevné ložiská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1337-9 (73 6270)

Dátum vydania: 01.10.2000

Ložiská v stavebníctve. Časť 9: Ochrana

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1991-2 (73 6203)

Dátum vydania: 01.05.2006

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1991-2/AC (73 6203)

Dátum vydania: 01.05.2010

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1991-2/NA (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1991-2/NA/O1 (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1991-2/NA1 (73 6203)

Dátum vydania: 01.05.2020

Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1992-2 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Betónové mosty. Navrhovanie a detaily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-2 (73 6206)

Dátum vydania: 01.05.2007

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-2/AC (73 6206)

Dátum vydania: 01.12.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-2/NA (73 6206)

Dátum vydania: 01.07.2008

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1992-2/NA/1 (73 6206)

Dátum vydania: 01.10.2012

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1993-2 (73 6205)

Dátum vydania: 01.12.2007

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1993-2 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1993-2/AC (73 6205)

Dátum vydania: 01.11.2009

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1993-2/NA (73 6205)

Dátum vydania: 01.02.2009

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1994-2 (73 6207)

Dátum vydania: 01.02.2009

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1994-2 (73 6207) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1994-2/NA (73 6207)

Dátum vydania: 01.09.2009

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1995-2 (73 6212)

Dátum vydania: 01.04.2010

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1995-2/NA (73 6212)

Dátum vydania: 01.05.2011

Eurokód 5. Navrhovanie drevených konštrukcií. Časť 2: Mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1991-3 (73 6203) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia mostov dopravou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1992-2 (73 6206) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1993-2 (73 6205) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 2: Oceľové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 1994-2 (73 6207) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 2: Spriahnuté oceľobetónové mosty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac