Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 6503 (73 6503) zrušená

Dátum vydania: 21.12.1979

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb vodným tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6503/a (73 6503) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1981

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb vodným tlakom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6505 (73 6505) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

ZKOUSKY~VODOTESNOSTI~VODARENSKYCH A~KANALIZACNICH~NADRZI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6506 (73 6506)

Dátum vydania: 31.08.1972

Zaťaženie vodohospodárskych stavieb ľadom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6510 (73 6510) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Vodné hospodárstvo. Základné vodohospodárske názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6512 (73 6512) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Vodné toky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6514 (73 6514) zrušená

Dátum vydania: 17.05.1965

NAZVOSLOVI A~ZNACKY VE~VODNIM~HOSPODARSTVI.VODNI CESTY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6515 (73 6515) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Vodné nádrže a zdrže

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6516 (73 6516) zrušená

Dátum vydania: 06.10.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Priehrady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6521 (73 6521) zrušená

Dátum vydania: 12.08.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6521/A (73 6521) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6522 (73 6522) zrušená

Dátum vydania: 10.06.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6522/Z1 (73 6522) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1999

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6522/Z2 (73 6522) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1999

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6522/Z3 (73 6522) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6524 (73 6524) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrotechniky. Funkčné objekty a zariadenia hydrotechnických stavieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6530 (73 6530) zrušená

Dátum vydania: 08.11.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrológie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6532 (73 6532) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6532/a (73 6532) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Vodné hospodárstvo. Názvoslovie hydrogeológie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6561 (73 6561) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Hydrologické údaje podzemných vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac