SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 73 6611 (73 6611) zrušená

Dátum vydania: 06.09.1983

Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6611/A (73 6611) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1986

Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6611/B (73 6611) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1990

Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6614 (73 6614) zrušená

Dátum vydania: 20.04.1984

Skúšky zdrojov podzemnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6614 (73 6614)

Dátum vydania: 01.10.2021

Skúšky zdrojov podzemnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6615 (73 6615)

Dátum vydania: 12.02.1980

Zachytávanie podzemnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6632 (73 6632)

Dátum vydania: 01.10.1995

Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6639 (73 6639)

Dátum vydania: 19.12.1960

Zdroje požiarnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6639/a (73 6639)

Dátum vydania: 01.01.1964

Zdroje požiarnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6650 (73 6650) zrušená

Dátum vydania: 30.01.1985

Vodojemy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6655 (73 6655) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Výpočet vnútorných vodovodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6655 (73 6655)

Dátum vydania: 01.07.2008

Výpočet vodovodov v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6660 (73 6660)

Dátum vydania: 16.01.1984

Vnútorné vodovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13443-1 (73 6658) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 1: Jemnosť filtrov od 80 µm do 150 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13443-1+A1 (73 6658)

Dátum vydania: 01.03.2008

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 1: Jemnosť filtrov od 80 µm do 150 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13443-2 (73 6658) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 2: Jemnosť filtrov od 1 µm do 80 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13443-2+A1 (73 6658)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Mechanické filtre. Časť 2: Jemnosť filtrov od 1µm do 80 µm. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14095 (73 6666)

Dátum vydania: 01.06.2004

Zariadenia na klimatizáciu pomocou vody vnútri budov. Elektrolytická úpravňa vody s hliníkovými anódami. Požiadavky na prevádzku, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14652 (73 6659) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Membránové odlučovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14652+A1 (73 6659)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Membránové odlučovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14743 (73 6656) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zmäkčovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14743+A1 (73 6656)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zmäkčovacie zariadenia. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14801 (73 6613)

Dátum vydania: 01.12.2006

Podmienky na klasifikáciu tlaku výrobkov pre vodovodné potrubia a pre potrubia na odpadové vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14812 (73 6657) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Systémy dávkovania chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14812+A1 (73 6657)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Systémy dávkovania chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14897 (73 6661) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zariadenia používajúce nízkotlakové ortuťové žiariče. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14897+A1 (73 6661)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zariadenia používajúce nízkotlakové ortuťové žiariče. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14898 (73 6662) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Aktívne filtračné médiá. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14898+A1 (73 6662)

Dátum vydania: 01.11.2007

Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Aktívne filtračné médiá. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15161 (73 6663)

Dátum vydania: 01.08.2007

Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Inštalácia, prevádzka, údržba a oprava

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15219 (73 6654) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Zariadenia na odstraňovanie dusičnanov. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15219+A1 (73 6654)

Dátum vydania: 01.05.2008

Zariadenia na úpravu vody vo vnútri budov. Zariadenia na odstraňovanie dusičnanov. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15848 (73 6664)

Dátum vydania: 01.06.2010

Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Nastaviteľné systémy na dávkovanie chemikálií. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 806-1 (73 6670)

Dátum vydania: 01.07.2003

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-1/A1 (73 6670)

Dátum vydania: 01.08.2003

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-1/O1 (73 6670)

Dátum vydania: 01.09.2005

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-2 (73 6670)

Dátum vydania: 01.10.2005

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 2: Navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-3 (73 6670)

Dátum vydania: 01.05.2007

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 3: Dimenzovanie potrubia - zjednodušená metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 806-3 (73 6670) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov. Časť 3: Dimenzovanie potrubia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-4 (73 6670)

Dátum vydania: 01.09.2010

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 4: Montáž

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 806-5 (73 6670)

Dátum vydania: 01.08.2012

Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov. Časť 5: Prevádzka a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 14578 (73 6633)

Dátum vydania: 01.08.2014

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 14578 (73 6633) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Potrubné systémy z plastov na zásobovanie vodou alebo na kanalizáciu. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Odporúčaný postup inštalovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 14807 (73 6634)

Dátum vydania: 01.04.2014

Potrubné systémy z plastov. Sklené lamináty (GRP) na báze nenasýtenej polyesterovej živice (UP). Smernice na statický výpočet GRP-UP potrubí uložených v zemi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 16355 (73 6670)

Dátum vydania: 01.04.2013

Preventívne opatrenia proti rozmnožovaniu baktérie Legionella vo vodovodných potrubiach na pitnú vodu vnútri budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac