SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 73 6701 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6701/a (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1989

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z2 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1996

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z3 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z4 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1998

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z5 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z6 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1999

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z7 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6701/Z8 (73 6701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Stokové siete a kanalizačné prípojky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6707 (73 6707) zrušená

Dátum vydania: 24.01.1983

Mestské čistiarne odpadových vôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6708 (73 6708) zrušená

Dátum vydania: 02.03.1978

DOMOVNI~CISTIRNY~ODPADNICH~VOD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6709 (73 6709) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6713 (73 6713)

Dátum vydania: 02.11.1981

Dažďové vpusty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6713/Z1 (73 6713)

Dátum vydania: 01.12.1997

Dažďové vpusty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6714 (73 6714) zrušená

Dátum vydania: 02.11.1981

Tvary a rozmery stôk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6716 (73 6716) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Skúšanie vodotesnosti stôk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6730 (73 6730) zrušená

Dátum vydania: 19.08.1987

Utesňovanie liatinového potrubia vnútornej kanalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6734 (73 6734)

Dátum vydania: 01.09.1996

Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6760 (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6760 (73 6760)

Dátum vydania: 01.04.2009

Kanalizácia v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6760/a (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1984

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6760/b (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1985

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6760/c (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1987

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6760/d (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1988

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6760/e (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1990

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 73 6760/f (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1991

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 6760/Z7 (73 6760) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Vnútorná kanalizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 6781 (73 6781) zrušená

Dátum vydania: 26.08.1983

Žumpy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12056-1 (73 6762)

Dátum vydania: 01.05.2002

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 1: Všeobecné funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12056-2 (73 6762)

Dátum vydania: 01.05.2002

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 2: Potrubia pre splaškové odpadové vody. Navrhovanie a výpočet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12056-3 (73 6762)

Dátum vydania: 01.05.2002

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 3: Odvodnenie striech. Navrhovanie a výpočet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12056-4 (73 6762)

Dátum vydania: 01.05.2002

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 4: Čerpacie stanice odpadových vôd. Navrhovanie a výpočet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 12056-5 (73 6762)

Dátum vydania: 01.05.2002

Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 5: Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12109 (73 6764)

Dátum vydania: 01.10.2002

Podtlakové kanalizačné systémy v budovách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-1 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Vpusty v budovách. Časť 1: Požiadavky.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1253-1 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Vpusty v budovách. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-1 (73 6765)

Dátum vydania: 01.08.2015

Vpusty v budovách. Časť 1: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru najmenej 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1253-1 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Vpusty v budovách. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-2 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Vpusty v budovách. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-2 (73 6765)

Dátum vydania: 01.08.2015

Vpusty v budovách. Časť 2: Strešné odvodňovacie žľaby a podlahové vpusty bez zápachovej uzávierky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1253-2 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Vpusty v budovách. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1253-3 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Vpusty v budovách. Časť 3: Kontrola kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-3 (73 6765)

Dátum vydania: 01.11.2016

Vpusty v budovách. Časť 3: Posudzovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-4 (73 6765)

Dátum vydania: 01.10.2016

Vpusty v budovách. Časť 4: Vstupné kryty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1253-4 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Vpusty v budovách. Časť 4: Vstupné kryty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-5 (73 6765)

Dátum vydania: 01.07.2017

Vpusty v budovách. Časť 5: Podlahové vpusty s uzatváracím zariadením pre ľahké kvapaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-5 (73 6765) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Vpusty v budovách. Časť 5: Podlahové vpusty s uzatváracím zariadením pre ľahké kvapaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-6 (73 6765)

Dátum vydania: 01.02.2023

Vpusty v budovách. Časť 6: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s hĺbkou vodného uzáveru menej ako 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-7 (73 6765)

Dátum vydania: 01.02.2023

Vpusty v budovách. Časť 7: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s mechanickým uzáverom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1253-8 (73 6765)

Dátum vydania: 01.02.2023

Vpusty v budovách. Časť 8: Podlahové vpusty so zápachovou uzávierkou s kombinovaným mechanickým uzáverom a vodným uzáverom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13564-1 (73 6763)

Dátum vydania: 01.12.2003

Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 1: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13564-2 (73 6763)

Dátum vydania: 01.05.2004

Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13564-3 (73 6763) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 3: Zabezpečenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13564-3 (73 6763)

Dátum vydania: 01.10.2004

Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 3: Zabezpečovanie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14457 (73 6736) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Všeobecné požiadavky na súčasti špecificky určené na použitie pre bezryhovú výstavbu kanalizačných potrubí a stôk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14457 (73 6736)

Dátum vydania: 01.06.2005

Všeobecné požiadavky na súčasti špecificky určené na používanie na bezryhovú výstavbu kanalizačných potrubí a stôk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 476 (73 6735) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 476 (73 6735)

Dátum vydania: 01.08.2022

Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 476 (73 6735) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1999

Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanalizačných potrubí a stôk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 858-2 (73 6715) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zariadenia na zachytávanie ľahkých kvapalín. Časť 2: Výber menovitej veľkosti, inštalácia, prevádzka a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 1046 (73 6741)

Dátum vydania: 01.09.2021

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Systémy na dopravu vody alebo odpadovej vody mimo konštrukcie budov. Pokyny na podzemné inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 1852-3 (73 6741) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Potrubné systémy z plastov na beztlakové podzemné kanalizačné potrubia a stoky. Polypropylén (PP). Časť 3: Odporúčania na inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CEN/TS 1852-3/A1 (73 6741) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Potrubné systémy z plastov na beztlakové podzemné kanalizačné potrubia a stoky. Polypropylén (PP). Časť 3: Odporúčania na inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 1046 (73 6741) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Systémy na dopravu vody alebo splaškovej vody mimo konštrukcie budov. Pokyny na podzemné inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
TNI CEN/TR 1046 (73 6741) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Systémy na dopravu vody alebo odpadovej vody mimo konštrukcie budov. Pokyny na podzemné inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17179 (73 6742)

Dátum vydania: 01.05.2018

Potrubné a ochranné rúrové systémy z termoplastov. Vsakovacie a retenčné systémy pre zrážkovú vodu. Pokyny na podzemné inštalovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac