Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 12802 (73 7019) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Laboratórne metódy identifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12802 (73 7019)

Dátum vydania: 01.12.2011

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Laboratórne metódy identifikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-1 (73 7021) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-1 (73 7021)

Dátum vydania: 01.07.2008

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-1/O1 (73 7021) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-1/O1 (73 7021)

Dátum vydania: 01.03.2009

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-2 (73 7021)

Dátum vydania: 01.07.2008

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 2: Výstražné dopravné majáčiky (VDM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-3 (73 7021)

Dátum vydania: 01.07.2008

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 3: Smerové stĺpiky a odrazky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-4 (73 7021)

Dátum vydania: 01.07.2008

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 4: Vnútropodniková kontrola výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12899-5 (73 7021)

Dátum vydania: 01.07.2008

Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 5: Počiatočná skúška typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12966 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2015

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966+A1 (73 7040)

Dátum vydania: 01.06.2019

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966-1 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12966-1 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966-1+A1 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 1: Norma na výrobok (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12966-2 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 2: Počiatočná skúška typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966-2 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 2: Počiatočná skúška typu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12966-3 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 3: Vnútropodniková kontrola výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12966-3 (73 7040) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2005

Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi. Časť 3: Vnútropodniková kontrola výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13197 (73 7014) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13197 (73 7014) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13197 (73 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13197/O (73 7014) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13197+A1 (73 7014)

Dátum vydania: 01.09.2014

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Simulátory opotrebovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13212 (73 7017)

Dátum vydania: 01.12.2011

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13212 (73 7017) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13212 (73 7017) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vnútropodnikovú kontrolu výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13422 (73 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13422 (73 7030)

Dátum vydania: 01.05.2021

Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13422 (73 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2020

Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13422+A1 (73 7030) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Dopravné zariadenia na pozemných komunikáciách. Prenosné vodiace bezpečnostné zariadenia. Dopravné kužele a dopravné valce (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13459 (73 7020)

Dátum vydania: 01.11.2011

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1423 (73 7016)

Dátum vydania: 01.08.2012

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1423 (73 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1423/A1 (73 7016) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1423/AC (73 7016)

Dátum vydania: 01.07.2013

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Posypové materiály. Balotina, protišmykové prísady a ich zmesi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1424 (73 7011)

Dátum vydania: 01.12.2000

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1424/A1 (73 7011)

Dátum vydania: 01.04.2004

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Premixová sklená balotina

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1436 (73 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2018

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1436 (73 7010)

Dátum vydania: 01.08.2019

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1436 (73 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1436 (73 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1436/A1 (73 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1436+A1 (73 7010) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1463-1 (73 7015)

Dátum vydania: 01.09.2009

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1463-1 (73 7015)

Dátum vydania: 01.06.2022

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1463-1 (73 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1463-1/A1 (73 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 1: Základné funkčné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1463-2 (73 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Špecifikácie na skúšky funkčných charakteristík na vozovke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1463-2 (73 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1463-2 (73 7015)

Dátum vydania: 01.01.2022

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1463-2 (73 7015) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2021

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Retroreflexné dopravné gombíky. Časť 2: Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1790 (73 7012)

Dátum vydania: 01.07.2014

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1790 (73 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1790/Oa (73 7012) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Vopred pripravené vodorovné dopravné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1824 (73 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1824 (73 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1824 (73 7013)

Dátum vydania: 01.11.2021

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1824 (73 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1824/O1 (73 7013) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 1871 (73 7018) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Fyzikálne vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1871 (73 7018)

Dátum vydania: 01.05.2021

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Nátery, termoplasty a materiály zo studeného plastu. Fyzikálne vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17812 (73 7022)

Dátum vydania: 01.11.2022

Stanovenie akustických vlastností vodorovného dopravného značenia pozemných komunikácií. Meranie metódou tesnej blízkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 13459-1 (73 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola kvality. Časť 1: Odoberanie vzoriek zo zásob a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 13459-2 (73 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola kvality. Časť 2: Pokyny na prípravu plánov kvality pri aplikácii materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P ENV 13459-3 (73 7020) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Materiály na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií. Kontrola kvality. Časť 3: Funkčné požiadavky pri používaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac