SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 73 8101 (73 8101)

Dátum vydania: 07.10.1981

Lešenie. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8101/a (73 8101)

Dátum vydania: 01.07.1986

Lešenie. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8102 (73 8102) zrušená

Dátum vydania: 06.05.1978

Pojazdné a voľne stojace lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8105 (73 8105)

Dátum vydania: 07.10.1981

Drevené lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8105/a (73 8105)

Dátum vydania: 01.07.1986

Drevené lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8106 (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1981

Ochranné a záchytné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8106/a (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1986

Ochranné a záchytné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 8106/Z2 (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Ochranné a záchytné konštrukcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8107 (73 8107)

Dátum vydania: 07.10.1981

Rúrkové lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8107/a (73 8107)

Dátum vydania: 01.07.1986

Rúrkové lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 73 8107/Z2 (73 8107)

Dátum vydania: 01.10.2001

Rúrkové lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8108 (73 8108) zrušená

Dátum vydania: 11.07.1986

Podporné lešenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8110 (73 8110) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Oceľové rúrky na podperné a pracovné lešenia. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8115 (73 8115) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Pojazdné pracovné dielcové lešenia (Systémové lešenia). Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8116 (73 8116) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Pracovné a ochranné dielcové lešenia (Systémové lešenia). Materiály, súčasti, rozmery, zaťaženie a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 73 8120 (73 8120)

Dátum vydania: 04.09.1985

Stavebné plošinové výťahy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1004 (73 8115) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1004-1 (73 8115) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Časť 1: Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1004-1 (73 8115)

Dátum vydania: 01.10.2021

Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Časť 1: Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1004-2 (73 8115) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2022

Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Časť 2: Pravidlá a pokyny na vypracovanie návodu na obsluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1004-2 (73 8115)

Dátum vydania: 01.06.2022

Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Časť 2: Pravidlá a pokyny na vypracovanie návodu na obsluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1065 (73 8114)

Dátum vydania: 01.02.2001

Nastaviteľné teleskopické oceľové stojky. Špecifikácie výrobkov, návrh a hodnotenie pomocou výpočtov a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1263-1 (73 8113) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1263-1 (73 8113) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1263-1 (73 8113)

Dátum vydania: 01.05.2015

Dočasné zariadenie staveniska. Záchytné siete. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1263-2 (73 8113)

Dátum vydania: 01.05.2015

Dočasné zariadenie staveniska. Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na umiestnenie záchytných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1263-2 (73 8113) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na umiestnenie záchytných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1263-2 (73 8113) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Záchytné siete. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky na osadzovanie záchytných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12810-1 (73 8109)

Dátum vydania: 01.11.2004

Fasádne dielcové lešenia. Časť 1: Špecifikácie výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12810-2 (73 8109)

Dátum vydania: 01.11.2004

Fasádne dielcové lešenia. Časť 2: Špeciálne metódy konštrukčného návrhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12811-1 (73 8110)

Dátum vydania: 01.11.2004

Dočasné zariadenia staveniska. Časť 1: Lešenia. Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12811-2 (73 8110) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Dočasné zariadenie staveniska. Časť 2: Informácie o materiáloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12811-2 (73 8110)

Dátum vydania: 01.06.2009

Dočasné zariadenie staveniska. Časť 2: Informácie o materiáloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12811-3 (73 8110)

Dátum vydania: 01.01.2004

Dočasné zariadenia staveniska. Časť 3: Zaťažovacie skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12811-4 (73 8110)

Dátum vydania: 01.08.2014

Dočasné zariadenie staveniska. Časť 4: Ochranné prvky podperných lešení. Funkčné požiadavky a navrhovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12812 (73 8101) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Lešenia. Prevádzkové požiadavky a všeobecný návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12812 (73 8108) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Podperné lešenia. Požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12812 (73 8108)

Dátum vydania: 01.02.2009

Podperné lešenia. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12813 (73 8108) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Dočasné zariadenie staveniska. Nosné podperné veže z lešeňových dielcov. Špeciálne metódy konštrukčného návrhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12813 (73 8118)

Dátum vydania: 01.09.2005

Dočasné zariadenia staveniska. Podperné veže z lešeňových dielcov. Špeciálne metódy konštrukčného návrhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1298 (73 8112) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Pojazdné pracovné lešenie. Pravidlá a zásady vypracovania návodu na montáž a používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13331-1 (73 8117)

Dátum vydania: 01.03.2004

Systémy paženia rýh. Časť 1: Špecifikácia výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13331-2 (73 8117)

Dátum vydania: 01.03.2004

Systémy paženia rýh. Časť 2: Posudzovanie výpočtom alebo skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13374 (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Dočasné ochranné záchytné konštrukcie. Špecifikácia výrobku, skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13374 (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2013

Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13374 (73 8106) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13374+A1 (73 8106)

Dátum vydania: 01.05.2019

Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13377 (73 8104)

Dátum vydania: 01.08.2003

Prefabrikované drevené nosníky pre debnenia stavebných konštrukcií. Požiadavky, klasifikácia a hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14653-1 (73 8119)

Dátum vydania: 01.12.2005

Ručne ovládané hydraulické rozpery pre systémy paženia rýh. Časť 1: Špecifikácie výrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14653-2 (73 8119)

Dátum vydania: 01.12.2005

Ručne ovládané hydraulické rozpery pre systémy paženia rýh. Časť 2: Posúdenie výpočtom alebo skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 16031 (73 8121)

Dátum vydania: 01.12.2012

Nastaviteľné teleskopické hliníkové stojky. Špecifikácie výrobkov, návrh a hodnotenie pomocou výpočtov a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16508 (73 8116)

Dátum vydania: 01.04.2016

Dočasné zariadenie staveniska. Ochranné konštrukcie. Funkčné požiadavky, dimenzovanie a všeobecný návrh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17293 (73 8130)

Dátum vydania: 01.08.2020

Dočasné stavebné konštrukcie. Zhotovovanie. Požiadavky na výrobu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 39 (73 8110) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Oceľové rúrky na pracovné lešenia. Požiadavky, skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Spojky, voľné nastavovacie spojky a nánožky na použitie v pracovných a montážnych lešeniach vyrobených z oceľových rúrok. Požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 74-1 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Spojky, strediace čapy a nánožky na použitie v pracovných a montážnych lešeniach z oceľových rúrok. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74-1 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 1: Rúrkové spojky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74-1 (73 8111)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 1: Rúrkové spojky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 74-1 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2022

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 1: Rúrkové spojky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 74-2 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2022

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 2: Špeciálne spojky. Požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74-2 (73 8111) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 2: Špeciálne spojky. Požiadavky a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74-2 (73 8111)

Dátum vydania: 01.11.2022

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 2: Špeciálne spojky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 74-3 (73 8111)

Dátum vydania: 01.11.2007

Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 3: Ploché pätky a voľné nadstavovacie spojky. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac