Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 74 3282 (74 3282)

Dátum vydania: 18.05.1989

Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 74 3282 (74 3282) zrušená

Dátum vydania: 04.10.1972

OCELOVE~ZEBRIKY.~ZAKLADNI~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 74 3282/A (74 3282) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1977

OCELOVE~ZEBRIKY.~ZAKLADNI~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 74 3282/Z1 (74 3282)

Dátum vydania: 01.12.2004

Oceľové rebríky. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13101 (74 3280)

Dátum vydania: 01.09.2004

Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13101 (74 3280) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a posudzovanie zhody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131-1 (74 3283) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1995

Rebríky. Názvoslovie, typy, funkčné veľkosti *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 131-2 (74 3283) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1995

Rebríky. Požiadavky, skúšanie, označovanie *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14396 (74 3281) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Pevné rebríky pre vstupné šachty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac