SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN CEN/TS 15231 (74 7307)

Dátum vydania: 01.02.2007

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Mapovanie medzi prostredím Lonworks a BACnet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13321-1 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2013

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13321-1 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13321-1 (74 7302)

Dátum vydania: 01.07.2021

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, ovládacích a regulačných zariadeniach a riadení budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13321-2 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Časť 2: Komunikácia KNXnet/IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13321-2 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Časť 2: Komunikácia KNXnet/IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-1 (74 7306) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Sieťový protokol budov. Časť 1: Protokol navrstvenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-1 (74 7306)

Dátum vydania: 01.10.2014

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 1: Vrstvový model protokolu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-2 (74 7306)

Dátum vydania: 01.10.2014

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 2: Komunikácia prostredníctvom krútenej dvojlinky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-2 (74 7306) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii a manažérstve budov. Sieťový protokol budov. Časť 2: Komunikačný stočený kanál

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-3 (74 7306) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 3: Komunikačný kanál po elektrickej sieti. Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-3 (74 7306)

Dátum vydania: 01.10.2014

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 3: Komunikácia prostredníctvom vedenia nízkonapäťového elektrického napájania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-4 (74 7306)

Dátum vydania: 01.10.2014

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy. Časť 4: Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-4 (74 7306) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 4: Komunikácia IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-5 (74 7306)

Dátum vydania: 01.10.2009

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 5: Návod na implementáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-6 (74 7306) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-6 (74 7306)

Dátum vydania: 01.05.2015

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 6: Aplikácia prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-7 (74 7306)

Dátum vydania: 01.07.2020

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Sieťový protokol. Časť 7: Komunikácia prostredníctvom internetových protokolov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-8 (74 7306)

Dátum vydania: 01.12.2021

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 8: Komunikácia prostredníctvom širokopásmového pripojenia cez siete Power Line – s internetovými protokolmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14908-9 (74 7306)

Dátum vydania: 01.12.2021

Otvorená dátová komunikácia v komplexných automatických riadiacich systémoch prevádzky a v manažérstve budov. Komunikačný protokol pre sieťovo prepojené riadiace systémy (CNP). Časť 9: Bezdrôtová komunikácia v pásmach ISM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15232 (74 7307) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15232 (74 7307) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Energetická hospodárnosť budov. Hodnotenie použitím integrovaných automatizovaných systémov riadenia budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15232 (74 7307) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15232-1 (74 7307) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2018

Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov. Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15232-1 (74 7307) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2018

Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov. Moduly M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15500 (74 7301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Riadenie pre aplikácie HVAC. Elektronické zariadenia na individuálnu reguláciu miestností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15500-1 (74 7301)

Dátum vydania: 01.01.2018

Energetická hospodárnosť budov. Riadenie pre aplikácie HVAC. Časť 1: Elektronické zariadenia na individuálnu reguláciu miestnosti. Moduly M3-5, M4-5, M5-5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16484-1 (74 7310)

Dátum vydania: 01.04.2011

Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Špecifikácia projektu a realizácia (ISO 16484-1: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22510 (74 7302)

Dátum vydania: 01.08.2020

Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 52120-1 (74 7307)

Dátum vydania: 01.07.2022

Energetická hospodárnosť budov. Prínos automatizácie, riadenia a správy budov. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (ISO 52120-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13154-1 (74 7301) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Poľná sieť. Časť 1: Objekty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13154-2 (74 7301) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Poľná sieť. Časť 2: Protokoly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13321-1 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Automatizačná sieť. Časť 1: BACnet, Profibus, World FIP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 13321-2 (74 7302) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Dátová komunikácia pre HVAC aplikácie. Automatizačná sieť. Časť 2: EIBnet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN ISO/TR 52120-2 (74 7307)

Dátum vydania: 01.07.2022

Energetická hospodárnosť budov. Prínos automatizácie, riadenia a správy budov. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52120-1 (ISO/TR 52120-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 15500-2 (74 7301)

Dátum vydania: 01.03.2017

Riadenie pre aplikácie HVAC. Časť 2: Sprievodná technická správa prEN 15500-1: 2015 - Moduly M3-5, M4-5, M5-5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac