SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN 12873-1 (75 8702) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 1: Skúšobná metóda pre nekovové a necementové výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12873-1 (75 8702) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 1: Skúšobná metóda pre produkty vyrobené z organických alebo sklovitých materiálov (porcelánový/sklovitý smalt)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12873-1 (75 8702)

Dátum vydania: 01.10.2015

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 1: Skúšobná metóda na výrobky vyrobené z organických alebo sklovitých materiálov (porcelánové/sklené smalty) alebo výrobky obsahujúce tieto materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12873-2 (75 8702)

Dátum vydania: 01.03.2022

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 2: Skúšobná metóda pre nekovové a necementové výrobky používané na mieste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12873-2 (75 8702) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 2: Skúšobná metóda pre nekovové a necementové výrobky používané na mieste

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12873-3 (75 8702) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 3: Skúšobná metóda pre ionovýmenné a adsorpčné živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12873-3 (75 8702)

Dátum vydania: 01.07.2019

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 3: Skúšobná metóda pre ionovýmenné a adsorpčné živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12873-4 (75 8702)

Dátum vydania: 01.02.2022

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 4: Skúšobná metóda pre membrány používané v systémoch na úpravu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12873-4 (75 8702) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 4: Skúšobná metóda pre membrány používané v systémoch na úpravu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13052-1 (75 8701)

Dátum vydania: 01.12.2002

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Organické materiály. Stanovenie farby a zákalu vody v potrubných systémoch. Časť 1: Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1420 (75 8700)

Dátum vydania: 01.01.2017

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie pachu a posudzovanie chuti vody v potrubných systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1420 (75 8700) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie pachu a posudzovanie chuti vody v potrubných systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1420-1 (75 8700) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie pachu a posudzovanie chuti vody v potrubných systémoch. Časť 1: Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14395-1 (75 8703) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Organoleptické hodnotenie vody v akumulačných systémoch. Časť 1: Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14395-1 (75 8703)

Dátum vydania: 01.12.2005

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Hodnotenie organoleptických vlastností vody v systémoch na akumuláciu vody. Časť 1: Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14718 (75 8704) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie spotreby chlóru. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14718 (75 8704)

Dátum vydania: 01.05.2015

Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Stanovenie spotreby chlóru. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14944-1 (75 8710)

Dátum vydania: 01.11.2006

Vplyv cementových výrobkov na pitnú vodu. Skúšobné metódy. Časť 1: Vplyv priemyselne vyrobených cementových výrobkov na organoleptické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14944-3 (75 8710)

Dátum vydania: 01.04.2008

Vplyv cementových výrobkov na pitnú vodu. Skúšobné metódy. Časť 3: Migrácia látok z priemyselne vyrobených cementových výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15664-1 (75 8707) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 1: Konštrukcia a činnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15664-1+A1 (75 8707)

Dátum vydania: 01.07.2014

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 1: Konštrukcia a činnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15664-2 (75 8707)

Dátum vydania: 01.09.2010

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 2: Skúšobné vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15768 (75 8735) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Identifikácia organických látok vylúhovateľných vodou z materiálov v kontakte s pitnou vodou metódou GC-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15768 (75 8735)

Dátum vydania: 01.01.2017

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Identifikácia organických látok vylúhovateľných vodou metódou GC-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16056 (75 8706)

Dátum vydania: 01.10.2012

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Metóda hodnotenia pasívneho správania nehrdzavejúcich ocelí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16057 (75 8708)

Dátum vydania: 01.10.2012

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Stanovenie zvyškového olova (Pb) na povrchu. Extrakčná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16058 (75 8709)

Dátum vydania: 01.10.2012

Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia povrchových povlakov s niklovými vrstvami. Dlhodobá skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16421 (75 8730)

Dátum vydania: 01.05.2015

Vplyv materiálov na pitnú vodu. Zvýšenie rastu mikroorganizmov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16364 (75 8720)

Dátum vydania: 01.01.2014

Vplyv materiálov používaných pri úprave vody na pitnú vodu. Vplyv spôsobený migráciou. Prognóza migrácie z organických materiálov pomocou matematického modelovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac