SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 77 0000 (77 0000)

Dátum vydania: 12.09.1984

Názvoslovie obalovej techniky. Všeobecné a základné názvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0001 (77 0001)

Dátum vydania: 18.06.1986

Názvoslovie obalovej techniky. Skúšanie obalových prostriedkov a balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0002 (77 0002)

Dátum vydania: 18.06.1986

Názvoslovie obalovej techniky. Základné druhy obalov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0003 (77 0003) zrušená

Dátum vydania: 08.01.1975

NAZVOSLOVI~OBALOVE TECHNIKY. OBALOVE~MATERIALY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0004 (77 0004)

Dátum vydania: 12.09.1984

Názvoslovie obalovej techniky. Pomocné obalové prostriedky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0005 (77 0005)

Dátum vydania: 09.03.1973

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0005/a (77 0005)

Dátum vydania: 01.09.1979

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0005/b (77 0005)

Dátum vydania: 01.01.1987

Názvoslovie obalovej techniky. Vlastnosti a skúšanie obalových prostriedkov a balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0006 (77 0006)

Dátum vydania: 12.09.1984

Názvoslovie obalovej techniky. Baliace procesy a operácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0007 (77 0007)

Dátum vydania: 14.07.1988

Názvoslovie obalovej techniky. Baliace zariadenia a stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0020 (77 0020)

Dátum vydania: 19.02.1986

Balenie. Všeobecné požiadavky na obaly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0050 (77 0050)

Dátum vydania: 01.02.1993

Označovanie nákladov. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0050 (77 0050) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1983

OZNACOVANI NAKLADU. SPOLECNA USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0050/A (77 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

OZNACOVANI NAKLADU. SPOLECNA USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0051 (77 0051) zrušená

Dátum vydania: 11.06.1982

OZNACOVANI~NAKLADU. MANIPULACNI ZNACKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0051 (77 0051) zrušená

Dátum vydania: 16.10.1990

Označovanie nákladov. Manipulačné značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0060 (77 0060) zrušená

Dátum vydania: 11.05.1987

OZNACOVANI~CAROVYM~KODEM EAN.~VSEOBECNA~USTANOVENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0060 (77 0060) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1990

Označovanie čiarovým kódom EAN. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 77 0060/O1 (77 0060) zrušená

Dátum vydania: 15.07.1993

Označovanie čiarovým kódom EAN. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0061 (77 0061) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1987

Označovanie spotrebiteľských obalov čiarovým kódom EAN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0061/a (77 0061) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1991

Označovanie spotrebiteľských obalov čiarovým kódom EAN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0062 (77 0062)

Dátum vydania: 15.02.1991

Označovanie čiarovým kódom EAN. Metódy hodnotenia čitateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0063 (77 0063)

Dátum vydania: 01.09.1995

Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISBN. Knihy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0064 (77 0064) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1992

Systém EAN. Označovanie obchodných a prepravných jednotiek balenia. Všeobecné ustanovenia a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0065 (77 0065)

Dátum vydania: 01.09.1995

Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISSN. Seriálové publikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13010 (77 0030) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Obaly. Obalová jednotka. Rozmery a požiadavky na závesné vystavovacie obaly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13010 (77 0030)

Dátum vydania: 01.02.2004

Obaly. Obalová jednotka. Rozmery a požiadavky na závesné vystavovacie obaly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14182 (77 0008) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14182 (77 0008)

Dátum vydania: 01.02.2004

Obaly. Terminológia. Základné termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15178 (77 0080)

Dátum vydania: 01.02.2008

Prvky na identifikáciu výrobkov v núdzových situáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26590-1 (77 0011)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vrecia. Terminológia a typy. Časť 1: Papierové vrecia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26590-1/Z1 (77 0011)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vrecia. Terminológia a typy. Časť 1: Papierové vrecia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26590-2 (77 0011)

Dátum vydania: 01.10.2000

Obaly. Vrecia. Slovník a typy. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15867 (77 0012) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky pre nie nebezpečný tovar. Terminológia (ISO 15867: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 15867 (77 0012)

Dátum vydania: 01.08.2004

Stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (IBC) na nie nebezpečné veci. Terminológia (ISO 15867: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 780 (77 0051) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Obaly. Distribučné obaly. Grafické symboly pre manipuláciu a skladovanie obalov (ISO 780: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 780 (77 0051)

Dátum vydania: 01.11.2016

Obaly. Distribučné obaly. Grafické značky pre manipuláciu a skladovanie obalov (ISO 780: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 780 (77 0051) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Obaly. Grafické manipulačné značky (ISO 780:1997)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CR 14311 (77 0072) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Obaly. Systém označovania a identifikácie obalového materiálu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac