SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 77 0203 (77 0203) zrušená

Dátum vydania: 14.05.1990

Obaly a balenie. Metóda kondicionovania na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0203 (77 0203) zrušená

Dátum vydania: 19.04.1978

ZKOUSENI OBALU A~BALENI.~KONDICIONOVANI ZKUSEBNICH~VZORKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0210 (77 0210) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1967

ZKOUSENI~ODOLNOSTI~OBALOVYCH FOLIOVYCH~MATERIALU PROTI~NARAZU PADAJICIM TLOUKEM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0226 (77 0226)

Dátum vydania: 10.08.1987

Stanovenie vplyvu obalových materiálov na organoleptické vlastnosti požívatín. Senzorická skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0230 (77 0230)

Dátum vydania: 12.10.1987

Klimatické skúšky ochrannej účinnosti obalov a balenia. Laboratórne modelové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0231 (77 0231) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1977

Atmosférické skúšky obalov a balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0232 (77 0232) zrušená

Dátum vydania: 06.07.1977

Stanovenie priepustnosti polotuhých a tuhých obalov pre vodnú paru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0233 (77 0233) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1982

Skúšanie priepustnosti obalov pre prach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0240 (77 0240) zrušená

Dátum vydania: 12.09.1984

Stanovenie súčiniteľa šmykového trenia obalových materiálov. Metóda šmýkania po vodorovnej rovine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0240/a (77 0240) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1986

Stanovenie súčiniteľa šmykového trenia obalových materiálov. Metóda šmýkania po vodorovnej rovine

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0241 (77 0241) zrušená

Dátum vydania: 11.12.1968

STANOVENI~TRVANLIVOSTI (KREHKOSTI)~OBALOVYCH~FOLII (METODA STRESS-FLEX)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0290 (77 0290)

Dátum vydania: 16.09.1970

Skúšanie lepiacich a samolepiacich pások v sťažených klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0291 (77 0291) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1977

ZKOUSENI~SAMOLEPICICH~PASEK PRO~OBALOVE~UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0291/A (77 0291) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1988

ZKOUSENI~SAMOLEPICICH~PASEK PRO~OBALOVE~UCELY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 13590 (77 0220)

Dátum vydania: 01.02.2004

Obaly. Flexibilné tašky na prenášanie rozličného maloobchodného tovaru. Všeobecné charakteristiky a skúšobné metódy na určenie objemu a nosnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 26591-1 (77 0215)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vrecia. Popis a metóda merania. Časť 1: Prázdne papierové vrecia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26591-1/Z1 (77 0215)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vrecia. Popis a metóda merania. Časť 1: Prázdne papierové vrecia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26591-2 (77 0215)

Dátum vydania: 01.10.2000

Obaly. Vrecia. Opis a metóda merania. Časť 2: Prázdne vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 26599-1 (77 0206)

Dátum vydania: 01.12.1999

Obaly. Vrecia. Klimatizovanie na skúšanie. Časť 1: Papierové vrecia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 27023 (77 0205)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vaky. Metóda odberu vzoriek prázdnych vakov na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 27023/Z1 (77 0205)

Dátum vydania: 01.11.1997

Obaly. Vaky. Metóda odberu vzoriek prázdnych vakov na skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13355 (77 0204) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Prepravné balenie a manipulačné jednotky. Skúška náhodnými vertikálnymi vibráciami (ISO 13355: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13355 (77 0204)

Dátum vydania: 01.02.2017

Obaly. Prepravné balenie a manipulačné jednotky. Skúška náhodnými vertikálnymi vibráciami (ISO 13355: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2233 (77 0203)

Dátum vydania: 01.11.2002

Obaly. Prepravné balenie a manipulačné jednotky. Kondicionovanie na skúšanie (ISO 2233:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 2233 (77 0203) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Obaly. Prepravné balenie. Kondicionovanie na skúšanie (ISO 2233:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 7765-1 (77 0210)

Dátum vydania: 01.12.2004

Fólie z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. Časť 1: "Stupňovité" metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 7765-1/Z1 (77 0210)

Dátum vydania: 01.12.2004

Fólie z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. Časť 1: "Stupňovité" metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8351-1 (77 0201)

Dátum vydania: 01.12.1999

Obaly. Metóda špecifikácie vriec. Časť 1: Papierové vrecia (ISO 8351- 1:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8351-2 (77 0201)

Dátum vydania: 01.12.1999

Obaly. Metóda špecifikácie vriec. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie (ISO 8351-2:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8367-1 (77 0202)

Dátum vydania: 01.12.1999

Obaly. Rozmerové tolerancie vriec na všeobecné použitie. Časť 1: Papierové vrecia (ISO 8367-1:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8367-2 (77 0202)

Dátum vydania: 01.12.1999

Obaly. Rozmerové tolerancie vriec na všeobecné použitie. Časť 2: Vrecia vyrobené z termoplastickej flexibilnej fólie (ISO 8367-2:1993)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7765-2 (77 0211)

Dátum vydania: 01.06.1997

Fólie z plastov. Stanovenie odolnosti proti nárazu pri voľnom páde tĺka. 2. časť: Skúška prierazom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac