SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 77 0301 (77 0301)

Dátum vydania: 01.03.1967

Spotrebiteľské obaly. Skúšanie mechanickej odolnosti vreciek voľným pádom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0310 (77 0310) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1978

Stanovenie tuhosti obalových materiálov. Metóda H-O-M

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0311 (77 0311)

Dátum vydania: 06.01.1983

Skúška obalových fólií vhĺbením podľa Erichsena

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0312 (77 0312) zrušená

Dátum vydania: 18.11.1982

Skúšanie vplyvu tekutých náplní na pevnosť zvaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0329 (77 0329)

Dátum vydania: 25.04.1991

Stanovenie protikoróznej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0330 (77 0330)

Dátum vydania: 25.04.1991

Stanovenie bariérovej účinnosti obalových materiálov s vyparovacími inhibítormi korózie kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0331 (77 0331) zrušená

Dátum vydania: 21.04.1982

STANOVENI~PROPUSTNOSTI~OBALOVYCH~MATERIALU PRO~VODU PRI HYDROSTATICKEM TLAKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0332 (77 0332)

Dátum vydania: 21.02.1980

Stanovenie priepustnosti tenkých plošných materiálov pre vodnú paru gravimetrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0333 (77 0333)

Dátum vydania: 13.12.1985

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Rovnotlaková metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0334 (77 0334)

Dátum vydania: 13.12.1985

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre plyny. Metóda konštantného pretlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0335 (77 0335) zrušená

Dátum vydania: 19.12.1980

Obaly na aerosoly. Metóda skúšania odolnosti proti vnútornému pretlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0335/a (77 0335) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1987

Obaly na aerosoly. Metóda skúšania odolnosti proti vnútornému pretlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0336 (77 0336)

Dátum vydania: 22.06.1987

Stanovenie priepustnosti plastových obalových materiálov pre pary organických látok. Rovnotlaková interferometrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0337 (77 0337)

Dátum vydania: 25.04.1991

Stanovenie priepustnosti plastových obalových materiálov pre pary organických látok. Gravimetrická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0338 (77 0338)

Dátum vydania: 22.12.1989

Stanovenie ochrannej účinnosti plastových obalových prostriedkov proti viditeľnému a ultrafialovému žiareniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0341 (77 0341) zrušená

Dátum vydania: 21.05.1976

Skúšanie tepelnej odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0351 (77 0351)

Dátum vydania: 19.05.1981

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre tuky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0352 (77 0352)

Dátum vydania: 19.05.1981

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre oleje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0353 (77 0353)

Dátum vydania: 22.11.1983

Stanovenie priepustnosti obalových materiálov pre aromatické látky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14047 (77 0370)

Dátum vydania: 01.08.2003

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou analýzy uvoľneného oxidu uhličitého

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14048 (77 0371)

Dátum vydania: 01.08.2003

Obaly. Stanovenie celkovej aeróbnej biodegradability obalových materiálov vo vodnom prostredí. Metóda pomocou merania kyslíkovej spotreby v uzavretom respirometri

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 5633 (77 0331)

Dátum vydania: 01.10.1992

Papier a lepenka. Stanovenie odolnosti proti prenikaniu vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac