SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 77 0811 (77 0811) zrušená

Dátum vydania: 19.05.1981

STANOVENI~TLUNICICH~VLASTNOSTI~FIXACNICH~OBALOVYCH~MATERIALU PRI~RAZECH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0812 (77 0812) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Skúšanie tlmiacej účinnosti fixačných obalových materiálov vibráciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0830 (77 0830)

Dátum vydania: 18.06.1986

Vysúšadlá pre ochranné balenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0831 (77 0831)

Dátum vydania: 06.01.1983

Skúšanie vysúšadiel pre ochranné balenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0840 (77 0840)

Dátum vydania: 11.08.1986

Skúšanie obalových lepidiel. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0841 (77 0841)

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie dĺžky vlasu obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0842 (77 0842)

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie viskozity obalových lepidiel. Metóda Hopplerovým reoviskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0843 (77 0843)

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie dynamickej viskozity obalových lepidiel. Metóda rotačným viskozimetrom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0844 (77 0844) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie zmývateľnosti etikiet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0845 (77 0845) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie zasýchacej doby obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0846 (77 0846) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie tepelnej stability tavných obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0847 (77 0847) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie aplikačnej teploty tavných obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0848 (77 0848) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie klimatickej odolnosti obalových lepidiel v mieste zlepenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0849 (77 0849) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie počiatočnej a konečnej pevnosti miesta zlepenia obalových lepidiel v šmyku a v odlupovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0850 (77 0850) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie penivosti disperzných obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0851 (77 0851) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie stálosti disperzných obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0852 (77 0852) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie pružnosti filmu obalových lepidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0853 (77 0853) zrušená

Dátum vydania: 11.08.1986

Stanovenie mikrobiálnej odolnosti obalových lepidiel a spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0854 (77 0854) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Stanovenie vplyvu obalových lepidiel na koróziu kovových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0860 (77 0860) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Samolepiace obalové pásky. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0861 (77 0861) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0862 (77 0862) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie ťahových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0863 (77 0863) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie dotykovej lepivosti pások metódou slučky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 77 0863/a (77 0863) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1990

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie dotykovej lepivosti pások metódou slučky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0864 (77 0864) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie sily pri odvíjaní pásky z kotúča

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0865 (77 0865) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Samolepiace obalové pásky. Zisťovanie vzhľadových chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0866 (77 0866) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie pevnosti miesta zlepenia pod uhlom 180°

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 77 0867 (77 0867) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1989

Samolepiace obalové pásky. Stanovenie pevnosti miesta zlepenia v šmyku pri statickom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12023 (77 0875) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie priepustnosti vodnej pary vo vlhkom a teplom ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12024 (77 0876)

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti zvýšenej teplote a vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12025 (77 0869)

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v dotrhávaní kyvadlovou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12026 (77 0868)

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie odvíjacej sily pri vysokej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12027 (77 0878)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti plameňu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12028 (77 0871)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie predĺženia pri statickom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12029 (77 0879) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Stanovenie korozívnych iónov rozpustných vodou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12030 (77 0872) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti nárazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12031 (77 0873) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v prietlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12032 (77 0880)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie lepivosti samolepiacich pások tvrditeľných teplom počas vytvrdzovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12033 (77 0881)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie lepivosti samolepiacich pások tvrditeľných teplom po vytvrdení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12034 (77 0877)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Meranie dĺžky kotúčika lepiacej pásky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12035 (77 0883)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Odlepovanie lepiacej pásky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12036 (77 0882)

Dátum vydania: 01.03.2001

Samolepiace pásky. Prenikanie rozpúšťadla do krycích lepiacich pások

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12481 (77 0860)

Dátum vydania: 01.08.2002

Samolepiace pásky. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13246 (77 0891)

Dátum vydania: 01.10.2002

Obaly. Špecifikácie pre oceľové viazacie pásky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13247 (77 0892)

Dátum vydania: 01.01.2003

Obaly. Technické požiadavky na viazacie pásky na zdvíhanie, viazanie a zaisťovanie nákladov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13394 (77 0885)

Dátum vydania: 01.01.2003

Obaly. Technické požiadavky na nekovové viazacie pásky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13891 (77 0886)

Dátum vydania: 01.01.2004

Obaly. Viazacie pásky. Návod na výber a použitie viazacích pások

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14410 (77 0870) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí a predĺženia pri pretrhnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1939 (77 0866) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti odlupovania z nehrdzavejúcej ocele alebo z jej vlastného podkladu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1939 (77 0866) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Samolepiace pásky. Stanovenie odolnosti proti odlupovaniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1940 (77 0884) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1941 (77 0870) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Samolepiace pásky. Meranie ťažnosti pri pretrhnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1942 (77 0861) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Samolepiace pásky. Meranie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1942 (77 0861) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Samolepiace pásky. Meranie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1942 (77 0861)

Dátum vydania: 01.09.2008

Samolepiace pásky. Meranie hrúbky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1943 (77 0874) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti šmyku pri statickom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1943 (77 0874) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2001

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti v šmyku pri statickom zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1944 (77 0864)

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie odvíjacej sily pri nízkej rýchlosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1945 (77 0863)

Dátum vydania: 01.06.2001

Samolepiace pásky. Meranie dotykovej lepivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29862 (77 0866)

Dátum vydania: 01.01.2020

Samolepiace pásky. Stanovenie odolnosti proti odlupovaniu (ISO 29862: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29863 (77 0874)

Dátum vydania: 01.01.2020

Samolepiace pásky. Meranie odolnosti proti šmyku pri statickom zaťažení (ISO 29863: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 29864 (77 0870)

Dátum vydania: 01.01.2020

Samolepiace pásky. Meranie pevnosti pri pretrhnutí a predĺženia pri pretrhnutí (ISO 29864: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 4651 (77 0811)

Dátum vydania: 01.04.1998

Ľahčené gumy a plasty. Stanovenie dynamickej tlmiacej účinnosti (ISO 4651:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4651/A1 (77 0811)

Dátum vydania: 01.01.2009

Ľahčené gumy a plasty. Stanovenie dynamickej tlmiacej účinnosti (ISO 4651:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 4651/Z1 (77 0811)

Dátum vydania: 01.04.1998

Ľahčené gumy a plasty. Stanovenie dynamickej tlmiacej účinnosti (ISO 4651:1988)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac